2016. augusztus 22., hétfő

Star Wars: A Lázadók krónikái: 8. fejezet - Nagy felfedezésStar Wars: A Lázadók krónikái
8. fejezet: Nagy felfedezés


Írta: Cody


Előbb a tompa hangok, majd az egyre erősödő derengés jelezte, hogy Ezra kezdi visszanyerni az eszméletét. Ahogy a látása szép lassan kitisztult, a fiú gyorsan felfedezte, hogy valószínűleg egy birodalmi létesítményben van. A minimalista berendezések, a fémes szürke falak és a csillogó felületek a Birodalom jellegzetes, komor hangulatát tükrözték. Amikor Ezra elfordította a fejét, és meglátta az Inkvizítort, szemernyi kétség sem maradt benne.
- Felébredtél? Remek. - mondta a pau'an fajba tartozó férfi, a rá jellemző arrogáns hanghordozásával. Az Inkvizítor a negyvenes éveiben járhatott. Fakó bőre, vörös arcmintái és sárgán világító szeme félelmet keltő jelenséggé tették. Ezra azonban igyekezett nem kimutatni a félelmét. Bár még kissé kábának érezte magát, tisztán emlékezett rá, mi történt, és hogyan került ide...
...miután társaival a Garelre ment egy szokványosnak tűnő, ellátmányszerző küldetés végrehajtására, ő és Sabine a megfigyelés feladatát kapták. Miután a mandalori lány egy felbukkanó fejvadász nyomába eredt, majd visszatért Ezrához, egy hihetetlen ajánlatot tett a kölyöknek. Ezra korábban csak álmodni mert arról, hogy valaha magáévá teszi gyönyörű társát, ám legnagyobb megdöbbenésére azon a gareli háztetőn pontosan ez történt. A fiú legalábbis mindvégig így gondolta. A tüzes kalandot követően azonban a "lány" felfedte valódi mivoltát: egy clawdite fejvadászt. Az alakváltó lény felvette az ártalmatlanított Sabine alakját, illetve ruháit, majd sikeresen rászedte Ezrát, akit aztán sikerült elkábítania. A fiú annyit tudott meg a clawdite-tól, hogy az Inkvizítor küldte, akinek valami oknál fogva szüksége volt Ezra nektárjára.

- Engedj el! - mondta Ezra, bár amikor rájött, milyen értelmetlen mondat hagyta el a száját, inkább egy kérdést tett fel. - Mit akarsz tőlem?
A kölyök egy függőlegesen felállított, asztalszerű fémlaphoz volt bilincselve, ami hasonlított a vallatóhelyiségekben lévő társaihoz.
- Rögtön a tárgyra tértünk? Ezt már szeretem. - kezdte az Inkvizítor gúnyos hangon. - Nagyon egyszerű. - folytatta a férfi, mialatt nyugodtan fel-alá sétált Ezra előtt. - Segíteni fogsz nekem az egyik úttörő kísérletemben.
- Miért segítenék neked bármiben is? - kérdezte a kölyök indulatosan. A pau'an mosolyogva folytatta.
- Mert nincs választásod. Ez nem kérés volt. De ami azt illeti... talán még élvezni is fogod a dolgot. - mondta, majd lenyomott egy gombot a közeli terminálon. - Küldjék be. - az Inkvizítor utasítását követően az Ezra melletti második, kisebb ajtó feltárult, majd egy fiatal lány lépett a helyiségbe.

Ezra csodálkozva nézte a fiatal teremtést, aki legalább két évvel fiatalabb volt nála. Karcsú alakja a steril orvosi köpenyen keresztül is kivehető volt. Hosszú, hátközépig érő, sötétvörös haja éles kontrasztot alkotott a hófehér köpennyel. Csupasz talpakkal állt meg a férfi és Ezra között, majd smaragdzöld tekintetét az Inkvizítorra szegezte.
- Mi ez az egész...? - értetlenkedett Ezra, felváltva méregetve a lány és az Inkvizítort.
- Ő itt Mara... vele fogsz segíteni nekem. - biccentett a férfi a jövevényre.
- Hogy? - Ezra nem tiltakozott dacból, a kíváncsisága most erősebb volt. Nem tudta, mit akar az Inkvizítor tőle és ettől a "Marától".
- Azt már bizonyára tudod, hogy mire utazom. - közölte a férfi, majd elővett egy fiolát, ami valami fehér, krémszerű anyaggal volt tele. A kölyöknek beletelt néhány pillanatába, mire rájött, mi az.
- Hallottam a fejvadászodtól, hogy valami beteges dolgot forgatsz a fejedben. Ami semmi jó nem lehet. - mondta Ezra, ám az Inkvizítor csak szórakozottan mosolygott.
- Tudtad, hogy a midichloriánok az ivarsejtekben a legkoncentráltabbak? - kérdezte a férfi, bár nem várt választ. Ezra nem igazán tudta, mire megy ki a játék. - Az elméletem szerint, egy hozzád hasonló kaliberű Erő-használó spermájával lehetséges Erő-érzékennyé tenni egy olyan személyt, aki korábban nem volt az. - folytatta a pau'an, majd futó pillantást vetett Marára. - Sajnos a Sötét Oldalt követőkkel nem működik a dolog, sem holmi átlagos Jedikkel, mint az úgynevezett mestered. - Ezra már készült a visszavágásra, de egyelőre megspórolta az erejét, és türelmet erőltetett magára, mire az Inkvizítor folytatta. - Reményeim szerint különleges vagy, és működik az elméletem. Ami nagy felfedezés lenne. Ha pedig így van, a hasznomra lehetsz... képzelj csak el egy egész Erő-használó hadsereget a Birodalom szolgálatában.
- Azt várod, hogy segítsek neked? A társaim hamarosan ideérnek és...
- Á, igen. A társaid. Örülök, hogy szóba hoztad. - ismételte a szót a férfi, majd ismét a terminálhoz lépett. Egy gomb megnyomásával aktiválódott a padlóba épített holovetítő. A köpenyt viselő Sabine kéken derengő képe jelent meg Ezra előtt, amint közrefogta őt két rohamosztagos, valamint az alakváltó nő. Shyxa még mindig Sabine páncélját viselte.
- Sabine...? - Ezra előbb aggódva nézett a lány holoképére, majd haragosan az Inkvizítorra. Gondolhatta volna, hogy Shyxa a mandalorit is leszállította. - Ha bármi baja lesz...
- Ne fárassz, gyermek. Nem vagy abban a helyzetben, hogy fenyegetőzz. De... nem lesz semmi baja, amíg képes vagy együttműködni velem.
- Mit csináljak? - kérdezte Ezra, bár alig tudta rávenni magát, hogy ne indulatból cselekedjen.
- Meg kell tudnunk, hogy valóban Erő-érzékennyé válhat-e így egy átlagos ember, jelen esetben Mara, avagy sem.
- De... ehhez... - Ezra nagyot nyelt, ahogy körvonalazódott előtte, mi vár rá. Még ő maga is csak 15 éves volt, így a nála fiatalabb lány minden szempontból éretlennek számított.
- Igen. Ugyanazt kell tenned, amit Shyxával tettél. - mondta az Inkvizítor, majd biccentett egyet a lánynak, megadva a jelet. Mara egyetlen mozdulattal kioldotta magán a fehér köpenyt, ami így a lábai elé hullt. Csupasz, törékenynek ható teste kétségtelenül éretlen volt még, de a maga nemében mégis gyönyörű. Bár a keblei még nem indultak fejlődésnek, az már most egyértelmű volt, hogy évek múlva vonzó nő lesz Marából. Az Inkvizítor kíváncsian várta Ezra reakcióját, aki zavartan kapta el tekintetét a csupasz látványról.
- Elég lenne egy olyan fiolával, vagy akármivel... mesterségesen... - próbált tiltakozni a kölyök, de nem sokra ment vele.
- Attól tartok, nem. A midichloriánok csak nagyon rövid ideig életképesek az ivarsejtekben. - mondta a férfi, majd Mara mögé lépett, és apró vállaira tette két kezét. - Ne aggódj, Marának nem ez lesz az első... már betanítottuk. - mondta a férfi kaján mosollyal, Ezra pedig nem akart belegondolni, hogy érti ezt a pau'an. - És jól tudja, milyen fontos ez a kísérlet. Nem igaz, Mara?
- Igen, Inkvizítor. - felelte a ruhátlan lány vékony hangon.
- Remek. Odaát leszek, a megfigyelő teremben. - mondta a férfi, majd az ajtóhoz lépett. - Tegyétek, amit tenni kell. És Ezra... ne próbálj ellenkezni, és ne jusson eszedbe semmi ostobaság. Ne, ha kedves a barátnőd élete. Veled ellentétben, őt már nem igazán áll érdekemben életben tartani.

Néhány másodperccel azután, hogy az Inkvizítor elhagyta a helyiséget, Ezra állványa dőlni kezdett, így hamarosan hanyatt fekve találta magát a fémlapon. Néhány pillanat múlva, a bilincsei is felpattantak, szabaddá téve végtagjait. Ezra tudta, hogy az Inkvizítor irányítja a terem vezérlését, így a mennyezeten lévő kamerákat is. Az anyaszült meztelen lány közömbösen állt Ezra előtt. Nem úgy tűnt, hogy zavarban lenne, félne, vagy ellenére lenne a kísérlet. A fiú elképzelni sem tudta, hogy a Birodalom milyen módszerekkel éri el ezt a jellegű engedelmességet. De most neki kellett engedelmeskednie, ha életben akarta tudni Sabine-t. Jelenleg nem volt más választása. Tudta, hogy a társai keresik őket, ám addig életben kellett maradniuk.

Mara az asztal mellé lépett, amelyen Ezra feküdt, majd kötelességtudóan kézbe vette az irányítást. Amikor karcsú keze a fiú sliccénél kezdett matatni, Ezra megrezdült.
- Várj... - tiltakozott a kölyök ösztönösen, mire a lány néhány pillanatra mozdulatlanná dermedt. Smaragdzöld tekintetét értetlenül meresztette Ezrára, ám végül folytatta, amit elkezdett. A fiú pontosan tudta, hogy  az Inkvizítor minden lépésüket figyeli a szomszédos teremből, így komolyabb tiltakozást nem kockáztathatott meg. Ezra lágyan felnyögött, miután végigfutott rajta a hideg, amikor Mara vékony ujjai előragadták a félig lankadt szerszámot a narancssárga nadrág rejtekéből. A lány határozott volt, ugyanakkor nem durva. Mara kecses dereka meghajlott, a lány pedig előredőlve hajolt közelebb a kezében tartott bestiához. A továbbiakhoz először fel kellett tüzelnie, az Inkvizítor állítása szerint pedig remekül értett ehhez. Ahogy a fiatal szépség forró lehelete, majd selymes nyelve első ízben megérintette a dárdát, az szinte azonnal növekedésnek indult. Bármit is gondolt Ezra a szituációról erkölcsileg, az ösztöneit nem irányíthatta. Ha akarta, ha nem, mennyei érzést nyújtott a fiatal lány érintése. Ahogy a lány forró ajkai a merevedő szerszám köré fonódtak, a kölyök lehunyt szemmel adta át magát a gyönyörnek. Eddig csupán Hera jóvoltából volt szerencséje megtapasztalni az érzést, de meglepő módon, ezt annál is jobbnak tapasztalta. Ahogy Mara szorgosan bólogatni kezdett a dárdán, a fiú hitetlenkedve élvezte ki a fiatal, puha kis nyelv érintéseit. A vadító, heves szívásokat, amivel a lány egyre keményebb állapotba hergelte a szerszámot. Az alig 13 éves szépség vörös tincsei elszántan követték a bólogató mozgást, amit nedves, cuppogó hangok kísértek. A puha ajkak könnyedén csúszkáltak a nyáltól fénylő dárdán, ami immár teljes merevségével töltötte ki a lány száját. Méreteiből adódóan Mara csupán a bestia egyharmadát volt képes eltüntetni ajkai közt, ami máris a torkát súrolta. A lány forró szájmunkája percekig folytatódott, Ezra legnagyobb örömére. A kölyöknek olykor sikerült elfeledkeznie arról, hogy egy birodalmi létesítményben van, az Inkvizítor markában, annak őrült tervében segédkezve. Megfeledkezett a gondokról, és csak az édesen cuppogó Mara kellemesen meleg, zsibbasztóan gyengéd szájának szentelte figyelmét.

A fiatal lány újra és újra tűrőképessége határáig nyelte a dárdát, amikor megreccsentek a falba épített hangszórók.
- Gyerünk, Mara. Mutasd meg neki a különleges trükködet is. - hallatszott az Inkvizítor hangja, aminek sikerült visszarántania Ezrát a valóságba. A lány nedves ajkai néhány nyálcsík kíséretében távolodtak el a fénylő, mereven lüktető szerszámtól. Ezra kíváncsian figyelte a csupasz szépséget, aki felmászott az asztalra, a fiú elé. A kölyök lábai közt kecses macska módjára térdelt négykézláb a fiatal lány. Mara bájos arca előtt Ezra kőkemény, erektől duzzadó férfiassága lüktetett. A lány csupán néhány pillanatig habozott, majd máris újfent szájába fogadta a fenevadat. Ezra ismét beleborzongott a hihetetlen érzésbe, amit ez a zsenge teremtés nyújtott neki. Miután Mara elnyelte a szerszám egyharmadát, várt néhány pillanatot, mintha csak felkészülne valamire. Ezra lihegve várta a szépség újabb szájmunkáját, aki lassan előrehajolt. Öklendező reflexével küszködve, a lány egyre mélyebbre nyelte a méretes dárdát. A nyáltól sikamlós jószág valamelyest megkönnyítette Mara számára a feladatot, de így is hatalmas kihívást jelentett a dolog szűk szájának és torkának. Ezra férfiassága végül teljesen eltűnt a lány ajkai között, akinek arca a vörös árnyalataiban játszott a megpróbáltatástól, továbbá a szemei is könnybe lábadtak. Az oxigénhiánnyal is harcoló Mara az asztal szélébe kapaszkodott, miközben gyengéden szorító torka mélyén tartotta a vastag szerszámot. Ezra úgy érezte, azonnal felrobban az intenzív gyönyörtől, ám Mara ekkor egy öklendező hangot hallatva kivette szájából a fenevadat, bőséges nyálzuhatagot hagyva maga után. Ezra a csúcs pereméről táncolt vissza. Az Inkvizítor nem hazudott. Bárki is volt ez a lány, és bármit is tettek vele, fiatal kora ellenére valódi tehetség volt. Mara lihegve igyekezett pótolni a levegőhiányt, majd lenyelte a szájában maradt fölösleges nyálat.

Miután kissé kifújta magát, Mara közelebb tornázta magát a fiúhoz. A lány arca így Ezra feje fölé került, ahogy legértékesebb bája is immár a fiú szerszáma fölött volt. Ezra égnek álló dárdája egyenesen a fiatal forróságra szegeződött, ahonnan érezte a finom, lágy hőt, ami tovább tüzelte vágyát. Az ellenállhatatlan, szőrtelen szentély ámulatba ejtően izgató volt. Mara ujjai ismét megérintették a nyálas dárdát, majd gondos mozdulatokkal a csupasz szeméremajkaihoz vezették azt. A fiatal lány néhányszor megcirógatta kívánatos bejáratát a saját nyálától nedves kéjrúd hegyével, hogy megkönnyítse a behatolást. A szexi tini jól láthatóan érette a dolgát. A makk könnyedén elmerült a kamasz szentélyben, amit szép lassan a szerszám többi része is követett. Ezra elképedve csodálta, milyen gyönyöröket rejt a szépséges Mara meleg és selymes barlangja. A lány elképesztően szűk volt. Amikor a dárdán ülve felegyenesedett, olyan vadító lovaglásba kezdett, hogy a kölyök ismét gyorsan közeledett a csúcs pereméhez, ahonnan az imént visszarángatták. Mara határozottan, egyre gyorsulva lovagolt a dárdán, annak minden apró rezdülését megérezve. Ahogy Ezra férfiassága újra és újra elmerült a mesés, szűk punci mélyére, érezte a barlang falának minden egyes kis apró göröngyét. Bár a lány keblei még csaknem teljesen fejletlenek voltak, a kölyök megcsodálta az aranyos, rózsaszínes mellbimbókat. A dögösen lovagló Mara fejlődésben lévő teste a nőiesség kiteljesedése nélkül is lenyűgözte a fiút. A vékony karok, a kecses csípő, a feszes hasfal, a gyönyörű arc, és persze a bájos szentély... Ezra - tartva a reakciótól - óvatosan a lány derekára tette két kezét, ám az mintha észre sem vette volna. Lehunyt szemmel, szorgosan ugrált a merev dárdán. Hosszú, vörös haja még erotikusabbá tette mozgását.

Ezra szerette volna minél tovább kiélvezni ezeket a mennyei perceket, de Mara olyan jó munkát végzett, hogy a fiú tudta, képtelen sokáig húzni az elkerülhetetlent. Továbbá azzal is tisztába volt, hogy nem az ő minél hosszabb kéjmámora a szempont, hanem a kísérlet sikere. A forró kéjbarlang okozta örömök a végsőkig hergelték Ezrát, aki lehunyt szemmel felnyögve adta át magát az orgazmus gyönyörének. Miután magában érezte a szentélyét feszítő hímtag vad rándulásait, Mara lassított a tempón. Ezra magára szorította a lány derekát, aki így éppen akkor hagyta abba a mozgást, amikor az elsülő szerszám a legmélyebben volt benne. A fiú kábulatba esve adta át magát a mámorító érzésnek, miközben forró nektárja kirobbanva árasztotta el, és töltötte fel a fiatal szentélyt. Mara hagyta, hogy az utolsó csepp is csodás puncijába jusson. Ezra lihegve fújta ki magát, míg a lány hosszú pillanatokig ült tovább a férfiasságon. Mara érezni vélte, hogy a lágy, meleg anyag önálló életre kel benne, amit jó jelnek vett. Amikor a lány szép lassan leszállt a kielégült hímtagról, a fehér, krémes anyag szivárogni kezdett a sötét kis nyílásából. Az anyaszült meztelen Mara leugrott az asztalról, majd minden további nélkül az ajtó felé vette az irányt. Számára ez csak egy feladat volt. Ezra semmit nem jelentett neki. Karcsú combján vékony csíkban csorgott le a puncijából szivárgó anyag. Miután a vörös szépség felvette a padlóról fehér köpenyét, majd magára öltötte azt, szó nélkül elhagyta a helyiséget.

Ezra tétován csomagolta el a nektártól ragacsos szerszámát, ám ekkor meghallotta az Inkvizítor hangját a hangszórókból.
- Szép munka, fiatal barátom. Most pedig... - kezdte a férfi, ám ekkor a hangszórók kikapcsoltak, és minden sötétbe borult a teremben. Ezra legjobb tippje szerint áramszünet történt. Pár pillanattal később, a tartalékgenerátorok által működő riasztók vörös fénye és a szirénák hangja váltotta fel a sötétséget és a csendet. Amikor az asztallal szemben lévő bejárat feltárult, Ezra egy fehér páncélos rohamosztagost pillantott meg az ajtóban, sugárvetővel a kezében. A kölyök leugrott az asztalról, és már készült a harcra, amikor egy ismerős, mandalori páncélos alak is felbukkant az osztagos mellett. Miután mindketten levették sisakjukat, a fiú felismerhette bennük a barátait. Kanan és Sabine álltak előtte a birodalmiaktól zsákmányolt felszerelésekben - Sabine-nek ugyanis sikerült visszaszereznie a páncélját Shyxától.
- Mire vársz még, kölyök? - kérdezte a lány.
- Ti meg...? - kezdte volna a fiú a meglepetés hatása alatt állva, de Kanan belé fojtotta a szót.
- Majd később megbeszéljük, de most mennünk kell. - mondta, azzal mindhárman elhagyták a termet. A vészfények által megvilágított folyosókon csak néhány kósza rohamosztagos állta útjukat, ám valamennyivel végeztek. A csillagrombolón - mint kiderült ezen voltak - a lázadók által megszervezett és kirobbantott káosz uralkodott. Miután átrohantak egy Zeb által őrzött oldalzsilipen, felszálltak a csillagrombolóhoz kapcsolódó Ghost teherhajóra.
- Mindenki megvan? - hallatszott Hera hangja a hajó hangszóróiból, mire Zeb pozitív válasszal felelt.

Ezrát a biztonságosnak ható otthonérzet kerítette hatalmába, amikor a Ghost eltávolodott a birodalmi csillagrombolótól, hogy a hiperűr menedékébe ugorhasson. Bár néhány TIE-vadász útnak indult a hatalmas hangárakból, Hera egy szempillantás alatt hiperűrsebességre kapcsolt, a Ghost pedig köddé vált az őt üldöző birodalmiak előtt.
Az akció után, miután valamelyest lenyugodtak a kedélyek, a csapat a tárgyalóban gyűlt össze. Kanan elmesélte, hogy a Sabine páncéljába rejtett, titkos jeladó segítségével sikerült rájuk találni a csillagrombolón. A fiatal fejvadász megosztotta társaival, hogy női fortélyhoz folyamodva már a felmentősereg megérkezése előtt átjutott az ártalmatlanított rohamosztagosokon. De hogy mit ért "női fortély" alatt, azt már nem részletezte. Továbbá közölte, hogy miután sikeresen visszaszerezte páncélját a Shyxa nevű tolvaj, alakváltó fejvadásztól, találkozott a rohamosztagosnak öltözött Kannannel, akit kis híján sikerült lelőnie. Kanan hozzátette, hogy az álcázást biztosító Ghost fedélzetén kapcsolódtak rá a csillagrombolóra, ahol aztán rohamosztagos páncélt zsákmányolva, feltűnés mentesen sikerült eljutnia Ezráig. Míg a számítógépes hálózatra csatlakozó Chopper áramszünetének és biztonsági zárlatának köszönhetően a csapat viszonylag könnyedén hagyhatta maga mögött a birodalmi hajót, miközben az Inkvizítor átmenetileg csapdába esett a megfigyelőterem lezárt páncélajtói mögött.
Ezra félt bevallani az igazságot, így nem számolt be arról, mit tervezett az Inkvizítor, és mit művelt azzal a Mara nevű lánnyal. Remélte, hogy ennek semmi jelentősége nem lesz a későbbiekre nézve. Helyette csak annyit közölt, hogy az Inkvizítor a további lázadókról akart informálódni Ezra által.
A lázadók természetesen örültek, hogy egy sikeres mentőakció állt mögöttük, ami rosszabbul is végződhetett volna. A csapat végre kifújhatta magát, míg Ghost a hiperűr kékes örvényében száguldott tovább a Lothal felé.

Hera a kommunikációs részleg magányába visszavonulva, beütött egy kódot a holovetítő számítógépébe. Egy felismerhetetlen, csuklyás alak jelent meg a vetítő felett.
- Fulcrum, itt Lidérc 1-es. - kezdte a twi'lek a rejtélyes alakhoz beszélve.
- Hallgatlak, Lidérc 1-es. - hallatszott az alak recsegős, torzított hangja.
- Azt hiszem, ideje lenne előbújni az árnyékból. - mondta Hera kifürkészhetetlen hangon, Fulcrum holoalakját bámulva.

Később, a lázadó szöktetés áldozatává vált csillagromboló fedélzetén, az Inkvizítor hologram-adást kezdeményezett a kutatásával megbízott tudóssal. Az idősebb, ősz hajú férfi elégedetten közölte az örömhírt, mely szerint az ifjú Marával történő kísérlet sikeresnek bizonyult. Hihetetlen módon, a lány valóban Erő-érzékeny lett, pusztán Ezra anyagának köszönhetően. Az Inkvizítor elégedetten nyugtázta a hírt, hogy elmélete beigazolódott. Bár bosszantotta, hogy a lázadó kölyöknek, és társainak sikerült megszöknie egy birodalmi csillagrombolóról, méghozzá az orra elől. Ám miután maradt még mintája az anyagból, a férfi elhatározta, hogy mégis csak megpróbálja mesterséges úton reprodukálni a jelenséget. Emellett természetesen fokozza az Ezra utáni hajtóvadászatot is.
- ...és még valami... - mondta az Inkvizítor a kékesen derengő hologramnak. - ...írják fel az ifjú Marát a Császár Keze Program jelöltjeinek listájára. Az az érzésem, hogy nagy jövő áll előtte.
- Igenis, Inkvizítor. - nyugtázta a tudós, majd a hologramja eltűnt. Az Inkvizítor szája ördögi mosolyra húzódott.


10 megjegyzés:

 1. Az normális hogy ezt a folytatást jobban vártam, mint a tényleges 3. évad premierjét? (még így olvasás előtt)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Remélem, eleget tettem a várakozásaidnak. :D

   Törlés
 2. Hát ez eszméletlen volt . Már nagyon várom a folytatását.Mikorra várható?
  Szerintem ebből le hetet volna egy hosszan el húzódó sztorit csinálni.
  De így tovább.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Passzolom, hogy mikorra, ahogy kész lesz. De a következő sztori Ahsoka krónikái lesz, nem hanyagolhatom a kis togrutát. ;)

   Törlés
 3. Ez az a mara aki lukenak a felesége lesz a tulélők keresésében?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen ő. De mivel Mara nem létezik a Disney "új kánonjában", így itt nem lesz Luke felesége a 6. rész után, stb. A karakter ugyanaz, de a sztorija nem.

   Törlés
 4. De kéne egy olyan rész is mikor tenyleg Sabine van Ezrával.

  VálaszTörlés
 5. Mert az Ashokás részekből már van harminc ebből meg csak 8

  VálaszTörlés
 6. Mara ötleted nagyon jó :)

  VálaszTörlés