2015. április 15., szerda

Star Wars: Ahsoka krónikái: 24. fejezet - Egy hosszú kaland 8. - Ahsoka bosszújaStar Wars: Ahsoka krónikái
24. fejezet: Egy hosszú kaland 8. - Ahsoka bosszúja


Írta: Cody


Ahsoka Tano úgy érezte, hogy kecses, tinédzser teste a Galaxis egyik legostromlottabb célpontjává vált az utóbbi időben. A 16 éves lányt kezdetben a togruta fajra jellemző ősi Vágy késztette arra, hogy kezelhetetlen szexuális ingereit saját mesterére, Anakin Skywalkerre zúdítsa. Ekkor feloldódtak benne az addigi gátlások, a gyötrően lángoló inger kielégítését pedig saját erkölcsi tisztasága elé helyezte. Ezt követően, az apró, togruta tini számos férfi és nő legcsodásabb kalandjává lépett elő. Ám bármekkora forgalomra tett is szert mennyei forrósága, Ahsoka jelenlegi küldetése még nagyobb megpróbáltatások elé helyezte. Miután célja érdekében, társával - Shaak Tivel karöltve, hancúroznia kellett egy idős pantoraival, majd mindketten vadállatok szexuális játékszereiévé lettek egy hatalmas arénában, a padawan azt hitte, megpróbáltatásai véget értek. Amikor azonban Ahsoka és Shaak Ti végre rátaláltak a rég óta keresett Aayla Securára, Gloorba a hutt rabszolgáivá váltak, az ifjabb togrutát pedig megvásárolta egy csuklyás idegen, hogy vele töltse az éjszakát. A lány tudta, hogy egy újabb együttlét csekély ár a szabadulásukért. Ebben a hitben volt, amíg nem döbbent rá a tényre, hogy a rejtélyes idegen minden bizonnyal Sith. A férfi a padawan életének legkegyetlenebb eseményét helyezte kilátásba. Ám a gyötrelmes orális előjáték csak ízelítő volt abból, amit Darth Sidious a fiatal Jedinek szánt.

A padawannak nem sok ideje jutott, hogy fellélegezzen a kimerítő szájmunka után. Az Erőt használva, Sidious a széles ágyra hajította a lány törékenynek ható testét. A lankadás hajlamát sem mutató dárda máris készen állt a folytatásra. A vén kéjrúd fenyegető puskacsőként szegeződött a hanyatt fekvő lány csupasz testére.
- Most megkapod a magadét... Jedi. - közölte a Sith vészjósló, kárörvendő hangon. A férfi a menekülni próbáló padawan fölött termett, majd erős szorításba fogta végtagjait, könnyedén uralva a vékony testet. Ahsoka legyőzötten hevert az ágyon, nem tudta, mit tegyen.
- Ne... - nyögte elgyötörten a lány, de érezte, hogy semmit nem fog elérni vele. A gúnyosan vicsorgó Sidious határozott, durva mozdulattal tárta szét a hosszú, narancssárga combokat. Ahsoka izgató, serdülő forrósága a könyörtelen Sith szeme elé került. A férfi néhány pillanat alatt megszemlélte a selymes lábak közt lévő, lédús, narancsszínű szeméremajkakat. A fiatal togruta hanyatt fekve, immár behajlított és széttárt lábakkal volt kénytelen tűrni a kéjsóvár pillantásokat. Miután a Sith közelebb irányította szerszámát a csábító bejárathoz, a kiszolgáltatott Ahsoka ördögi kacajt hallott. Ezt követően, a lány szúró fájdalmat érzett lágy szentélye mélyén. Sidious előrelendített derékkal hatolt első csapásával a padawan mélypontjára. Ahsoka lehunyt szemmel nyögött fel a vad behatolástól, míg a férfi elégedetten vigyorogva kezdte dolgozni a forróság kellemesen meleg, lágyan szorító falát. A lány próbálta kikapcsolni fizikai érzékelését, de az ádáz szúrásokkal nyársaló Sith ezt lehetetlenné tette. Újra és újra észlelte a belülről feszítő, melegen pulzáló férfiasságot. A kegyetlen Sidious mindkét kezével az ágyhoz szegeződő padawan vékony nyakát szorította, miközben ágyékából is előtörő vadsága szemernyit sem csillapodott. Csapásai közben, olyan erővel fojtogatta a gyámoltalan lányt, hogy annak minden egyes levegővételéért meg kellett küzdenie. Ebben a gyötrelmes helyzetben a togruta torkát csupán vékony, elenyésző nyögések voltak képesek elhagyni. Ahsoka kétségbeejtő helyzetben volt. Mialatt odalent magában érezte Darth Sidious újra és újra nyílvesszőként előrecsapó dárdáját, mely minden egyes alkalommal fehéren izzó fájdalomként hasított szentélyébe, addig a nyaka körüli szorító érzéssel is meg kellett küzdenie. Ahogy a könyörtelen Sidious ágyéka folyamatosan állatias hévvel sújtott a lány széttárt lábai közé, a padawan egész testével próbált ellenállni. Csupasz talpai a férfi derekának két oldalán reszkettek. A togruta valahányszor beleremegett a heves csapások sorozatába. Kezeivel jelentéktelenül próbálta ütögetni, eltaszítani magától a forróságát erőszakoló férfit, ám a Sith csupán alvilági kacajjal méltatta a lány értelmetlen ellenállását. Ahsoka percekig vonaglott az ágyon, az őt dolgozó Sidious alatt. Szabadulni akart, ám lábaival csak a levegőt rugdosta. A férfi aljas nevetése visszhangot vert a teremben, miközben lélektelenül gyalázta az apró, kiszolgáltatott togruta tinit. Öreg, erek borította kéjrúdja forró vasvillaként szúrt bele újra és újra a padawan lágy, selymes és nedves szentélyébe. A Sith alaposan kiélvezte az izgató barlang mámorító érzését. Sidious minden Jedit mélységesen gyűlölt, így nem esett nehezére keserves kínokat okozni nekik. Az alatta szenvedő lányt különösen élvezte. Külsőre ugyan lobbanékony, harcias és makacs volt, ám végül megtörte őt is. Ahsoka már nemigen próbált küzdeni. Tehetetlen bábként viselte a Sith kemény dárdájának fájdalmas döngölését. 

Gloorba egy lakosztályának falai közt, Darth Sidious hosszú, agresszív percekig kefélte a széttárt lábakkal nyöszörögve kínlódó Ahsokát. A Sith végül átadta magát a felhevült punci szorító, nedves érzésének. Miközben szabadjára engedte előtörő orgazmusát, a férfi gondoskodott róla, hogy mélyen a togruta szentélyében tartsa a fenevadat. Sidious szerszáma gigászi rándulásokkal adta jelét annak, hogy a csúcsra jutott. Az elsülő férfiasság az alaposan meghajszolt forróságba robbantotta anyagát, a Sith dicstelen nevetése kíséretében. A meleg nektár vad lövései színültig spriccelték a lányt, aki gyámoltalanul nyögött fel, megérezve ellensége izzó anyagának taszító érzését, mely méhéig kúszik.
- Igen! Fogadd magadba a sötét oldal magvait! - Sidious hosszú másodpercekig pumpálta anyagát, tovább töltve a kamasz lány szentélyét, melyből elkezdett kicsordulni a bőséges nedű. Ahsoka beleremegett a kellemetlen érzésbe, miközben magába fogadta a "gonosz" anyagot. A Sith krémes sejtjei szokatlan érzéssel fogták el Ahsokát. Sidious végül elengedte a padawan karcsú torkát, jókora vörös kéznyom foltot hagyva a narancssárga bőrön. A togruta heves köhögésrohamban tört ki, amint végre normál mennyiségű levegőhöz jutott. A Sith lassan kihúzta férfiasságát a togruta bemocskolt nyílásából. A fehér nektár lassan csordogált a szeméremajkak közül, ám a java a padawanban maradt. Miután a szerszám távozott, a lány érezte a benne kúszó rengeteg anyagot, amely mintha önálló életet élt volna barlangjában. A kielégült Sith magára hagyta az anyaszült meztelen, ágyon heverő testet, melyből lágyan szivárgott a krémes nedű. Ahsokát ismeretlen érzés kerítette hatalmába, miközben egyre gyengülve ébredt rá, hogy el fog ájulni. A látótere lassan összeszűkült, majd minden elsötétült előtte.

***

Órákkal később, az apró togruta megtörten állt a Kartell zuhany részlegének egyik kabinjában, miközben hagyta, hogy a meleg víz megkísérelje lemosni róla mindazt a szennyet, amellyel a Sith bemocskolta. Miután Sidious kegyetlenségét követően, Gloorba hívei beadtak neki némi stimulánst, a lány magához tért, majd segítséggel eljutott a zuhany részlegig, ahol végül sikerült saját erejéből megállnia. A belurai arénával ellentétben nem gondoskodtak róla tisztító droidok, de jobbnak is találta, hogy kapott némi magányt. Már amennyire magányos lehetett a szomszédos kabinokban zuhanyzó rabszolgáktól, és a kijáratnál álló őröktől. Miközben a víz lefolyt az anyaszült meztelen lány kecses testének minden apró részletén, Ahsoka a gondolataiba temetkezett. Az Erőben próbált megnyugvást találni, és általa új erőre kapni, de csak a Sötét Oldal izzását érezte magában. Nem tudta biztosan, hogy ennek köze van-e a Sith tettéhez, ám képtelen volt uralkodni haragján és bosszúvágyán. Meg akarta torolni azt a rengeteg megaláztatást és gyötrelmet, amiket el kellett viselnie. Tudta, hogy a bosszú nem a Jedik útja, de a bensőjében egyre izzó Sötét Oldal hangja olyan erővel suttogott neki, hogy nem érdekelte. Miközben érezte, hogy egyre növekvő gyűlölete mámoros erővel ruházza fel, elhatározta, hogy egyszer és mindenkorra véget vet ennek a "hosszú kalandnak".

Az elhatározást cselekvés követte. A csurom vizes Ahsoka kilépett a zuhanykabinból, majd elindult a kijárat felé, elhaladva a kabinok mellett, melyekben különféle fajokba tartozó nőstények zuhanyoztak. A kijáratként szolgáló ajtó előtt, két nikto őr állt, kezeikben lőfegyverekkel. Bár kamerák és riasztók is helyet kaptak biztonsági célokból, a lány nem tervezett lopakodni. Felkészült rá, hogy a következő percekben elszabadul a véres pokol. A két férfi csodálkozó tekintettel nézte a közeledő, meztelen lányt.
- Mégis mit képzelsz, hová mész? - kezdte az egyik, felemelve sugárvetőjét. - Majd akkor távozhatsz, ha  szó... - a nikto sosem fejezhette be a mondatát. A lány gépies nyugalommal intett az egyik kezével, mire az Erő révén, a férfi fegyvere a saját álla alá szegeződött, az elsütőbillentyűt pedig meghúzta a láthatatlan ujj. A vörös villanást a jellegzetes hang kísérte, mire a nikto őr fején egy füstölgő lyuk keletkezett, a férfi pedig holtan rogyott össze. A másik férfit csupán néhány pillanatra sokkolta a váratlan fordulat, de Ahsokának ennyi is elég volt... mire az őr felemelhette volna a fegyverét, a padawan kinyújtotta vékony, de erős ujjait, majd apró késekként döfte őket a nikto torkába. A férfi elejtette sugárvetőjét, majd vértől fuldokolva próbálta lefejteni magáról a fiatal lány kezét. Ahsoka kegyetlenül szorította a szenvedő férfit, majd egy nedves reccsenéssel vadul kitépte a megmarkolt darabot a nikto őr légcsövéből. A férfi üveges szemmel bámulta az utolsó dolgot, amit életében láthatott: a vérszomjas padawant, kezében a véres légcsődarabbal. Miután a halott őr társa mellé roskadt, a lány eldobta a véres cafatot, majd elhagyta a zuhany részleget.

Gloorba terme nem volt messze a zuhanyoktól, miután a hutt szexrabszolgáinak tevékenysége szempontjából előnyösebb volt, ha minél közelebb van a tisztálkodási lehetőség. Az anyaszült meztelen Ahsoka droidként sétált végig a folyosón, hogy elérje célját: Aayla, Shaak Ti és Gloorba valószínűleg továbbra is ugyanabban a teremben voltak. Miután az őrökhöz eljutott a zuhany részleg kamerájának felvétele, egyszerre készültek fel rá, hogy megállítsák a véres kezű lányt. A folyosó mindkét oldalán álló négy-négy őr egy nyolc fős sorba gyűlt, hogy megakadályozzák a padawan tovább haladását. Már majdnem tüzet nyitottak a lányra, amikor az váratlanul megállt, majd lehunyta szemeit. A férfiak kérdőn néztek egymásra, majd ketten elindultak Ahsoka felé, míg társaik fedezték őket. A megindult két őr fémes hangot hallott a mennyezet felől, mire egyszerre néztek fel a zaj forrásának irányába. A lámpatesteket tartó hatalmas gerenda zuhanva hozta el a két férfi halálát, akik azonnal szörnyethaltak, ahogy a súlyos fémelem egyenesen a fejükre csapódott. A szétlapuló koponyák zaját elnyomta a fémes csattanás, és az elektromos sercegés. A gerenda alatt véres massza csordogált, miközben a többi hat őr tüzelni kezdett. Ám Ahsoka már eltűnt a félhomályban, amit a lámpák hiánya keltett. Az őrök stresszesen hadonásztak fegyvereikkel, de nem találták a lányt. A következő áldozat sem számított a halálára. A padawan a férfi mögé osonva lopta el a derékszíján függő vibrotőrt. Mire az őr feleszmélt, a lány kirántotta a pengét, majd egy szempillantás alatt végighúzta a férfi torkán. A megriadt társai reflexből tüzeltek a zaj irányába, mellyel csak azt érték el, hogy felgyorsították a saját vérében fuldokló férfi halálát. A kilyuggatott mellkasból füst szivárgott, az elmetszett torokból pedig bugyborékolva ömlött a vörös vér. Felharsant a riasztó hangja, vörösen izzó fény villogás kíséretében, ami tovább fokozta az őrök pánikját, és növelte Ahsoka előnyét. A következő őrre szintén a háta mögül sújtott le a halál. A lány szemmel szinte követhetetlen gyorsasággal került mögé, majd egy vad rántással eltörte a férfi nyakát, ami természetellenesen, 180 fokban elfordult. A megmaradt négy őr hiába tüzelt, nem találtak el semmit, miután a lány remekül kihasználta a homály és a zűrzavar segítségét. A padawan újabb vibrotőrt zsákmányolt az egyik hullától, így egy kettős dobással képes volt egyszerre két férfit kivégezni. A sebesen száguldó pengék az őrök homlokába fúródtak, egyenesen az agyba. A két kés olyan erővel csapódott a két férfi fejébe, hogy bele álltak a mögöttük lévő fémfalba, odaszegezve hulláikat. Az utolsó két őr egymásnak vetett háttal fedezte egymást, de hiába. Ahsoka a semmiből előtűnve ugrott eléjük, majd mielőtt reagálhattak volna, két kézzel összeütötte koponyáikat egyszer... kétszer... háromszor... a két férfi már rég halott volt, ám a padawan agresszívan csapkodta egymásnak a két összezúzott, véres koponyát. Végül felismerhetetlen romhalmazzá roncsolódtak az egykori fejek. Ahsoka végre bejuthatott Gloorba termébe, ám tudta, hogy a hutt valószínűleg minden harcosát maga mellé gyűjtötte, hogy védje magát. A terembe vezető páncélajtót is lezárta, de a zármechanizmus nem állhatott az Erő útjába...

***

...az őrök kivégzéséhez hasonlóan kegyetlen, irgalmatlan és brutális percek teltek el Gloorba termében. A csupasz Ahsoka a gigászi vértenger közepén térdelt, miután végzett. Ő maga is csupa vér és verejték volt. Körülötte mindenütt morbid holttestek, levált végtagok és különféle húscafatok hevertek, az iménti tombolása eredményeként. Miután berontott a terembe, a hutt számtalan csatlósa próbálta különféle módon megállítani. Ám Ahsoka a Sötét Oldalt használva olyan mértékű erővel és kitartással csapott szét ellenségei közt, hogy a számbeli hátránya ellenére ő került ki győztesen a mészárlásból. Jedi-társai: Aayla Secura és Shaak Ti döbbenten nézték végig a padawan tettét, képtelenek voltak bármit is tenni. Aayla látni vélte, hogy a lány szemei sárgás vörösre torzultak az agresszív harc hevében. Mindketten képtelenek voltak szavakat találni a padawan tettére. Végül úgy döntöttek, a szökés az elsődleges, minden mással majd később foglalkoznak.
- Ahsoka... gyere, menjünk. - mondta lágyan Shaak Ti, megnyugtató hangon, a vérben tapicskolva közelebb lépve a lányhoz. Ahsoka kinyitotta szemeit, tekintete ismét kék volt. Hitetlenkedve nézett körül, mintha mély álomból ébredt volna fel.
- Mit tettem? - kérdezte suttogva, mintha az iménti tetteit nem is ő irányította volna. A fiatal lány csak a Kartell rabszolgatartóit végezte ki, de az áldozatok száma így is meghaladta a száz főt. Gloorba hatalmas, felhasított, bűzölgő teteme is kegyetlen bizonyítéka volt a brutalitás mértékének. A hutt rabszolgái a helyiség sarkaiba húzódva igyekeztek észrevétlenek maradni.
- Majd később megbeszéljük a részleteket... az lenne a legbölcsebb, ha most indulnánk. Így is túl sok időt töltöttünk itt. - mondta Shaak Ti a kijárat felé intve, ahonnan immár tiszta út vezetett a hangárokig.
- Csak... menjünk haza, Ahsoka. - mondta Aayla helyeselve, majd a lány vállára tette a kezét.
- Mi lesz ezzel a sok rabszolgával? - kérdezte végül a padawan a továbbra is bujkáló lényekre nézve.
- A hajóról majd megadjuk a Köztársaságnak a koordinátákat. Mindenki szabad lesz. A Kartellnek ezzel vége. - mondta a kék bőrű twi'lek.
- És Aayla is életben van. - mutatott rá küldetésük eredeti céljára a Jedi-mester.
- Igen. Sosem fogom tudni meghálálni azt, amit értem tettetek. - felelte Aayla. - Köszönöm!
- Rendben... menjünk innen. - bólintott a padawan. A három meztelen, megviselt szépség elindult a kijárat felé, maguk mögött hagyva Gloorba termének sokkolóan förtelmes látványát....


13 megjegyzés:

 1. Ez érdekes volt erre nem számitottam kiváncsi lettem mijen lesz a hosszu kaland befejezése

  VálaszTörlés
 2. Ugye nem baj ha néha ki irkálom a véleményem?

  VálaszTörlés
 3. A befejezést is kellően egyedire terveztem, ismét valami olyannal, ami eddig még nem volt.

  A vélemény kiírása miért lenne baj? :D Pont hogy pozitívum, azokból tudom eldönteni, hogy kb. milyen irányvonalban gondolkodjak, mire van igény, stb.

  VálaszTörlés
 4. Nekem a kedvencem az animalos része volt... Abbo lehetett volna még több, még betegebb. :D

  Nem vagyok egy animal szex rajongó sőt... Undorító.
  De valamiért az egészen... :D

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem lesz még állatos cucc, de nem mostanában. Próbálok változatos témákat előkapni és mindig újítani valamit. Betegebb sztorik is tuti, hogy lesznek a jövőben, de a mostani Sidiousos "kaland" után pár részig pihentetem a dolgot, nem akarom túlzásba vinni.

   Törlés
 5. Szia Nagyon jól sikerült. Végre egy kis vér a mint annyira hiányoltam.Így tovább. Szívesen olvasnék még ilyen hosszú történeteket .Esetleg lehetne benne valami olyasmi minta Az Új rend című képregényben.
  Sok sikert így tovább.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kösz. :D Már gondoltam az egyik képregény "feldolgozására", de nem hittem, hogy van rá igény, ha már egyszer létezik képes formában.
   Ilyen hosszú sztorit nem terveztem mostanában, egyrészes fejezeteket viszont nehezemre esik írni... ha eszembe jut egy sztori, abból általában több fejezetnyi adag lesz. Szóval 2-3 részes történetek biztos lesznek a "Hosszú kaland" után.

   Törlés
 6. Cody ismered a swtor nevu jatekot mert onnan is csinalhatnal storykat ha nem ismered ajanlom hogy jatszad mert szuper amugy en vagyok az egyik legnagyobb rajongod minden nap olvasom az oldaladat es kozben .........

  VálaszTörlés
 7. Fere ertes ne essen a ......gepezest jelent amugy a tobbi fannak is ajanlom a swtort vannak magyar csoportok is

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. szia wstor játszom melyik szerveren vagy mert én is játszom vele.

   Törlés
 8. Be indult az oldal

  VálaszTörlés
 9. Szia Nem nagyon szeretnék beleszólni a storyötleteidbe, de ha már Yoda is bekerült, akkor légyszi tegyél be néhány híres tanácstagot is. Előre is köszi.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Obi-Wan, Plo Koon és Shaak Ti személyében eddig is akadtak tanácstagok, ahogy Yoda után is lesznek. Az maradjon meglepetés konkrétan kik, de kettő is várható a közeljövőben.

   Törlés