2016. július 2., szombat

Star Wars: Ahsoka krónikái: 30. fejezet - Fejvadászok markábanStar Wars: Ahsoka krónikái
30. fejezet: Fejvadászok markában


Írta: Cody


Ahsoka hitetlenkedve nézte az előtte meredező hatalmas fenevadat, ami az imént juttatta őt a csúcsok csúcsára. Az ősi togruta Vágy rendszeresen gyötörte a fiatal lányt, aki mostanra megtanult együtt élni vele, és elfogadta, hogy csak egy megoldás létezik rá, amihez félre kell tennie a büszkeségét. Ellenkező esetben biztosan megőrült volna. Ám korábban álmaiban sem gondolta volna, hogy önszántából kínálja fel magát egy dalgo fajba tartozó négylábú bestiának. A minden téren barátságtalan coruscanti Alvilágot való elhagyását követően, a togruta szépség egy teherhajó formájában talált szállítóeszközre. Pechére azonban a pilóta valami rejtélyes oknál fogva megszabadult a rakományától, amely közt a lány menedéket keresett. A hajó eltűnt, míg a rakomány egy ismeretlen dzsungelbolygó vonzásterébe került. Hála a biztonsági berendezéseknek, Ahsoka átvészelte a zuhanást, majd találkozott azzal a dalgóval, akivel később közelebbről is megismerték egymást. Sokkal közelebbről. A lány napokat vészelt át a minden jel szerint értelmes lényekről mentes bolygón, amikor idővel ismét erősödni kezdett túl jól ismert Vágya. A togruta már nemigen próbált harcolni, hogy legyőzze ezt a késztetést, tudta, hogy sokkal erősebb nála. Ezt követően, Ahsokának már csak arról kellett meggyőznie magát, hogy egy olyan bizarr partner is segíthet rajta, mint a dalgo. A két fél egy barlangban szabadította fel szexuális energiáit, ami egy meglepően kielégítő orgazmusban végződött az egykori padawan számára.

A felajzott dalgo természetesen folytatást akart, ami az iménti kielégülés dacára Ahsokának sem volt ellenére. Csupán pillanatok választották el az állat hatalmas dárdáját attól, hogy a lány segítségével ismét elmerüljön a nektártól sikamlós forróságban, amikor a togruta tarkóján vészjósló bizsergés kúszott végig néhány pillanat alatt. Korábban akkor érzett ilyet, amikor padawanként a csatatéren fenyegette valamiféle veszély. Az Erő által támogatott érzéke vészcsengőként szolgált. A következő pillanatban egy sugárvető ismerős hangja töltötte be a barlangot, majd a dalgo halálhörgése. Ahsokának megdöbbenni sem maradt ideje, ösztönösen cselekedett, az Erő révén kifinomult reflexekkel. Amikor a halálos sebet kapó dalgo méretes és nem kevésbé súlyos teste a lány felé kezdett zuhanni, Ahsoka egy gyors fordulattal levetette magát a sziklaemelvényről. A földet éréskor való puffanását elnyomta az állat testének becsapódása az emelvénybe. Az imént még minden bizonnyal nagyon boldog dalgo nem mozdult többé. A fején egy megperzselt, fekete lyuk tátongott, ahonnan füst szállt fel a sugárnyaláb becsapódásának nyomán.
- Nem hiszek a szememnek. - hallatszott egy ismerős női hang a barlang bejáratánál. A hitetlenkedő Ahsoka a hang forrásához fordította tekintetét.
- Te...? - kérdezte a lány, az előtte álló nőtől döbbenettel vegyes haraggal. Az illető narancssárga, ujjatlan kezeslábast viselt, míg bőre kísérteties szürkésfehér színben játszott. A humanoid nő, már-már embernek tűnő feje szinte teljesen kopasz volt, egyedül a feje búbjából indult útnak egy hosszú, összefogott, aranybarna lófarok. Továbbá, egy antenna is díszítette a fejét, ami valami különleges beültetés lehetett. A nő ezen kívül barna, hosszú szárú csizmát, és ugyanilyen színű, dupla fegyverövet viselt magán, amelyek X-et alkotva fonták körbe karcsú derekát. A két fegyvertok a nő hosszú, formás combjaihoz simult, illetve egy-egy muníciós tár is lógott a válláról. Felszerelések terén egy nagy hatótávolságú mesterlövész puska lógott a hátán, két keze pedig egy-egy sugárvetőt tartott. Miután az egyik fegyver csöve még füstölgött, Ahsoka számára egyértelmű volt, hogy az imént a nő ölte meg a dalgót.
- Ne legyél ennyire meglepve. - mondta nevetve Aurra Sing.
- Mit keresel itt, Aurra? Miért tetted ezt? - kérdezte a fiatal lány, majd felállt a talajról, és iszonyodva nézett a halott dalgóra.
- Hogy mit keresek itt, az nem a te dolgod, édesem. Ha nem látom a saját két szememmel, nem hiszem el, amit az előbb láttam. - mondta gúnyosan mosolyogva a fejvadász. - Szórakoztál egy kicsit? - Aurra szavaiból sütött a gúny, és Ahsoka csak ekkor jött rá, hogy továbbra is teljesen meztelen. Ám meg se próbálta eltakarni idomait. Egyrészt, nem tudta mivel; másrészt, azzal rásegített volna Aurra kárörvendésére. Nem mellesleg, már elmúltak azok az idők, amikor szemérmesen viselkedett.
- Ehhez pedig neked nincs semmi közöd. Nem tudom, mit akarsz itt, de ezt nem fogod megúszni. - jelentette ki dacosan a lány, szúrós tekintettel meredve Aurrára.
- Nem? - kérdezett vissza a nő szórakozottan nevetve. - Mi a terved, kölyök? Enyhén szólva is... több fegyverem van. A társamról nem is beszélve.
- Társad? Milyen társad? - kérdezte Ahsoka meglepetten nyitva tágra kék szemeit.
- Gyere, mutatkozz be a zsákmányunknak. - mondta Aurra a beépített adó-vevőjébe. Néhány pillanat múlva egy hatalmas wookiee lépett a barlangba, fejvadásztársa mellé. A wookiee hangos hörgéssel és morgással mutatkozott be. Ahsoka beszélte a nyelvét, így megértette a nevét.
- Fekete Krrsantan? Nem hallottam rólad. - közölte már-már közömbösen a wookiee-val. Krrsantan egy megtermett, szürke szőrű wookiee volt. Vaskos, aranyöv, és ugyanilyen színű, X-et formáló muníciós öv feszült mellkasán, illetve egy-egy tüskés vállvédőt is viselt. A hátán egy szabványos wookiee nyílpuska lógott, a kezében viszont egy olyan kábítófegyver volt, amit a lánynak már volt alkalma közelebbről is megismerni a Felucián a trandoshiak által.
- Mi viszont hallottunk rólad, és tudjuk, hogy csinos kis összeget kapunk a leszállításodért. - vette át a szót Aurra.
- Hogy találtatok rám itt? - kérdezte a togruta kíváncsian.
- Egy jó fejvadász sosem árulja el a módszereit. - felelte a nő titokzatosan. - Legyen elég annyi, hogy eredetileg nem miattad jöttünk, de aztán kiszúrtunk a radarunkon. Most pedig... velünk jössz. Mindenképpen így lesz. Te csak azt döntheted el, hogy a könnyebb, vagy a nehezebb úton történjen-e. - közölte Aurra, zöld tekintetében elégedettséggel. Ahsoka nem sokáig habozott. Tudta, hogy a fejvadászok hajójának a közelben kell lennie, az pedig kiutat jelent a bolygóról.
- Miért könnyíteném meg a dolgotokat? - kérdezte a lány elszánt mosollyal, majd mindkét kezét előrenyújtva egy Erő-lökéssel a falnak taszította felnyögő Aurrát és Krrsantant. Ahsoka felgyorsított, és hatalmas szökkenésekkel indult a kijárat felé. Elhagyva a barlangot, már ismét az erdőben járt, amikor furcsa zajra lett figyelmes. Érzékelte a veszélyt, de cselekedni már nem maradt ideje. Ahogy a sárga hálót alkotó kábítófegyver lövedéke eltalálta karcsú testét, a felsikoltó Ahsokát átjárta a fájdalom, majd elgyengült és eszméletlenül rogyott a talajra. Fekete Krrsantan arra sem vette a fáradságot, hogy a vállára vegye a testet, pedig könnyedén elbírta volna a togrutát. Vastag, szőrös mancsával megragadta a lány vékony karját, majd húzni kezdte őt, egyenesen a hajója felé.


***


Ahsoka egy jellegtelen helyiségben tért magához. Miután a kábultság utolsó hullámait is kipislogta magából, megszemlélte környezetét. Koszos, sötét falak vették körül és félhomály uralkodott mindenütt. Ládák, alkatrészek és egyéb kacatok hevertek itt-ott, többnyire a falak mentén. A lány a talpa alatti vibrálásból kikövetkeztette, hogy valószínűleg egy hajó fedélzetén van. Utolsó emlékeiből kiindulva ez nem sok jót jelentett. Miután Fekete Krrsantan elkábította, minden bizonnyal felhozta őt a hajójára, amelyen máris úton voltak egy ismeretlen hely felé. A fejvadászok nyilván leszállítják őt a legtöbbet fizetőnek. Ahsokának fogalma sem volt, meddig volt kiütve. De azt gyorsan megállapította, hogy továbbra is ruhák nélkül, a mennyezetről lógva csüngött úgy, hogy a lábai éppen csak elérték a padlót. Erős fémbilincsek és láncok emelték a magasba vékony karjait. A togruta gyűlölte az ilyen kiszolgáltatott helyzeteket, de bízott a saját képességeiben, hogy a segítségükkel ebből is kikeveredik. Bár nem voltak fegyverei, annak ellenére, hogy már nem volt Jedi, vele volt az Erő. Ezt Aurra Sing és Fekete Krrsantan tudomása szerint nem mondhatta el magáról. Ahsoka nem sokáig jutott az elmélkedésben, mert a raktér ajtaja egy szisszenéssel feltárult. Aurra Sing önelégülten vigyorgó alakja tűnt fel a bejáratban.
- Jó reggelt, napsugár. - köszöntötte a fejvadász a lányt gúnyosan. - Kialudtad magad? - kérdezte, bár nem remélt választ. Ahsoka haragosan meredt a nőre. - Sajnálom, ha kicsit kényelmetlen, de fontos óvintézkedés. Nem... igazából nem sajnálom. Megérdemled, azok után, hogy kétszer is keresztbe tettél nekem. - mondta Aurra, miközben minden mosoly eltűnt az arcáról.
- Ne várd, hogy bocsánatot kérjek tőled. Őrült vagy. - bökte ki a togruta dacosan.
- Nem én hemperegtem egy olyan izével, úgyhogy hagyjuk, ki az őrült.
Ahsoka erre nem mondott semmit, tisztában volt vele, hogy a dalgós kalandja szélsőséges eset volt, de nem tehetett mást. Ezt persze hiába is magyarázta volna Aurrának.
- Tudod, van még egy kis időnk a célállomásig. Kellemesen, vagy kevésbé kellemesen szeretnéd elütni az időt? Remélem, tanultál a leckéből, és jól döntesz.
- Mit akarsz? - kérdezte a togruta. - Nem érdekelnek a játékaid.
Aurra elővett egy hosszúkás fémtárgyat, ami egy pillanatra fénykardmarkolatnak tűnt Ahsoka számára. De csak egy pillanatra.
- Ez talán segít jobb belátásra bírni téged. - közölte Aurra, majd a lány közvetlen közelébe lépett. Ahsoka meg se rezdült, igyekezett határozottnak mutatni magát. Ám alaposan meglepődött, amikor váratlanul megérezte a forróságába nyomuló tárgyat. Aurra elszántan, gonosz tekintettel meredt a meglepett togruta szemébe, miközben minden finomság nélkül, egyre mélyebbre csúsztatta benne a hosszúkás tárgyat. Ahsoka az ajkába harapva, halkan felnyögött. A fejvadász szinte teljesen eltüntette az eszközt a karcsú, narancssárga combok között.
- Ezzel nem mész... semmire. - folytatta a togruta az ellenállást, mert azt gondolta, hogy Aurra a kényeztetésével akarja rávenni, hogy viszonozza a gyönyöröket. A lány tisztán emlékezett arra, amikor Asajj Ventresszel került hasonló helyzetbe. Dooku egykori tanítványa akkor a sötét oldalra akarta állítani.
- Csakugyan? - kérdezte a fejvadász, majd távolabb lépett a lánytól, és megnyomott egy rejtett gombot a csuklóján. Ahsoka csupasz testén kéklő kisülések kezdtek táncolni, miközben az intenzív fájdalom az egész testén végigvonult. A nedves forróságban pihenő eszköz gyötrelmes elektromos töltetet vezetett a szépség testébe, aki akarata ellenére felsikoltott. Bár a sercegő kínzás csak néhány pillanatig tartott, a togruta sokkal többnek érezte. - Még most is így gondolod? - kérdezte a fejvadász, az elgyötörten lihegő lánytól.
- Mit... akarsz?
- Egy ideje Krrsantannal utazom, aki... hogy is mondjam... nem a legideálisabb partner, ha az élvezetekről van szó. A fejvadászok között egyébként is ritkán találni ilyet. Te viszont... - Aurra hosszú ujjai fentről lefelé haladva végigsimították a piszkos lány bájos kebleit, lapos hasfalát, egészen szentélye bejáratáig. A togruta tehetetlenül, iszonyodva tűrte a nő érintését. - ...te viszont tökéletes lennél. A női nemet mindig is izgalmasabbnak találtam.
- Csak... hagyj békén. Elkaptál. Meg fogod kapni a pénzedet, csak... - mondta Ahsoka legyőzötten, mert semmi esélyt nem látott a szökésre.
- Nem vagy olyan helyzetben, hogy alkudozz... - válaszolta Aurra, miközben lecsatolta magáról kettős fegyverövét, majd könnyed mozdulattal kibújtatta karjait a kezeslábasból, és elkezdte letolni formás testén. A fejvadász nem viselt melltartót, szürkésfehér keblei így akadálytalanul bukkantak elő a narancssárga ruha takarásából. Aurra zavartalanul fedte fel meglepően dögös idomait, nem tűnt szégyenlősnek. Ahsoka tekintete akaratlanul is a két kifejlett, szexi mellre vándorolt. Akármennyire is gyűlölte őt emberileg, magában elismerte, hogy a fejvadász jó nő.
- Ha elszórakoztatsz egy kicsit... akkor békén hagylak. - mondta Aurra a szokásos stílusában, majd egy másik gombnyomással lejjebb engedte a lány karjait tartó láncot. Az elgyengült Ahsoka nem bírt talpon maradni, így térdelő pozícióba került. A fejvadász zavartalanul lejjebb tolta magán a kezeslábast, másik dögös kincsét is a togruta elé tárva. - Nos...? - vonta fel a szemöldökét a nő, majd megsimogatta punciját. Ahsoka tekintete lejjebb vándorolt. Aurra forróságát aranybarna szőrzet borította, amihez foghatót a togruta eddig még nem látott. Volt benne valami megmagyarázhatatlanul vonzó, ami kívánatossá tette.
- Én... nem tudom... - suttogta a lány, de sejtette, hogy ennél csak rosszabb lehetőségek közül választhat.
- Ha azt akarod, hogy még egyszer felvillanyozzalak, csak szólj... - mondta Aurra, elkomolyodó tekintettel. - ...ha abból sem értesz, rád eresztem Krrsantant. Hidd el, vele tényleg nem szívesen akadnál össze. - fenyegetőzött a nő, ám egyelőre nem nyomta meg a gombot. Ahsoka tudta, értelmetlenül vállalná a rengeteg fájdalmat, ha könnyen el is kerülhetné azt. Nem akarta még egyszer átélni az iménti fájdalmat, azt pedig főleg nem, hogy Krrsantan gondjaira bízzák.

- Mit... mit csináljak? - kérdezte a togruta behódolva, mire Aurra elégedetten elmosolyodott. Még közelebb lépett a bájos szépséghez, akinek arca így egy magasságban volt a szőrös szentéllyel, annak közvetlen közelébe. A togruta megérezte a nő forróságának jellegzetes illatát.
- Ne add az ártatlant... tudod te azt. - felelte a fejvadász. Ahsoka végül rászánta magát a cselekvésre. Kinyújtotta nyelvét, majd bájosan előrehajolt. Aurra elégedetten nyögött fel, amikor lábai közt megérezte a lány fiatal meleg nyelvét. Mesébe illően kellemesnek érezte puncijából felszabaduló izgató bizsergést. A togruta lány puha nyelve elmerült a dús szeméremajkak közt, miközben aranyos orra a szőrtengerbe fúródott. Ahsoka kíváncsian, de kissé félénken nyalakodott a szőrzet mögött rejlő barlangban. Korábban csak csupasz forróságokat volt alkalma megízlelni, így ezen a téren is szokatlan volt számára Aurra. A selymes punci sikamlós érzete helyett Ahsoka nyelve újra és újra találkozott a szőrrel, de egy idő után megszokta. Leküzdötte fenntartásait, és szorgalmasan folytatta az előtte álló fejvadász kényeztetését. Ha a Vágy rávette, hogy egy dalgóval közösüljön, akkor Aurra szőrös forrósága már semmiség volt a további kínok elkerüléséért cserébe. Mindazonáltal egyáltalán nem volt kellemetlen a nő szentélye. Ahogy percekig nyalta a kéjtől táncoló nőt, úgy találta egyre finomabbnak az ízét, és izgatóbban a szőrzetét.
- Ez az... folytasd... - Aurra lehunyt szemmel élvezte Ahsoka ficánkoló nyelvének csodás érzését. A lány egy pillanatra sem szakadt el a puncitól, miközben a nyálas szőrzet csiklandozta arcát. A fejvadász csípője a togruta arca előtt ringatózott, akinek finom, nedves nyelve sebesen hajszolta a nő forróságát a fellegekbe. Nedves, cuppogó hangok töltötték be a rakteret, miközben Ahsoka a fejvadász punciját habzsolta. Aurra elégedetten mosolyogva élvezte a kis togruta első osztályú munkáját. Nem törődött vele, hogy a lány nyála csöpögve hullott letolt kezeslábasára és bugyijára. Tetszett neki az egykori padawan szenvedélye.

Mámoros percek teltek el így, amikor a fejvadász érezte, hogy nem bírja tovább a nyalakodó togruta hibátlan szájmunkáját. A varázslatos érzés utat parancsolt magának Aurra punciján keresztül, ahonnan kirobbanva egyenesen Ahsoka bájos arcára és nyitott szájába tört elő. A nő ekkor elégedetten felnyögött, miközben a lány szépséges vonásainak dörzsölte szőrös szentélyét.
- Ugye, hogy nem volt nehéz? - sóhajtotta Aurra, akinek esze agában sem volt elismerni foglya tehetségét. Végre nagy megkönnyebbülésen esett keresztül, amihez foghatót talán még nem is tapasztalt. - Gyerünk, tisztíts meg. - parancsolt rá a togrutára, nem mozdulva el előle. Ahsoka engedelmes háziállat módjára nyújtotta ki ismét a nedű borította nyelvét, hogy a lehető legtöbb anyagot nyalja fel Aurra szőrtengeréből.

- Jól van. Ez megteszi. - bökte ki a fejvadász, majd kihúzta a sokkoló eszközt a togruta forróságából. Aurra kissé távolabb lépett a lánytól, és felhúzta a bugyiját.
- Remélem, most elégedett vagy. - mondta a lány alig hallhatóan.
- Többé-kevésbé. - felelte a nő, majd a narancssárga kezeslábast is felhúzta magán, eltakarva ezzel szexi hasfalát és dögös kebleit. Miután a barna kettős övet is magára csatolta, megnyomta a gombot, Ahsoka láncai pedig ismét magasabbra emelkedtek. A kecses szépség ismét állt, miközben karjai a magasban lógtak. - Remélem, Fekete Krrsantan is ilyen elégedett lesz veled.
Ahsoka szempillantás alatt felélénkült, riadt tekintettel meredt a vigyorgó nőre.
- Mi?! De... azt ígérted, hogy békén hagysz. Engedelmeskedtem. Miért küldöd be mégis Krrsantant? - kérdezte az ijedt togruta, akinek minden oka megvolt a félelemre. Tudta, hogy a wookiee egy erős faj, Krrsantan ráadásul fejvadász, ami garantálja, hogy agresszív is. Aurra felnevetett.
- Olyan naiv vagy. De most nem hazudtam. Én békén hagylak... Krrsantanról nem volt szó. Lássuk be, hogy neki is jár, ami jár. - Aurra a kijárat felé indult.
- Szörnyeteg vagy... - köpte utána a lány tehetetlen dühében.
- Neveztek már rosszabbnak is. - mosolygott nyugodtan Aurra, majd kinyitotta az ajtót. - Ha ez vigasztal, akkor se tudnám visszafogni azt a wookiee-t, ha akarnám. Ha egyszer a fejébe vesz valamit...
Aurra végül elhagyta a rakteret, az ajtó pedig egy szisszenéssel bezárult mögötte. A magára maradt Ahsoka tudta, hogy sürgősen ki kell találnia valamit, ha nem akarja egy féktelen wookiee eszközeként végezni. Ám fogalma sem volt róla, mit tehetne.
- Most mit csináljak...? - suttogta maga elé. A csupasz togruta végül lehunyta a szemét, és meditálni kezdett....


5 megjegyzés:

 1. Ez szenzációs volt már várom a folytatást .Így tovább.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezek szerint jó irányba vittem el a dalgós szálat... :)

   Törlés
  2. Igen jó irányba vitet el a szálat.

   Törlés
 2. Mikor várható és milyen rész?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Lázadók a következő.
   Akkor lesz, ha befejezem. Lehet 2 hét, lehet 2 hónap...

   Törlés