2013. február 15., péntek

Star Wars Porn Fanfic: Ahsoka Jedi edzése - 1. fejezetAhsoka Jedi edzése - 1. fejezet


Írta: Boxtears
Fordította: Cody


Hosszú nap telt el a szeparatista erőkkel küzdve. A klónharcosok végül győztek, majd leszállt az éjszaka a felszabadított bolygóra. Ahsoka Tano rendezni kezdte rögtönzött ágyát.
- Mit csinálsz, Szájas? - kérdezte mestere, Anakin Skywalker türelmetlenül.
- Hogyhogy mit, mester? - felelte Ahsoka zavartan. - Pihenni készülök. Holnap nehéz napunk lesz.
- Nem erre gondoltam, Szájas. - mondta Anakin, és megrázta fejét. - Ma este velem fogsz nyugovóra térni, hogy együtt jobban ráhangolódhassunk az Erőre. - Ahsoka megállt egy pillanatra, hogy megfontolja az elhangzottakat, majd így felelt:
- Még soha nem hallottam ilyen technikáról, mester. Biztos vagy benne?
- Megkérdőjelezed a mestered? - kérdezte Anakin nyugodtan. - Talán meg kellene említenem a szemtelenséged Yoda mesternek. Esetleg találna egy alkalmasabb Jedi-lovagot, aki folytatná a képzésed, bár ebben erősen kételkedem.
- Ne, mester, ne! - hadarta Ahsoka meghökkenve. - Kérlek, bocsáss meg. Nem akartam megkérdőjelezni a bölcsességed és útmutatásod.
- Akkor gyere, Szájas! Ne késlekedjünk tovább. Ahogy mondtad, holnap nehéz napunk lesz.
- Igen... igen, mester. - Ahsoka habozva közeledett mestere felé, miközben némán fürkészte.
- Mit csinálsz? - kérdezte Anakin frusztráltan.
- Hogy érted, mester? Azt teszem, amire kértél.
- De nem ezekben a koszos ruhákban. - mondta Anakin fintorogva. - Másrészt, hogy az Erő közelsége teljes mértékben kitapintható legyen, nem szabad, hogy gátoljanak minket az anyagi világ nehézkes szövetei.
- Akkor le kell...
- ...venned őket, persze. Siess, a türelmem fogytán van. Nem akarom, hogy bármi zavarja kapcsolatunkat az Erővel.

- Ahogy akarod, mester. - suttogta Ahsoka szelíden. Anakin érdeklődve figyelte, amint ifjú padawanja levetkőzik. A lány előbb az alkar- és lábszárvédőit, majd lábbelijét és övét, végül szoknyáját, melltartóját és nadrágját is ledobta magáról. Ahogy ott állt a Jedi-lovag előtt, kiszolgáltatva, Ahsoka azon kapta magát, hogy csupasz lábfejét bámulja, és képtelen mestere szemébe nézni. A hűvös levegőtől reszketni kezdett. Anakin néhány pillanat alatt megcsodálta tanítványa kecses idomait, amint a holdak fényében fürödtek. Egyértelműen érintetlen teremtés volt, ez látszott rajta.
- Rendben, most gyere ide. - intett a férfi. - Úgy látom, jól jönne egy kis meleg az Erőtől.
Ahsoka próbált mosolyt csalni arcára, de csak rövid ideig sikerült. Lassan közeledni kezdett Skywalker felé, amikor érezte, hogy egy láthatatlan kéz egyenesen mestere karjaiba taszítja őt.
- Ó! - kiáltott fel, amint azon kapta magát, hogy meztelen teste a Jedi-lovag ölelésében van. - Mester... - kezdte.
- Egy szót se, Szájas. - suttogta Anakin. Az ágyra vezette a remegő padawan lányt, majd lassan, lágyan simogatni kezdte fejét és karját. Ahsoka lehunyta szemét, amint Anakin közelebb húzta magához a csupsz testet.
- Mester... - suttogta a lány, szemeit kinyitva. - Még fel vagy öltözve? Hogy fogunk így kommunikálni az Erővel?
- Igazad van, Szájas. - sóhajtott fel Anakin. - De a padawan kötelessége, sőt, megtiszteltetés neki, ha levetkőztetheti mesterét.
Ahsoka mestere tunikája felé nyúlt, majd megállt.
- Mester. - suttogta. - Egy kissé... zavarban vagyok. Még nem csináltam ilyesmit korábban.
- Az Erő nem ad okot aggodalomra. - mondta Anakin megnyugtatóan. - Ezt tudnod kell. - amint ezt mondta, kesztyűs, mechanikus kezével felemelte a lány állát, hogy tekintetük találkozzon. Az aggódó padawan lány gyönyörű tekintete a holdfényben csillogott.
- Olyan meleg vagy, mester. - suttogta Ahsoka.
A Jedi mechanikus ujjai a lány remegő ajkára költöztek, miközben szabad kezével alacsonyabb tájakra indult tanítványa hátát cirógatva. Ahsoka ismét lehunyta szemét, majd mohón szájába vette mestere bőrkesztyűs ujját, melyet ajkaival benedvesített, miközben Anakin eljutott a lány hamvas, szűk nyílása felé. Amint elszántan dörzsölni kezdte a szeméremajkakat, Ahsoka egyre hevesebben zihálni kezdett. Kivette mestere mutatóujját szájából.

- Ó, mester... mester! - szemét szorosan lehunyta, fogait pedig összeszorította, amikor megérezte, hogy Anakin hús-vér ujjai behatolnak remegő szentélyébe. Miközben a férfi ujjai a lányban voltak, a fiatal padawan mozgatni kezdte csípőjét, hogy ráhangolódjon a megfelelő mozgásra. Ösztönösen nyújtózott mestere érintése után. Eközben kezét a férfi tunikája alá csúsztatta, majd megdörzsölte kemény, izzadt mellkasát, majd lejjebb indult. Habozott kissé, majd ismét Anakinra nézett, hogy a jóváhagyását kérje.
- Jól csinálod, Szájas. Menj tovább, már közel járunk, hogy kapcsolatba lépjünk az Erővel. - a bíztató szavak hallatán a fiatal togruta lány benyúlt a tunika alá, és elkezdte simogatni mestere péniszét.
- Igen. - Anakin egy nyögést hallatott. - Csak húzogasd fel és le. - a lány engedelmeskedett. - Igen, így kell. - biztosította Skywalker. A dícsérő szavak hallatán a padawan folytatta a kényeztetést, miközben mestere ujjait egyre inkább beborította a lány édes nektára, így azok egyre könnyebben csúszkáltak benne.
- Most pedig... - kezdte Anakin, majd kihúzta ujjait a lány nedves szentélyéből. - ...a szádat kell használnod. Ugyanazt kell csinálnod, amit az ujjammal tettél az imént. - Anakin lassan, de határozottan levezette Ahsokát, aki immár előtte térdelt a padlón.

- Nyisd ki a szád! - suttogta a férfi. A lány telt ajkai bizonytalanul kinyíltak, de mielőtt bármit tehetett volna, Anakin belenyomta duzzadó péniszét Ahsoka szájába, majd kezével előre nyomta a fejét. A padawan öklendezett, hevesen küszködött mestere vastag, erektől duzzadó szerszámával.
- Csodálatos! - suttogta Anakin, miközben a lányt nézte, akinek könnypatak kezdett csordogálni arcán. A férfi csípőjét lassan, de határozottan mozgatni kezdte előre, majd hátra, így férfiassága ki-be csúszkált a lány szájában. Érzékelte, hogy a lány rosszul tűri, ezért vigasztalni kezdte.
- Jól van, remekül csinálod! Koncentrálj! Lélegezz az orrodon keresztül. Igen... ez az. Tehetséges tanítvány vagy. Büszke vagyok rád, Szájas. - a lány küszködése kezdett enyhülni, így Anakin leengedte kezét, nem kellett tovább nyomnia tanítványa fejét. A padawan szája hozzászokott a hatalmas mérethez.
- Ez az! - mordult fel a férfi. - Érezd az Erőt! Testünk most eggyé vált. Átadom neked a folyékony Erőm. Figyelj, Szájas! - ám mielőtt Ahsoka megfontolhatta volna a szavak jelentését, erőt érzett mestere szerszámában, amely összerándult és lüktetve szájába töltötte a ragacsos, meleg spermát.
- Nyeld le, Szájas! Az egészet. - utasította tanítványát Anakin, miközben szorosan a helyén tartotta a lány fejét. - Tudom, hogy ez a legnehezebb rész, de meg tudod csinálni! Tedd meg, Szájas! - A lány nyelt egy nagyot. Ahogy az ondó csöpögni kezdett szájából, le az állán, Anakin végül elengedte Ahsokát. A togruta lány azonnal mestere ágyára omlott, köhögni kezdett, és levegőért kapkodott.

- Jól... jól csináltam, mester? - kérdezte Ahsoka elgyengülve.
- Nagyon jól csináltad, Szájas. - lihegett Anakin. - Túlteljesítetted az elvárásaimat. - mondta halványan elmosolyodva.
- Olyan fáradt lettem, mester.
- Gyere ide. - válaszolt a férfi. - Pihenj mellettem. Az Erővel való kommunikáció mindig fárasztó, de kitűnően csináltad. - Lefküdtek. Ahsoka mestere mellkasán pihentette fejét, miközben mélyről jövő nyugalom érzése töltötte el. Már nem érezte magát tapasztalatlannak. Végül elaludtak.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése