2015. március 1., vasárnap

Star Wars: Ahsoka krónikái: 21. fejezet - Egy hosszú kaland 5. - A csápok támadásaStar Wars: Ahsoka krónikái
21. fejezet: Egy hosszú kaland 5. - A csápok támadása


Írta: Cody


A közönség tombolt a hatalmas belurai létesítményben. A gigászi medencének is beillő arénát két merőleges fémjárda keresztezte. A középpontban, a járdák találkozásánál két anyaszült meztelen szépség állt egy díszes fekhely előtt. A szexi togruták vad és állatias kalandon voltak túl, miután néhány perccel korábban, felajzott kutyaszerű bestiák, anoobák dolgozták meg nyílásaikat, a kéjvágyó közönség legnagyobb örömére. A két álca alatt rejtőző Jedi, Ahsoka Tano és Shaak Ti még mindig érezték a belőlük szivárgó meleg, krémes anyagot, ahogy egyre lejjebb csordult selymes combjaikon. A két togruta szeme előtt továbbra is fogságba esett társuk, Aayla Secura kiszabadítása lebegett. Ám hogy ráleljenek, el kellett jutniuk az alvilági Kartell központjába, melyhez meggyőző teljesítményt kellett nyújtaniuk itt, a Belura arénájában. A két Jedinek számtalanszor emlékeztetnie kellett magát a céljukra, hogy képesek legyenek folytatni akciójukat, kitartásuk pedig töretlen maradjon. Ahsoka nagyra nyílt, kék szemei kíváncsi tekintettel várták a folytatást. Miután a bemondó hang közölte, hogy átemelték őket a mai főműsorszámra, a padawant nyugtalanság fogta el. Nem elég, hogy az anoobák ostromával még nem volt vége... ha a kutyaszerű bestiák csak az előfutárok voltak, mit tartogathatott a főműsorszám? Ez a kérdés Shaak Tit is foglalkoztatta. Még nem pihenhettek, és mindkettejüket valami rossz érzés fogta el.

- Hölgyeim és uraim! Kezdődjék hát a főműsorszám! - jelentette be a bemondóhang, mire a közönség tapsolva és éljenezve zajongani kezdett. Az aréna két fémjárdája visszahúzódott a központi szerkezetbe, melyen Ahsoka és Shaak Ti állt. A két szépség így kivezető út nélkül állt a hatalmas medence közepén lévő, kör alakú fémoszlopon. - Lássuk, mit kezd Calidus és Etatula a hatalmas Flagellel! - folytatta a bemondó, mire a csupasz togruták körül megmozdult az nyugalomban lévő víz, és tompa, elfojtott morajlás hallatszott. Végül egy gigászi lény bukkant elő a felszín alól, egy szökőár erejével korbácsolva fel a vizet. Ahsoka és Shaak Ti elszörnyedve bámulták az élőlényt, míg a közönség vastapsba kezdett. A Flagell nevű lény amorf fejét nyálkás, amazonas-zöld bőr borította, mely alól számos hosszú csáp indult ki.  A Jediket leginkább egy hatalmas polipra emlékeztette a lény. Bár csápjain nem voltak tapadókorongok, a végein kisebb, szemgolyókra emlékeztető képződmények kaptak helyet. A hosszú csápok közt voltak hosszabbak rövidebbek, vastagabbak és vékonyabbak egyaránt. Egy részük a víz alatt maradt, míg a többi a felszín fölé magasodva kezdett hullámzani. A közönség hatalmas tapssal és rivalgással várta a folytatást. A togrutákkal ellentétben, ők nyilván tudták, mi következik.

- Most mit tegyünk, mester? - kérdezte Ahsoka, némi kétségbeeséssel a hangjában, majd az idősebb togrutára nézett.
- Csak használd az Erőt és koncentrálj! - felelte Shaak Ti bölcs tanító módjára. Bár legbelül ő sem volt nyugodt, igyekezett palástolni. - Ezt is át fogjuk vészelni! - folytatta, igyekezve megnyugtatni a lány, ám az sikítva tűnt el a szeme elől, a magasba repülve. Az egyik nagyobb, nyálkás, zöld csáp pillanatok alatt az apró lány csípője köré tekeredett, majd a magasba emelte, több méterrel a vízfelszín fölé. A vaskos csáp szorításában jelentéktelennek tűnő togruta érezte a lény erejét, amely dereka körül tartotta fogva a tehetetlen padawant. Ahsoka összekulcsolta hosszú lábait, selymes combjai közé szorítva féltett báját. Tudta, mi forog kockán, ám képtelen volt hagyni, hogy egy efféle torz óriás bemocskolja mesés testét. Ezen a ponton viszont semmi választása nem volt: az egyértelmű erőfölényben lévő lény testéből, ami lényegében a hatalmas feje volt, kinyúlt két kisebb, vékonyabb csáp, majd a togruta combjai köré tekeredve szétfeszítették az ellenállni próbáló Ahsoka lábait. A csillogó kamasz forróság védtelenül tárult szem elé, immár akadálytalanul várakozva a bestia előtt. A közönség éljenezve várta az egyértelmű folytatást, miközben a fiatal padawan tehetetlenül fészkelődve próbált szabadulni az erős csápok szorításából, melyek már háromszoros béklyóban tartották karcsú testét. Egy negyedik, vékonyabb csáp közelítette meg a riadt lány nyitott ágyékát. Ahsoka felfigyelt a csáp hegyén lévő, gumószerű végre. Határozottan hasonlított egy humanoid lény szerszámának makkjára. Nyilván nem véletlenül. A furcsa csáp végül utat tört magának a lány gyámoltalan szentélyébe, aki hangosan felvisított az erőszakos behatolástól. A nyálkás, sikamlós csáp a végsőkig elmerült a padawan szűk barlangjában, aki az ajkába harapva viselte el a morbid behatolót. A közönség tapsolva gyönyörködött a vadító műsorban, miközben a forróságban lubickoló csáp egyre gyorsabb tempót diktálva dolgozta a tehetetlen togrutát. A lány teste fel-le himbálózott a vastagabb csáp fogságában, a vékonyabb ostromától. Fejlődésben lévő, aranyos keblei vadul lifegtek az erőhatástól, akár csak csíkos lekkui és csupasz talpai.

A mindeddig a fémjárdán várakozó Shaak Ti döbbenten nézte megalázott társát, sok mást nem tehetett érte. Ám az idősebb togruta sem sokáig élvezhette nyugalma pillanatait. Egy második vaskos kar bukkant elő a víz alól, majd az idősebb togruta dereka köré fonódott. Shaak Tinek nem volt ideje elgondolkodni azon, vajon hány csápja lehet ennek a szokatlan lénynek, miután a bestia a padlóra teperte a meglepett nőt. A szexi Jedi-mester hanyatt esett a váratlan lendülettől. Tudta, mi következik, ennek ellenére nehezére esett elkerülni a pánikba esést. A lény újabb két, vékonyabb kart emelt fel a víz alól. A kisebb csápok Shaak Ti vörös combjait is szétfeszítették, aki így Ahsokához hasonlóan védtelen forrósággal feküdt az elkövetkezendők előtt. Az idősebb togruta lehunyt szemmel kapaszkodott megmaradt önuralmába, amint a nyálkás, zöld csáp az ő forró barlangjában is elmerült. A masszív csáp meglepően hideg volt, tapasztalta meg Shaak Ti, ahogy teljes forró szentélyét kitöltötte. A polipszerű bestia vad súrolással meg a Jedi-mester kellemes barlangjának alapos megdolgozását. A hanyatt fekvő Shaak Ti hosszú, kívánatos lábai felhúzva támaszkodtak a fémpadlón, miközben a csáp előre-hátra ficánkolva súrolta a kellemes, meleg szentély belsejét, mely még mindig sikamlós volt az anooba nedűtől. A nő beleremegett a vad döngölésbe, dús mellei izgatóan ringtak a csapásokkal párhuzamosan. A közönség elképedve szemlélte a két togruta szépség kiadós döngetését, melyet hangos felkiáltásokkal, ujjongásokkal és tapssal nyugtáztak. A lebegő közvetítő droidok minden egyes pillanatot rögzítettek kamerájukkal.

Ahsoka eközben kétségbeesetten próbálta kihúzni magából a tinédzser szentélyét gyalázó nyálkás csápot. Két kézzel megragadva erősen küzdött azért, hogy eltávolítsa az erőszakos idegent, ám az minden eredmény nélkül, tovább folytatta az apró lány barlangjának heves súrolását. A közönség némely tagja kárörvendően röhögött fel a fiatalabb togruta értelmetlen próbálkozásától. A lény izmos csápja vadul rángatózott a szoros forróságban, míg a padawan végül feladta a hiábavaló küzdelmet. Mind a négy végtagja ernyedten himbálózott az ágyéka közt vonagló csáp döféseitől. Az erőszakos behatoló hosszú percekig dolgozta a kiszolgáltatott puncit, míg végül váratlanul, a lány csodálkozásával egy időben, ragacsos anyaggal spriccelte tele felhevült szentélyét. Ahsoka alig volt képes elhinni, hogy a lény csápjai humanoid péniszként reagálnak az ingerekre, ám mégis ez történt. Valamennyi csáp egy hosszú, groteszk szerszám volt, melyek a kellő stimuláció hatására ismerős módon robbantották ki magukból élvezetük nektárját. A meggyötört padawan aranyos forróságából löketenként tódult ki a bőséges, fehér anyag, a csáp ugyanis nem hagyott alább a vad döngöléssel. A közönség ismét rivalgással fogadta az orgazmusszerű jelenséget, miközben a padawan tehetetlenül tűrte a mai nap során nem először feltöltött barlangjának telített érzetét. Biztos volt benne, hogy jelenleg az anoobák nektárja is megtalálható volt megmunkált bája mélyén, mely a csápos idegen nedűjével keveredve tovább fokozta iszonyodása mértékét. A zöldes csáp indákat húzott nektárjából a fiatal lány narancssárga puncijából, mely tovább vadította az egyébként is elégedett közönséget. A lény kitartóan kefélte tovább az ismeretlen krémmel telített kéjbarlangot, Ahsoka pedig tehetetlenül himbálózott tovább a combjait tartó két vékonyabb, és a derekát szorító vaskosabb csáp fogságában.

A mindeddig Shaak Tit döngölő csáp egy cuppanással hagyta el a felhevült forróságot, csillogó nyálkacsíkot húzva maga után, a nő ágyékából. Ám a Jedi-mester nem sokáig lehetett a megkönnyebbülés tudatában, mert a derekát szorító vaskos csáp a levegőbe emelte, majd megfordította a szexi testet. Az idősebb togruta így hassal lebegett a vízfelszín felett, kívánatos hátsója egy közvetítő droid szenzorába meredt, tökéletes rálátást biztosítva mindkét nyílására. Két vékonyabb csáp közelítette meg a szexi, vörös domborulatokat, majd szinte ugyanabban a pillanatban hatoltak a két lyuk mélyére. Shaak Ti felnyögött az intenzív érzéstől, ahogy a két csáp egyre több részét kitöltötte dögös testének. Korábban, az anoobák ostromakor szerencsésnek érezte magát, amiért végbelét megkímélték a vadállatok, ám a hevesen vonagló csáp erőteljes csapásai bepótolták ezt a nem kívánt hiányérzetét. A groteszk lény két vékony csápja a nyöszörgő Jedi-mester combjait feszítette, másik két csápja az izgalmas barlangokban ugrándozott, míg a vaskos csáp továbbra is derekánál fogva tartotta a nőt a víz fölött. Shaak Ti kiszolgáltatottan tűrte, ahogy a nyálkás csápok kíméletlen vadsággal fúrták mindkét nyílását, különféle nedves hangok kíséretében. A tüzes punciban munkálkodó zöldes csápon a togruta szépség nedvét is fel lehetett fedezni. A nő teste előre-hátra ugrált a durva csapásoktól, lekkui és keblei szintén vadul ugrándoztak az erőhatásoktól. Bár továbbra is a terv sikere lebegett előtte, a Jedi-mester szeretett volna véget vetni gyötrelmeinek, de nem volt biztos benne, hogy jelenlegi kimerült állapotában képes lett volna-e rá. A Nouvo Perellel való kaland, majd az anoobák vad menete alaposan kifacsarták erőtartalékait. Shaak Ti sejtette, hogy a képzetlenebb Ahsoka még kimerültebb állapotban van. De mindketten tudták, hogy nem adhatták fel, ha már eddig eljutottak. Azzal korábbi szenvedéseiket tették volna értelmetlenné. A Jedi-mester nyílásait gyalázó csápok hirtelen megálltak a nő mélypontjain, majd vad rángatózással pumpálták szinkronban a nektárt Shaak Ti mélyére. A togruta megalázottan tűrte a vonagló csápok orgazmusát, miközben túltelített barlangjaiból kicsordulva tört elő a fehér nedű, a közönség elégedett harsogásától kísérve.

Közben Ahsoka karcsú teste is tovább edződött a vad ostrom által. A csápok a közönség felé fordították az anyaszült meztelen kamasz testet, majd enyhén előredöntötték a togruta kecses csípőjét. Az enyhén pucsító padawan ezúttal ánusza bejáratánál érezte meg a nyálkás, nyomakodó csáp hegyét. Mivel szűk barlangja kissé kitágult az anoobák ostromakor, a csáp könnyebben átpréselte magát a lány gyűrűjén, akinek nem maradt energiája a tiltakozó szorításra. Az ernyedt ánusz ellenállás nélkül fogadta magába az éhesen ficánkoló csápot, amely azonnal heves munkába kezdett a parányi lány végbelének mélyén. Ahsokának csupán halk, keserves nyögésekre maradt ereje, miközben a csápok visszahajlították derekát, ő pedig függölegesen pattogva lovagolt a kegyetlen, zöld csápon. Bájos mellei, lekkui és izgató kis talpai az ostrommal szinkronban mozogtak. Két újabb, vékonyabb csáp a padawan karjait is lefogta, míg egy harmadik a testén körbecsavarodva nyaka köré tekeredett, még kiszolgáltatottabbá téve, bár a lány már egyáltalán nem próbált ellenállni. Egyébként sem ment volna vele semmire. Ekkor egy újabb csáp szállt be a kegyetlen játékba, majd habozás nélkül utat fúrt magának a lány puncijába. Ahsoka újabb nyögést hallatva nyugtázta a kéjbarlangjába merülő másik csápot, amely közös, összehangolt munkába kezdett a végbélben ficánkoló társával. A szépséges padawan egzotikus, aranyosan domboruló hátsó idomai közt két csáp döngölte lelkesen a megalázott togrutát. A narancssárga nyílások nedvtől ázva, cuppogó hangokat hallatva tűrték a csápok vad súrolását. A két zöld csáp végül távozott a felhevült, finom barlangokból, ám Ahsoka bánatára csak annyi időre, amíg megfordították a kecses lányt. A fiatalabb togruta csápok tartotta teste immár vízszintesen függött a víz felett. A hibátlan testen felkúszó csáp továbbra is a lány nyaka köré fonódott. A két imént távozó csáp ismét elmerült az izgató nyílásokban, folytatva a csupasz lány kefélését. A padawan behajlított lábai gerjesztően lifegtek a levegőben a csapások hatására. A vékony nyakán lévő csáp ekkor útnak indult, egyenesen a lány nedvtől fénylő, lilás ajkai közé. Ezzel harmadik nyílása is behatolóra talált, tovább fokozva a kihívás nehézségét.

Shaak Ti megpróbáltatásai sem értek még véget. A nem sokkal korábban eldurranó két csáp egy pillanatra sem távozott mesés barlangjaiból, tovább döngölve a szexi nőt. A ragacsos nektárban dúskáló nyílásokat tovább dolgozva végül egy harmadik, vékonyabb csáp préselődött a felsikoltó Jedi-mester végbelébe. Ekkor egy újabb vékonyabb, pénisz méretű csáp bukkant fel, majd kihasználva a togruta tátott száját, elmerült az erotikus ajkak közt, a nő meleg nyelvét súrolva, szorító torkáig lemerülve. Shaak Tivel immár számos csáp foglalkozott: a vastagabb továbbra is a dereka köré csavarodva tartotta a magasban, a víz felett; két vékonyabb tartotta combjait; kettő végbelében, egy-egy pedig puncijában és szájában munkálkodott. Az igen heves ostrom alá vett Shaak Ti nyöszörögve küzdött a kegyetlen csápokkal, melyek vad tempóban dolgozták minden örömforrását. Eközben a korábbi orgazmus nektárjának maradéka az egyik vonagló csápon lenyúlva kezdett himbálózni, hozzátapadva a nőhöz, nyálkás indát alkotva közte és a lény közt. Ekkor egy hetedik vékony csáp csatlakozott a műsorhoz, a Jedi-mester egyik izgató keble köré fonódva, majd gyúrni kezdve azt. A közönség hangosan éljenezve mutatta ki elégedettségét az alaposan megmunkált idősebb togruta láttán. Örömüket fokozta két újabb, vékony csáp feltűnése, Shaak Ti arca mellett, valamint kettő a nő hátsója mögött, melyek csaknem akkor kezdték el orgazmusuk nektárját pumpálni, amikor a többi csáp is a kielégülés tetőfokára hágott. A Jedi-mester szájában súrlódó csáp bőséges, ragacsos krémmel látta el a felnyögő nőt, miközben arca két oldaláról is krémes permet érkezett a két új jövevényből. A másodjára is vad vonaglások kíséretében telítődő hátsója és puncija mögött, a két újonc csáp is elsült, a togruta gömbölyded fenekének két oldalát beborítva a fehér, krémes anyaggal. Végül a keblét gyűrő csáp is spriccelve lőtt rá a csodás idomra, az arcát permetezők anyagából pedig vállaira is jutott. Shaak Ti még sosem érezte magát ennyire megalázva: a mindhárom nyílásából kicuppanó csápok bőséges vízesésként árasztották az idegen lény ragacsos, fehér anyagát, miközben arca, vállai, keblei, hátsója és lényegében az egész teste ebben a fehér, krémes anyagban ázott. Mindezt rengeteg kéjsóvár személy szeme láttára, akik a közönség soraiból fürkésztek. Nem beszélve a közvetítő droidok figyelő szenzorairól. A lény leengedte, majd a fémpadlóra hajította a mocsokban fürdő Jedi-mestert, akinek csupán lihegni maradt energiája. Meggyalázva, elhasználtan és kimerülten hevert a a fémpadlón, ernyedt testtel, minden porcikájával nektárban fürödve.

Az elmúlt percekben Ahsoka a végkimerültséghez közeledett a kíméletlen, szűnni nem akaró ostrom hatására. Négy csáp fejjel lefelé lógva tartotta karcsú testét, mind a négy végtagját kifeszítve. Lábai közt lévő nyílásai az ég felé tekintve kaptak néhány pillanatnyi pihenőt, amíg a csápok hozzá nem fogtak az ostrom folytatásához. A zöld behatolók iszonyatos vadsággal kefélték tovább az ájulás határán lévő lány barlangjait, miközben egy harmadik csáp az édes ajkakat sem hagyta pihenni. Végül az Ahsokát gyötrő csápok is orgazmikus rándulásokban törtek ki. A punciját és végbelét gyalázó behatolók bőséges, ragacsos krémmel pumpálták tele a kihasznált nyílásokat, ám a padawan a kimerültség azon szintjén volt, ahol szinte érzéketlenné vált a sokadjára feltöltött kéjbarlangjaiban kúszó anyagra. A szájában eldurranó csáp robbanásszerűen pumpálta csordultig, a nektár java a torkán tódult le, míg egy része orrán és száján szökkent ki. Miután a meggyalázott lány minden nyílását elhagyták a nektár borította csápok, a bestia a másik togruta mellé dobta a vékony testet. A közönség üdvrivalgása közepette a lény minden csápja felemelkedett a víz alól, majd ahányan csak képesek voltak rá, vadul pumpálva anyagukat fehér nektáresőben részesítették az egymás mellett heverő togrutákat. A két szexi Jedi minden porcikája a ragacsos, fehér anyagban ázott, befejezve a kéjes műsor fináléját. A közönség hangos tapsviharban tört ki.

- Hölgyeim és uraim! Calidus és Etatula elképesztő műsorát láthatták! - zengte a bemondó férfi, nem győzve túlharsogni az elégedett közönséget. - Jöjjenek máskor is, ha hasonló szórakozásra vágynak! Addig is, minden jót önöknek! - zárta le a műsort a férfi, majd miután két lebegő gondola siklott az aréna közepére, négy droid kíséretében, hogy elvigyék a kimerült togrutákat, a közönség tagjai szállingózni kezdtek kifelé az aréna kijáratain. Ahsoka már a zuhanás pillanatában elvesztette eszméletét, de Shaak Tinek is csak éppen hogy sikerült tudata határán kapaszkodnia az ébrenlétbe. Tudni akarta, mit művelnek velük a továbbiakban. Bár jelenlegi helyzetében keveset tehetett. Miután a két-két droid felpakolta a nektártól mocskos Jediket a gondolákra, azok lebegve elindultak velük az előcsarnok irányába. Végül már Shaak Ti sem bírt tovább tudatánál maradni. Egyre homályosabbá vált a látótere, majd miután ragacsos szemhéjai lecsukódtak, a nő előtt elsötétült minden....  


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése