2014. augusztus 4., hétfő

Star Wars: Ahsoka krónikái: 12. fejezet - Az alku
Star Wars: Ahsoka krónikái
12. fejezet: Az alku


Írta: Cody


Ahsoka Tano és Padmé Amidala egy titkos, diplomáciai küldetés érdekében úton voltak a magányos Endor hold felé. A fejvadász, Cad Bane felajánlotta, hogy 50 ezer kredit ellenében átadja a köztársaságiaknak azokat a terhelő információkat, melyek megfordíthatják a Klónháború állását. Miután nem vonhattak be másokat, önmaguk pedig képtelenek voltak ekkora összegű kölcsönt felvenni, pénz nélkül tartottak a hold felé. De a szenátornő remélte, hogy diplomáciai készségei nem koptak meg, és így is képes lesz meggyőzni a fejvadászt. Miután a naboo cirkáló kitört a hiperűrből, megközelítette a zöldes, fehér felhőkkel tarkított Endort. A kecses hajó utasai a landoláshoz készülődtek. Padmé a mellette ülő Ahsokára nézett, majd váratlanul megkérdezte:
- Ahsoka, ugye bízol bennem? - kérdezte a szenátornő, bár sejtette a választ.
- Természetesen, Padmé. - felelte a lány olyan hangon, mint aki nem is érti, hogy merülhetett ez fel kérdésként. 
- Bármit megteszel, amire kérlek, ha a szavamat adom, hogy az a Köztársaság érdekeit szolgálja? - kérdezte a nő óvatosan. Ahsoka nem értette, mire gondol társa, de némi gondolkodás után végül bólintott. 
- Igen... de mire gondolsz? - kérdezte a padawan.
- Idejében megtudod, Ahsoka. Egyelőre legyen elég annyi, hogy a Köztársaságért életbe vágó megszereznünk azokat a fájlokat. Ehhez pedig valószínűleg furcsának ható dolgokat is véghez kell vinnünk. - válaszolta Padmé, mire a lány némán bólintott, bár továbbra sem értette, miről lehet szó. A légkörbe lépést követően a hajó perceken belül landolt a kijelölt koordinátákon. Miután a rámpa lenyílt, Ahsoka és Padmé pedig elhagyták a hajót, egy zöldellő tisztáson találták magukat, melyet minden irányból sűrű erdő övezett. Itt terült el Cad Bane közepes méretű, rögtönzött menedékként szolgáló bázisa. A szenátornőt és a padawant különféle fajú zsoldosok és fejvadászok vették körül. 

- Üdvözöljük önöket Cad Bane szerény endori bázisán. - mondta egy weequay eltúlzott udvariassággal. - Kérem, adják át a fegyvereiket. - folytatta a kezét nyújtva. Ahsoka és Padmé összenéztek, majd miután az idősebb nő alig észrevehetően bólintott, a togruta lány átadta fénykardjait a fickónak, míg Amidala is hasonlóan tett kecses sugárvetőjével, melyet az övére csatolt tokban hordott. Miután a weequay elsétált, egy rodiai lépett eléjük, majd egy közeli épületre mutatott.
- Kövessenek. - azzal elindult, a jövevények pedig követték, tekintetükkel környezetüket pásztázva, veszély vagy csapda után kutatva. A férfi megállt a bejárat előtt, majd az ajtóra mutatva megszólalt. - Bane odabent várja  önöket.
Ahsoka nem érzékelt veszélyt, és Padmé sem azért tett meg ekkora utat, hogy aggodalmában visszaforduljon. Meg akarták szerezni a fájlokat. Végül beléptek az ajtón, ami egy kantinszerű helyiségbe vezetett. Halk zene szólt és mindössze egyetlen férfi tartózkodott a félhomályban, velük szemben. 

A durosi Cad Bane egy faasztal mögött ült, lábait feltéve, egymáson keresztbe vetve, miközben valamilyen lilás folyadékot kortyolgatott.
- Csakhogy megérkeztek a vendégeim. Már kezdtem azt hinni, hogy a szeparatisták készségesebben fogadják az ajánlatomat. - mondta Bane kalapja karimája alól felnézve, továbbra is korábbi testhelyzetében maradva.
- Sajnos nem tudtuk megszerezni a megbeszélt összeget. - mondta Padmé a lényegre térve, majd nagyot nyelt.
- Ez esetben nem értem, mit keresnek itt, szenátor? - mondta Bane könnyeden, majd kortyolt egyet az italából. - Hacsak nem akarnak átverni. - folytatta vöröslő tekintettel, majd kiürítette poharát.
- Nos... azt reméltük, így is alkut köthetünk. - mondta Padmé halkan.
- Érdekes... mire gondol? - kérdezte Bane kíváncsian. A szenátornő már korábban elhatározásra jutott, így minden további mellébeszélés nélkül elkezdte lecsatolni magáról világos övét. Tudta, hogy a Bane-féle fickókat csak egy módon győzheti meg egy hozzá hasonló nő. Ám ehhez le kellett nyelnie, hogy csorba esik büszkeségén, és olyan eszközökkel kell elérnie célját, amire nem lesz büszke. „De a Köztársaság érdekei előbbre valók az egyén érdekeinél.” - gondolta a nő, majd némi habozás után bizonytalanul lehámozta magáról világos felsőjét.
- Padmé... mit csinálsz...? - suttogta Ahsoka a mellette álló nőnek, ám az figyelmen kívül hagyta, majd a padlóra dobta felsőjét. Látta, hogy a fejvadász érdeklődve figyeli, ezért kibújt csizmáiból, majd nadrágját is elkezdte lehúzni vágykeltő lábairól. Valamennyien szótlanul figyelték a megbabonázó látványt. A szenátornő végül kényszeredetten kicsatolta melltartóját, mely alól hullámozva bukkantak elő gömbölyű, formás keblei. Végül hófehér bugyijából is kibújt, teljesen lecsupaszítva tökéletes testét.  
- Nos, szenátor... - mondta Bane megbabonázva, miután végigmérte a hibátlan, anyaszült meztelen testet. - ...lenyűgöző a meggyőzőkészsége. - folytatta vigyorogva, miközben érezte, hogy nadrágja rejtekében mozgásnak indul férfiassága. - De nem vagyok biztos benne, hogy ellensúlyoz egy ekkora összeget. - mondta a fejvadász. A nő kényszeredett grimaszt vágott, majd folytatta.
- Talán... mégis meggyőzhetem valahogy. - mondta a csupasz nő, majd megkerülve az asztalt Bane-hez lépett, aki nem vette le róla a szemét. Elfordította a férfi székét, hogy az szembe kerüljön vele, majd letérdelt elé a koszos padlóra. Gyűlölte magát, amiért ezt teszi, de továbbra is azzal győzködte magát, hogy a Köztársaság érdekei előbbre valók a méltóságánál. A meglepetéstől pislogó Ahsokára nézett, majd matatni kezdett a férfi sliccénél. Miután markába kapta a félig lankadt, de már növekedésnek indult, kék szerszámot, habozva Bane-re nézett.
- Talán... - mondta a fejvadász, majd tarkóra tette kezeit. - ...lássuk, mennyire tud meggyőző lenni. - folytatta, egyértelmű célzást téve. A szenátornő minden más gondolatát száműzte, csak a feladatra koncentrált. Undorodott magától, de már sutba dobta méltóságát, értelmetlen lett volna visszakoznia. Végül lágyan megnyalta a kékes makkot, mire a durosi gerincén végigfutott a borzongás, ahogy a meleg nyelv végigsimított férfiassága legérzékenyebb pontján. Padmé elszánta magát, majd kinyitotta és mélyen nedves szájába fogadta a gyorsan növekvő fenevadat. Bane dárdája pillanatok alatt keményre duzzadt a nő tüzes szájában, aki szorgosan bólogatva, lehunyt szemmel kezdte cumizni a fejvadászt. Bane elégedetten sóhajtozott az orális gyönyörtől, miközben a nő meleg nyelve lágyan csiklandozta érzékeny férfiasságának hegyét szájában. Ahsoka elképedve figyelte a cuppogó szenátornőt, miközben izgalmas bizsergésre lett figyelmes lábai között. A Vágy akarata ellenére ismét előtörőben volt az izgató látvány hatására.  

Padmé puha ajkai percekig simogatták a fejvadász kéklő férfiasságát, aki elégedetten tűrte fokozódó gyönyörét. A szenátornő végül kivette a szerszámot szája gondozásából, de egy vékony nyálcsík néhány pillanatig még összekötötte érzéki ajkaival. Padmé igyekezett elérni, hogy undora ne üljön ki arcára, amikor megnyalta száját, majd eltávolodva a vágyódó dárdától felállt. A fejvadász alaposan megcsodálta az előtte álló meztelen, mesébe illően tökéletes testet és a gondosan fazonírozott, gerjesztő forróságot.
- Ami azt illeti... határozottan meggyőzött, szenátor. - vigyorgott Bane, miközben kék kéjrúdja továbbra is vágyakozva nyújtózott a szenátornő nyújtotta további gyönyörök után. - De ha így akarja kiváltani a fájlokat... akkor egy barátom is az alku részét képezi. Tudja, ígéretet tettem, hogy a gondját viselem, és szeretném, ha megtapasztalná, milyen férfinak lenni. Ő is részesüljön hasonló élvezetekben. Akkor... megkapják, amit akarnak. - mondta a fejvadász. Padmé hosszasan gondolkozott, majd miután pillantást váltott Ahsokával, bólintott. 
- Rendben van... azt hiszem. Ha ez a módja... - mondta bizonytalanul és beletörődően. 
- Helyes. - felelte Bane, majd lenyomott egy gombot az alkarján lévő komlinken. Hamarosan egy fiatal, sötét hajú, harcias tekintetű fiú lépett a helyiségbe egy másik, Bane háta mögötti ajtón át. Nem lehetett több 12 évesnél.
- Ez valami vicc? - kérdezte az anyaszült meztelen Padmé döbbenten, mialatt reflexszerűen eltakarta forróságát és kebleit. Az ifjú Boba Fett odalépett a fejvadász mellé.
- Viccről szó sincs. - mondta Bane, majd végre felállt székéből, nem törődve vele, hogy merev dárdája továbbra is közszemlére téve meredezik sliccén keresztül. - Bár megtehetném, nem kényszerítem semmire önöket. Az annyira... ízléstelen. És nem szorulok rá. - magyarázta Bane, majd folytatta. - Egyszerű a képlet: ha kellenek a fájlok, maximális engedelmességgel a kedvünkre tesznek. Ennyi. Vagy nem ér ennyit a drága Köztársaságuk? Nekem mindegy. - mondta a fejvadász legyintve, de jól tudta, milyen választ fog kapni. Padmé és Ahsoka összenéztek, mintha némán vitatták volna meg a dolgokat. Mindketten tudták, hogy a célért olykor méltóságon aluli dolgokat kell megtenni. A togrutának egyébként is volt már tapasztalata ezen a téren... le kellett küzdeniük büszkeségüket, és megtenni, amit a helyzet megkívánt. 
- Rendben... - suttogta halkan Padmé, mintha nem is akarta volna kimondani, majd jelzésképpen leengedte bájait fedező karjait, így Boba is megcsodálhatta az izgató, csupasz látványt. 
- Részemről is. - mondta a padawan. A többiek nem is sejtették, hogy a Vágytól fűtött Ahsokának sokkal kevésbé van ellenére a helyzet, mint a szenátornőnek. A fajára jellemző gyötrő késztetés kielégülésért sóvárgott, ráadásul már számos alkalommal leigázta a lány büszkeségét. A fiatal togruta gyorsan meggyőzte magát, hogy ez a helyes út: két legyet üthet egy csapásra. Enyhíti sokadjára előtörő Vágyát, és a Köztársaság érdekeit szolgálja.
- Helyes. - felelte Bane. - Akkor ne is húzzuk az időt.
Miután az elmúlt percekben Boba alaposan megcsodálta az előtte álló, csupasz Padmé Amidalát, a fiatalabb Ahsokára nézett, majd megszólalt.
- Te szégyenlős vagy, Jedi? - kérdezte az eddig hallgatag fiú a padawanra nézve. - Látni akarom, mid van. 
- Nem vagy fiatal egy kics...? - kezdte a lány Bobára nézve, de az belé fojtotta a szót.
- Nem érdekel a szöveged, Jedi. Csak a tested. - mondta Boba céltudatosan. Padmé a padawanra nézve bólintott, eszébe juttatva a hajón mondottakat... Ahsoka végül sóhajtott, majd vontatottan lecsatolta keresztövét. Boba elégedett mosolyra húzta száját, miközben izgatottan várta a folytatást. A lány barnás felsőjétől is megszabadult, közszemlére téve hetyke kebleit és bájos mellbimbóit. Miután csizmáit is lerúgta magáról, szürke sztreccsnadrágja, majd lila bugyija következett. Lassú mozdulattal, a bokájáig lehajolva Ahsoka ezektől is megszabadult. Az alkarvédők és szalagok ledobása után, a gyönyörű togruta teste, anyaszült meztelenül, narancssárga színben pompázott a három néző előtt. Boba szerszáma azonnal megugrott, de Bane továbbra is merev kéjrúdja szintén arról árulkodott, hogy kedvére való a látvány. Padmé akaratlanul is megcsodálta a szépséges testet, furcsa vágyódást érzett iránta. A szenátornő nem is sejtette, hogy a lány is hasonlóan érzett, nem sokkal korábban, az ide tartó úton pedig felhasználta őt Vágya csillapításához. 

Boba megkerülte az asztalt, majd a nála magasabb, elképesztően dögös látványt nyújtó Ahsoka elé sétált, miközben megcsodálta csupasz, hibátlan kamasz testét. A fiú gyúrni kezdte a bájos kebleket, mintha csak újonnan kapott játékokkal játszott volna. Ahsoka kissé hátratántorodott, de végül eltűrte az idegen, minden finomságot mellőző érintéseket.
- Térdelj le, szuka. - mondta végül Boba gorombán, de belül tombolt az izgalomtól. Azóta gyűlölte a Jediket, hogy az apját megölte egy, így nem volt meglepő a padawannal való durva stílusa. Ahsoka habozott egy kicsit, de tudta, mi a tét és nem látta értelmét a tiltakozásnak. Engedelmesen leereszkedett, majd letérdelt a padlóra, és sarkaira ülve két kézzel megtámaszkodott térdein. Boba sebesen lehúzta sliccét, hogy minél előbb szabaddá tegye a nadrágja mögött feszítő dudort. Kőkeményre duzzadt, korához képes nagy, 12 centiméteres szerszáma előbukkant, majd sóvárogva várakozott a lány gyönyörű arca előtt. Ahsoka akaratlanul is elmosolyodott a zsenge kéjrúd láttán. Ez a legkisebb és legfiatalabb szerszám, amivel valaha dolga volt... ez megmagyarázhatatlan izgalommal töltötte el a lányt.
- Gyerünk, togruta. Csináld! - mondta Boba ellentmondást nem tűrve, majd megragadta a lány egyik montralját, szerszámát már csak centik választották el a tökéletes, lila ajkaktól. A padawan végül előrehajolt, majd lassan őrjítően telt, sikamlós ajkai közé kapta a falloszt. Egy elképesztően izgató szívással azonnal feltüzelte Boba vágyát, amikor azonnal szája mélyére juttatta a jövevényt. A fiú gerincén végigfutott a hideg, amikor megérezte a togruta lány nedves szájának meleg, zsibbasztó balzsamozását, és kényeztető szívását. Miután Boba teljes hossza elmerült a neves gyönyörben, Ahsoka lehunyt szemmel, lágyan bólogatni kezdett a kis szerszámon, továbbra is térdein támaszkodva, miközben vadítóan szívogatta a fiatal, de felizgult dákót. Boba felnyögött a finom érzéstől, ahogy a selymes ajkak körülölelték, és lágyan simogatták dárdáját. Ahsoka a nyelvét is használatba vette, tovább kényeztetve a fiút.
- Vegyen példát szorgos társáról, szenátornő. - mondta Bane vigyorogva az előtte álló nőnek, majd ismét leült, és kényelembe helyezte magát. Padmé a nyögve bólogató Ahsokát nézte a mellette lévő asztal túloldalán álló Boba Fett ágyéka előtt. Az apró lány bájosan cuppogva cumizott, de a fiú elégedett sóhajait is hallani lehetett. A padawan mindent megtesz az ügyért. Neki is így kell tennie. Padmé iszonyodva térdelt le ismét a taszító fejvadász férfiassága elé, de igyekezett tartani magát tervéhez. Újra megmarkolta a merev kéjrudat, majd gyúrt néhányat az eres falloszon. A nő erőt vett magán, undorodva megnyalta, és szájába kapva ismét cumizni kezdte a nedves férfiasságot, hosszú, a fejvadász számára mámoros percekig. Ahsoka és Padmé térdelve bólogatva, kórusban kényeztette az előtte állót és ülőt. Egy halk cuppanással, nyálcsíkot húzva maga után a padawan kivette tüzes szájából az ifjú dárdát, majd lassan polírozni kezdte. 
- Gyerünk, Jedi, keményebben! - buzdította a felizgult Boba a szorgos padawant. A fiú begerjedve húzta magára a lány fejét, amint az hangosan csattanva ismét rácuppant a fiatal jószágára. Boba vadul tovább húzta magán Ahsoka lilás, nyáltól fénylő ajkait, amely így a szerszám tövéig csúszott. A lány orra a fiú pelyhedző fanszőrzetébe fúródott. A lány könnyedén torokra kapta a számára nem túl méretes szerszám teljes hosszát. Maga előtt nem tagadhatta le: élvezte, ahogy a selymes makk  csiklandozva súrolta torkát. További percekig cumizta az elégedett Boba sikamlós szerszámát, kezeivel a fiú hátsóját arca felé tolva. Boba elégedetten látta, hogy a padawan nagyon jól érti a dolgát. Ekkor egy heves kéjhullám áradt keresztül Bobán, aki megremegett. Épp amikor Ahsoka torkának mélyén pihent, a fiatal dárda rángatózva sült el. A lány sejtette, hogy a fiú állóképessége még kezdetleges. Ahsoka lehunyt szemmel tűrte, amint a meleg nektár lezúdult torkán, miközben érezte, hogy a fiú hevesen szorítja őt, ahogy is szorította Boba hátsóját saját arca felé. A mesés ajkak szorosan tapadtak a szerszám tövére, így minden csepp nedű Ahsokáé lehetett. A lány meglepődött, hogy a fiú máris képes volt spermát termelni, de Boba nyilván koránérő típus volt. 

A fantasztikus extázis múltán Boba lehúzta magáról a padawan fejét. A profi ajkak mámorosan kapaszkodtak a kielégült szerszámába, miközben elhagyták azt, majd egy cuppanással megváltak tőle. Miután a lány megízlelte, majd lenyelte a szájában maradó forró krém maradékát, nem sok nyoma volt annak a gyönyörnek, amin Boba az imént átesett. Nektárja immár a lány gyomrában és torkának falán pihent. Ahsoka megnyalta száját, majd felállt, miközben Boba igyekezett visszanyerni erejét. Padmé továbbra is Bane-t kényeztette profikat megszégyenítő szájmunkájával, aki igyekezett elnyújtani orgazmusát, hogy az minél intenzívebb legyen. A fejvadász végül megérintette Padmé fejét, aki felnézett, továbbra is a kéklő férfiassággal szájában. 
- Remek bemelegítés, szenátornő. De itt az ideje, hogy alaposabban nekilássunk. - mondta Bane vigyorogva, majd  miután a nő nedves ajkai elváltak szerszámának hegyétől, felkészült rá, hogy mélyebben is megismerje a dögös szenátornőt...

          
1 megjegyzés: