2013. február 15., péntek

Star Wars Porn Fanfic: Ahsoka Jedi edzése - 2. fejezetAhsoka Jedi edzése - 2. fejezet


Írta: Boxtears
Fordította: Cody


Másnap reggel Ahsoka meztelenül ébredt. Továbbra is mestere mellkasán feküdt, aki kezével lágyan cirógatta a lány apró, rugalmas melleit. Anakin nyugodtnak és összeszedettnek tűnt, figyelme a közeli ablakra irányult, melyen keresztül beszűrődött a reggeli napfény. Ahsoka észrevette, hogy a közeli kronométere hirtelen villogni kezd. Amikor közelebbről megvizsgálta, szeme elkerekedett.
- Ó, nem! - kiáltotta.
- Mi a baj, Szájas? - kérdezte Anakin csodálkozva.
- Mester! Úgy beszéltük meg, hogy találkozunk Obi-Wan mesterrel a parancsnoki szektorban, majdnem két órával korábban!
Mesterének arckifejezése nyugodtra váltott vissza.
- Valójában már szóltam Obi-Wannak, hogy halasszuk későbbre a mai találkozót. Úgy gondoltam, miután tegnap közelebbről is megismertük az Erőt, jót tesz majd némi pihenés.
- De mester... - tiltakozott Ahsoka.
- Vitatod a megítélésemet, Szájas? - tűnődött Anakin közömbösen, miközben szemei összeszűkültek.
- Persze, hogy nem, mester! Bocsáss meg.
- Megbocsájtok. - mondta Anakin, majd arca ellágyult, miközben felállt az ágyról. - Maradj, ahol vagy. Várd meg, amíg felöltözöm.
- Ahogy akarod, mester.
Miután Anakin befejezte az öltözködést, tanítványára pillantott. Ahsoka az ágyon maradt, ahogy utasította. A gyönyörű lány meztelenül hevert előtte.

- Mit szeretnél, mester? - kérdezte a padawan kíváncsian.
- Hamarosan meglátod, ne aggódj. - mondta Anakin kaján vigyorral az arcán.
- Hogy érted ezt? - Kérdezte értetlenül a csupasz padawan.
- Gyere ide! - rendelkezett mestere, majd intett neki. Ahsoka felállt az ágyról, takarójával a kezében. Félénken közeledett mestere felé, takaróját melle elé tartva.
- Dobd azt el! - utasította a férfi tanítványát, aki engedelmeskedett. Karjait leengedte, így a takaró a lábai elé hullt. Anakin egy pillanatra elidőzött, hogy tetőtől talpig végigmérje a meztelen togruta lányt. Végül megragadta karját, és magához húzta a törékeny testet. Ahsokát rettegés kerítette hatalmába, amint mestere bőrkesztyűs, mechanikus keze lassan, mégis durván körülfonta csinos nyakát.

- Mester! - zihálta.
- Annyira finom vagy. - suttogta a férfi immár elvakultan. - Annyira fiatal és ártatlan. Milyen könnyedén véget érhetne az életed. - A félelemtől remegő Ahsoka úgy érezte, mestere megőrült. Mintha a tegnap esti kalandjuk óta valami megváltozott volna benne. A férfi vadul megcsókolta tanítványát, nyelvével mélyen szájában kavargatva. Ahsoka szorosan becsukta szemeit, miközben könnyek kezdtek lefolyni arcán. Anakin végül elengedte a lány nyakát, ám mielőtt reagálhatott volna, karcsú teste a falhoz préselődött, háttal mesterének. Rendkívül sérülékenynek, sebezhetőnek érezte magát. Az őrültnek ható Anakin a lány mögé lépett, aki moccanni sem bírt. A Jedi-lovag minden szó és előjel nélkül előkapta duzzadó péniszét, és durván belenyomta a tehetetlen lány hamvas, csupasz fenekébe. A lány felsikoltott a fájdalom hatására.
- Mester, ez fáj! - kiáltotta Ahsoka. - Kérlek, ne! Ma nem szeretnék kapcsolódni az Erőhöz.
- Hallgass! - ez volt megvadult mestere egyetlen válasza. Ahsoka sötétlilás ajkába harapott, hogy elfojtsa kétségbeesett fájdalomkiáltásait. A Jedi-lovag könyörtelenül dolgozta fiatal tanítványa reszkető hátsóját, akinek lábai remegni kezdtek az újabb támadásoktól. Ahogy elkezdett összeomlani, mestere morogni kezdett:

- Még nem végeztem veled, Szájas. Közelről sem.
A lány ekkor megérezte, amint mestere szerszáma elhagyja végbelét és behatol szűziességébe. Ahogy a férfiasság lassan belé fúródott, Ahsoka torkát azonnal rémült sikoly hagyta el. Mindez csak arra volt jó, hogy tovább gerjessze a Jedi-lovagot, aki ezt követően erőszakosan megragadta a padawan hátsó lekkuját, mire az hangosan zokogott:
- Mester, kérlek, kérlek... kegyelmezz! - mestere azonban kegyetlenül folytatta a fiatal tanítvány megerőszakolását, újra és újra agresszíven beleszúrva kéjrúdját a szűk barlangba. Anakin elhatározta, hogy teljesen leigázza tanítványát. Oly módon, amit a lány soha nem fog elfelejteni. Ahogy közeledett a csúcspont felé, a Jedi-lovag mindkét kezével megragadta Ahsoka torkát, miközben fáradhatatlanul dugta tovább. Anakin végül hatalmas ordítás kíséretében kiengedte az élvezet vetőmagjait, padawanját szorosan a falhoz préselve.

A lány csordultig töltött méhéből szivárogni kezdett mestere anyaga. Anakin összekulcsolta kezeit a könnyes és verejtékes togruta selymes mellein. A szerszám még mindig a lány sajgó mélységében lüktetett.
- Mester...  sírt halkan a lány. - Miért tetted ezt?
- Mert a mestered vagyok és azt teszek veled, amit csak akarok. Mindig emlékezz erre! - Ahsoka könnyes tekintete mesterét fürkészte, ám a férfit nem hatotta meg a megbecstelenített és összetört lány látványa.


VÉGE


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése