2015. április 15., szerda

Star Wars: Ahsoka krónikái: 24. fejezet - Egy hosszú kaland 8. - Ahsoka bosszújaStar Wars: Ahsoka krónikái
24. fejezet: Egy hosszú kaland 8. - Ahsoka bosszúja


Írta: Cody


Ahsoka Tano úgy érezte, hogy kecses, tinédzser teste a Galaxis egyik legostromlottabb célpontjává vált az utóbbi időben. A 16 éves lányt kezdetben a togruta fajra jellemző ősi Vágy késztette arra, hogy kezelhetetlen szexuális ingereit saját mesterére, Anakin Skywalkerre zúdítsa. Ekkor feloldódtak benne az addigi gátlások, a gyötrően lángoló inger kielégítését pedig saját erkölcsi tisztasága elé helyezte. Ezt követően, az apró, togruta tini számos férfi és nő legcsodásabb kalandjává lépett elő. Ám bármekkora forgalomra tett is szert mennyei forrósága, Ahsoka jelenlegi küldetése még nagyobb megpróbáltatások elé helyezte. Miután célja érdekében, társával - Shaak Tivel karöltve, hancúroznia kellett egy idős pantoraival, majd mindketten vadállatok szexuális játékszereiévé lettek egy hatalmas arénában, a padawan azt hitte, megpróbáltatásai véget értek. Amikor azonban Ahsoka és Shaak Ti végre rátaláltak a rég óta keresett Aayla Securára, Gloorba a hutt rabszolgáivá váltak, az ifjabb togrutát pedig megvásárolta egy csuklyás idegen, hogy vele töltse az éjszakát. A lány tudta, hogy egy újabb együttlét csekély ár a szabadulásukért. Ebben a hitben volt, amíg nem döbbent rá a tényre, hogy a rejtélyes idegen minden bizonnyal Sith. A férfi a padawan életének legkegyetlenebb eseményét helyezte kilátásba. Ám a gyötrelmes orális előjáték csak ízelítő volt abból, amit Darth Sidious a fiatal Jedinek szánt.

A padawannak nem sok ideje jutott, hogy fellélegezzen a kimerítő szájmunka után. Az Erőt használva, Sidious a széles ágyra hajította a lány törékenynek ható testét. A lankadás hajlamát sem mutató dárda máris készen állt a folytatásra. A vén kéjrúd fenyegető puskacsőként szegeződött a hanyatt fekvő lány csupasz testére.
- Most megkapod a magadét... Jedi. - közölte a Sith vészjósló, kárörvendő hangon. A férfi a menekülni próbáló padawan fölött termett, majd erős szorításba fogta végtagjait, könnyedén uralva a vékony testet. Ahsoka legyőzötten hevert az ágyon, nem tudta, mit tegyen.
- Ne... - nyögte elgyötörten a lány, de érezte, hogy semmit nem fog elérni vele. A gúnyosan vicsorgó Sidious határozott, durva mozdulattal tárta szét a hosszú, narancssárga combokat. Ahsoka izgató, serdülő forrósága a könyörtelen Sith szeme elé került. A férfi néhány pillanat alatt megszemlélte a selymes lábak közt lévő, lédús, narancsszínű szeméremajkakat. A fiatal togruta hanyatt fekve, immár behajlított és széttárt lábakkal volt kénytelen tűrni a kéjsóvár pillantásokat. Miután a Sith közelebb irányította szerszámát a csábító bejárathoz, a kiszolgáltatott Ahsoka ördögi kacajt hallott. Ezt követően, a lány szúró fájdalmat érzett lágy szentélye mélyén. Sidious előrelendített derékkal hatolt első csapásával a padawan mélypontjára. Ahsoka lehunyt szemmel nyögött fel a vad behatolástól, míg a férfi elégedetten vigyorogva kezdte dolgozni a forróság kellemesen meleg, lágyan szorító falát. A lány próbálta kikapcsolni fizikai érzékelését, de az ádáz szúrásokkal nyársaló Sith ezt lehetetlenné tette. Újra és újra észlelte a belülről feszítő, melegen pulzáló férfiasságot. A kegyetlen Sidious mindkét kezével az ágyhoz szegeződő padawan vékony nyakát szorította, miközben ágyékából is előtörő vadsága szemernyit sem csillapodott. Csapásai közben, olyan erővel fojtogatta a gyámoltalan lányt, hogy annak minden egyes levegővételéért meg kellett küzdenie. Ebben a gyötrelmes helyzetben a togruta torkát csupán vékony, elenyésző nyögések voltak képesek elhagyni. Ahsoka kétségbeejtő helyzetben volt. Mialatt odalent magában érezte Darth Sidious újra és újra nyílvesszőként előrecsapó dárdáját, mely minden egyes alkalommal fehéren izzó fájdalomként hasított szentélyébe, addig a nyaka körüli szorító érzéssel is meg kellett küzdenie. Ahogy a könyörtelen Sidious ágyéka folyamatosan állatias hévvel sújtott a lány széttárt lábai közé, a padawan egész testével próbált ellenállni. Csupasz talpai a férfi derekának két oldalán reszkettek. A togruta valahányszor beleremegett a heves csapások sorozatába. Kezeivel jelentéktelenül próbálta ütögetni, eltaszítani magától a forróságát erőszakoló férfit, ám a Sith csupán alvilági kacajjal méltatta a lány értelmetlen ellenállását. Ahsoka percekig vonaglott az ágyon, az őt dolgozó Sidious alatt. Szabadulni akart, ám lábaival csak a levegőt rugdosta. A férfi aljas nevetése visszhangot vert a teremben, miközben lélektelenül gyalázta az apró, kiszolgáltatott togruta tinit. Öreg, erek borította kéjrúdja forró vasvillaként szúrt bele újra és újra a padawan lágy, selymes és nedves szentélyébe. A Sith alaposan kiélvezte az izgató barlang mámorító érzését. Sidious minden Jedit mélységesen gyűlölt, így nem esett nehezére keserves kínokat okozni nekik. Az alatta szenvedő lányt különösen élvezte. Külsőre ugyan lobbanékony, harcias és makacs volt, ám végül megtörte őt is. Ahsoka már nemigen próbált küzdeni. Tehetetlen bábként viselte a Sith kemény dárdájának fájdalmas döngölését. 

Gloorba egy lakosztályának falai közt, Darth Sidious hosszú, agresszív percekig kefélte a széttárt lábakkal nyöszörögve kínlódó Ahsokát. A Sith végül átadta magát a felhevült punci szorító, nedves érzésének. Miközben szabadjára engedte előtörő orgazmusát, a férfi gondoskodott róla, hogy mélyen a togruta szentélyében tartsa a fenevadat. Sidious szerszáma gigászi rándulásokkal adta jelét annak, hogy a csúcsra jutott. Az elsülő férfiasság az alaposan meghajszolt forróságba robbantotta anyagát, a Sith dicstelen nevetése kíséretében. A meleg nektár vad lövései színültig spriccelték a lányt, aki gyámoltalanul nyögött fel, megérezve ellensége izzó anyagának taszító érzését, mely méhéig kúszik.
- Igen! Fogadd magadba a sötét oldal magvait! - Sidious hosszú másodpercekig pumpálta anyagát, tovább töltve a kamasz lány szentélyét, melyből elkezdett kicsordulni a bőséges nedű. Ahsoka beleremegett a kellemetlen érzésbe, miközben magába fogadta a "gonosz" anyagot. A Sith krémes sejtjei szokatlan érzéssel fogták el Ahsokát. Sidious végül elengedte a padawan karcsú torkát, jókora vörös kéznyom foltot hagyva a narancssárga bőrön. A togruta heves köhögésrohamban tört ki, amint végre normál mennyiségű levegőhöz jutott. A Sith lassan kihúzta férfiasságát a togruta bemocskolt nyílásából. A fehér nektár lassan csordogált a szeméremajkak közül, ám a java a padawanban maradt. Miután a szerszám távozott, a lány érezte a benne kúszó rengeteg anyagot, amely mintha önálló életet élt volna barlangjában. A kielégült Sith magára hagyta az anyaszült meztelen, ágyon heverő testet, melyből lágyan szivárgott a krémes nedű. Ahsokát ismeretlen érzés kerítette hatalmába, miközben egyre gyengülve ébredt rá, hogy el fog ájulni. A látótere lassan összeszűkült, majd minden elsötétült előtte.

***

Órákkal később, az apró togruta megtörten állt a Kartell zuhany részlegének egyik kabinjában, miközben hagyta, hogy a meleg víz megkísérelje lemosni róla mindazt a szennyet, amellyel a Sith bemocskolta. Miután Sidious kegyetlenségét követően, Gloorba hívei beadtak neki némi stimulánst, a lány magához tért, majd segítséggel eljutott a zuhany részlegig, ahol végül sikerült saját erejéből megállnia. A belurai arénával ellentétben nem gondoskodtak róla tisztító droidok, de jobbnak is találta, hogy kapott némi magányt. Már amennyire magányos lehetett a szomszédos kabinokban zuhanyzó rabszolgáktól, és a kijáratnál álló őröktől. Miközben a víz lefolyt az anyaszült meztelen lány kecses testének minden apró részletén, Ahsoka a gondolataiba temetkezett. Az Erőben próbált megnyugvást találni, és általa új erőre kapni, de csak a Sötét Oldal izzását érezte magában. Nem tudta biztosan, hogy ennek köze van-e a Sith tettéhez, ám képtelen volt uralkodni haragján és bosszúvágyán. Meg akarta torolni azt a rengeteg megaláztatást és gyötrelmet, amiket el kellett viselnie. Tudta, hogy a bosszú nem a Jedik útja, de a bensőjében egyre izzó Sötét Oldal hangja olyan erővel suttogott neki, hogy nem érdekelte. Miközben érezte, hogy egyre növekvő gyűlölete mámoros erővel ruházza fel, elhatározta, hogy egyszer és mindenkorra véget vet ennek a "hosszú kalandnak".

Az elhatározást cselekvés követte. A csurom vizes Ahsoka kilépett a zuhanykabinból, majd elindult a kijárat felé, elhaladva a kabinok mellett, melyekben különféle fajokba tartozó nőstények zuhanyoztak. A kijáratként szolgáló ajtó előtt, két nikto őr állt, kezeikben lőfegyverekkel. Bár kamerák és riasztók is helyet kaptak biztonsági célokból, a lány nem tervezett lopakodni. Felkészült rá, hogy a következő percekben elszabadul a véres pokol. A két férfi csodálkozó tekintettel nézte a közeledő, meztelen lányt.
- Mégis mit képzelsz, hová mész? - kezdte az egyik, felemelve sugárvetőjét. - Majd akkor távozhatsz, ha  szó... - a nikto sosem fejezhette be a mondatát. A lány gépies nyugalommal intett az egyik kezével, mire az Erő révén, a férfi fegyvere a saját álla alá szegeződött, az elsütőbillentyűt pedig meghúzta a láthatatlan ujj. A vörös villanást a jellegzetes hang kísérte, mire a nikto őr fején egy füstölgő lyuk keletkezett, a férfi pedig holtan rogyott össze. A másik férfit csupán néhány pillanatra sokkolta a váratlan fordulat, de Ahsokának ennyi is elég volt... mire az őr felemelhette volna a fegyverét, a padawan kinyújtotta vékony, de erős ujjait, majd apró késekként döfte őket a nikto torkába. A férfi elejtette sugárvetőjét, majd vértől fuldokolva próbálta lefejteni magáról a fiatal lány kezét. Ahsoka kegyetlenül szorította a szenvedő férfit, majd egy nedves reccsenéssel vadul kitépte a megmarkolt darabot a nikto őr légcsövéből. A férfi üveges szemmel bámulta az utolsó dolgot, amit életében láthatott: a vérszomjas padawant, kezében a véres légcsődarabbal. Miután a halott őr társa mellé roskadt, a lány eldobta a véres cafatot, majd elhagyta a zuhany részleget.

Gloorba terme nem volt messze a zuhanyoktól, miután a hutt szexrabszolgáinak tevékenysége szempontjából előnyösebb volt, ha minél közelebb van a tisztálkodási lehetőség. Az anyaszült meztelen Ahsoka droidként sétált végig a folyosón, hogy elérje célját: Aayla, Shaak Ti és Gloorba valószínűleg továbbra is ugyanabban a teremben voltak. Miután az őrökhöz eljutott a zuhany részleg kamerájának felvétele, egyszerre készültek fel rá, hogy megállítsák a véres kezű lányt. A folyosó mindkét oldalán álló négy-négy őr egy nyolc fős sorba gyűlt, hogy megakadályozzák a padawan tovább haladását. Már majdnem tüzet nyitottak a lányra, amikor az váratlanul megállt, majd lehunyta szemeit. A férfiak kérdőn néztek egymásra, majd ketten elindultak Ahsoka felé, míg társaik fedezték őket. A megindult két őr fémes hangot hallott a mennyezet felől, mire egyszerre néztek fel a zaj forrásának irányába. A lámpatesteket tartó hatalmas gerenda zuhanva hozta el a két férfi halálát, akik azonnal szörnyethaltak, ahogy a súlyos fémelem egyenesen a fejükre csapódott. A szétlapuló koponyák zaját elnyomta a fémes csattanás, és az elektromos sercegés. A gerenda alatt véres massza csordogált, miközben a többi hat őr tüzelni kezdett. Ám Ahsoka már eltűnt a félhomályban, amit a lámpák hiánya keltett. Az őrök stresszesen hadonásztak fegyvereikkel, de nem találták a lányt. A következő áldozat sem számított a halálára. A padawan a férfi mögé osonva lopta el a derékszíján függő vibrotőrt. Mire az őr feleszmélt, a lány kirántotta a pengét, majd egy szempillantás alatt végighúzta a férfi torkán. A megriadt társai reflexből tüzeltek a zaj irányába, mellyel csak azt érték el, hogy felgyorsították a saját vérében fuldokló férfi halálát. A kilyuggatott mellkasból füst szivárgott, az elmetszett torokból pedig bugyborékolva ömlött a vörös vér. Felharsant a riasztó hangja, vörösen izzó fény villogás kíséretében, ami tovább fokozta az őrök pánikját, és növelte Ahsoka előnyét. A következő őrre szintén a háta mögül sújtott le a halál. A lány szemmel szinte követhetetlen gyorsasággal került mögé, majd egy vad rántással eltörte a férfi nyakát, ami természetellenesen, 180 fokban elfordult. A megmaradt négy őr hiába tüzelt, nem találtak el semmit, miután a lány remekül kihasználta a homály és a zűrzavar segítségét. A padawan újabb vibrotőrt zsákmányolt az egyik hullától, így egy kettős dobással képes volt egyszerre két férfit kivégezni. A sebesen száguldó pengék az őrök homlokába fúródtak, egyenesen az agyba. A két kés olyan erővel csapódott a két férfi fejébe, hogy bele álltak a mögöttük lévő fémfalba, odaszegezve hulláikat. Az utolsó két őr egymásnak vetett háttal fedezte egymást, de hiába. Ahsoka a semmiből előtűnve ugrott eléjük, majd mielőtt reagálhattak volna, két kézzel összeütötte koponyáikat egyszer... kétszer... háromszor... a két férfi már rég halott volt, ám a padawan agresszívan csapkodta egymásnak a két összezúzott, véres koponyát. Végül felismerhetetlen romhalmazzá roncsolódtak az egykori fejek. Ahsoka végre bejuthatott Gloorba termébe, ám tudta, hogy a hutt valószínűleg minden harcosát maga mellé gyűjtötte, hogy védje magát. A terembe vezető páncélajtót is lezárta, de a zármechanizmus nem állhatott az Erő útjába...

***

...az őrök kivégzéséhez hasonlóan kegyetlen, irgalmatlan és brutális percek teltek el Gloorba termében. A csupasz Ahsoka a gigászi vértenger közepén térdelt, miután végzett. Ő maga is csupa vér és verejték volt. Körülötte mindenütt morbid holttestek, levált végtagok és különféle húscafatok hevertek, az iménti tombolása eredményeként. Miután berontott a terembe, a hutt számtalan csatlósa próbálta különféle módon megállítani. Ám Ahsoka a Sötét Oldalt használva olyan mértékű erővel és kitartással csapott szét ellenségei közt, hogy a számbeli hátránya ellenére ő került ki győztesen a mészárlásból. Jedi-társai: Aayla Secura és Shaak Ti döbbenten nézték végig a padawan tettét, képtelenek voltak bármit is tenni. Aayla látni vélte, hogy a lány szemei sárgás vörösre torzultak az agresszív harc hevében. Mindketten képtelenek voltak szavakat találni a padawan tettére. Végül úgy döntöttek, a szökés az elsődleges, minden mással majd később foglalkoznak.
- Ahsoka... gyere, menjünk. - mondta lágyan Shaak Ti, megnyugtató hangon, a vérben tapicskolva közelebb lépve a lányhoz. Ahsoka kinyitotta szemeit, tekintete ismét kék volt. Hitetlenkedve nézett körül, mintha mély álomból ébredt volna fel.
- Mit tettem? - kérdezte suttogva, mintha az iménti tetteit nem is ő irányította volna. A fiatal lány csak a Kartell rabszolgatartóit végezte ki, de az áldozatok száma így is meghaladta a száz főt. Gloorba hatalmas, felhasított, bűzölgő teteme is kegyetlen bizonyítéka volt a brutalitás mértékének. A hutt rabszolgái a helyiség sarkaiba húzódva igyekeztek észrevétlenek maradni.
- Majd később megbeszéljük a részleteket... az lenne a legbölcsebb, ha most indulnánk. Így is túl sok időt töltöttünk itt. - mondta Shaak Ti a kijárat felé intve, ahonnan immár tiszta út vezetett a hangárokig.
- Csak... menjünk haza, Ahsoka. - mondta Aayla helyeselve, majd a lány vállára tette a kezét.
- Mi lesz ezzel a sok rabszolgával? - kérdezte végül a padawan a továbbra is bujkáló lényekre nézve.
- A hajóról majd megadjuk a Köztársaságnak a koordinátákat. Mindenki szabad lesz. A Kartellnek ezzel vége. - mondta a kék bőrű twi'lek.
- És Aayla is életben van. - mutatott rá küldetésük eredeti céljára a Jedi-mester.
- Igen. Sosem fogom tudni meghálálni azt, amit értem tettetek. - felelte Aayla. - Köszönöm!
- Rendben... menjünk innen. - bólintott a padawan. A három meztelen, megviselt szépség elindult a kijárat felé, maguk mögött hagyva Gloorba termének sokkolóan förtelmes látványát....


2015. április 1., szerda

Star Wars: Ahsoka krónikái: 23. fejezet - Egy hosszú kaland 7. - A gonosz magvaiStar Wars: Ahsoka krónikái
23. fejezet: Egy hosszú kaland 7. - A gonosz magvai


Írta: Cody


Ahsoka Tano és a rejtélyes, csuklyás idegen a viszonylag néptelen folyosón sétáltak, úton a férfinak kiadott magánlakosztály elszigetelt falai közé. A padawan és togruta fajtársa, Shaak Ti hosszú, keserves napok eseményeit tudva maguk mögött, végre eljutottak fogságba esett társukhoz, Aayla Securához, aki az alvilági Kartell gigászi hajóján raboskodott. Ám mielőtt a két togruta hozzá foghatott volna egy szökési terv kidolgozásához, Ahsoka elszakadt társaitól. A hutt főnök, Gloorba csarnokában való bemutatkozását követően, egy csuklyás alak egymillió kreditet fizetett, hogy eltölthessen egy éjszakát a bájos és egyben szexi padawannal. A teljes testében csupasz lány szótlanul, kíváncsian lépdelt a csuklyás mellett, aki némán haladt lakosztálya felé, miközben szerzeménye meztelen felkarját tartotta.

A nagyobb méretű, elegáns és gazdagon díszített terembe lépve Ahsoka úgy gondolta, hogy Gloorba valószínűleg a legjobb lakosztályát biztosította az idegennek. Nem volt meglepő, figyelembe véve a rengeteg összeget, amit az ismeretlen fizetett. Az ovális ablakból rálátás nyílt a fényes csillagokra, és az űr gázainak színes örvényeire. Egy nagy, kör alakú ágy foglalt helyet a terem túlsó végében, melyen akár 4-5 személy is kényelmesen elférhetett. Díszes fotelek, szekrények és asztalok is helyet kaptak, valamint néhány tarka növény, és jó illatú füstölő. Ez a lakosztály egy külön fürdőt is tartalmazott, ami az ágy melletti ajtóból nyílt. Miután a lány megcsodálta a helyiséget, megfordult, hogy szembe nézzen a továbbra is az ajtóban álló, csuklyás alakkal. Miután a csuklya alatt valamiféle maszkot is viselt az illető, teljességgel lehetetlen volt felismerni, az elektronikus torzítás révén pedig hangjából sem tudott kiindulni az azonosításhoz. De a lányt nem is érdekelte, kivel van dolga. Csak szerette volna elvégezni feladatát, hogy mielőtt szabadulhasson innen társaival. Semmi más nem számított. A karcsú szépség félénken állt, háta mögött összetett kezekkel, miközben a rejtélyes alak leült az egyik díszes fotelbe.
- Gyere. - mondta a kíváncsian álldogáló lánynak, kiismerhetetlen hangon. A fickó nyugodtan szemlélte a közeledő togrutát, akinek apró keblei bájosan megremegtek a lépéseivel szinkronban. Mivel az ülő alak arca nem látszott, így tekintete is rejtve maradt. - Vedd kézbe a dolgokat. Először csak a kezed használd. Nem akarom elsietni a dolgokat. - mondta a maszk szűrői mögül hallatszó elektronikus hang. "Remek" - gondolta Ahsoka. Nem elég, hogy egy újabb idegen fogja bemocskolni fiatal testét, még el is akarja húzni az időt. Így a padawan társainak sem marad reménye a gyors szökésre.

De nem volt választása. A lány lassan, kötelességtudóan letérdelt az idegen elé, majd lassan elkezdett matatni annak ágyéka környékén. A férfi türelmesen kivárta, míg a togruta apró kis ujjai rátalálnak a nadrág mögött pihenő férfiasságra. Ahsoka egy mozdulattal előhúzta a félig még lágy szerszámot, miközben érezte, hogy a férfi akaratlanul is beleborzong a mennyei, puha érintésbe. A lány vetett egy pillantást a kéjrúdra. A legkevésbé sem tetszett neki. Úgy tűnt, egy idősebb személyhez tartozik, ránézésre egy humanoid faj példányához. A lány nagyot nyelve küzdötte le ellenérzéseit, próbálva a célra koncentrálni. Korábban Nouvo dárdája sem volt kedvére való, az utána való szörnyűségekről nem is beszélve... mégis megtette, amit a küldetés megkövetelt. Ha már eddig eljutott, most nem adhatta fel. Azzal korábbi áldozatai is értelmüket vesztették volna. Ahsoka érezte a kezében lévő férfiasság sugárzó melegét. Lassan, bizonytalanul mozgatni kezdte tenyerét az idegen szerszámon. Lágy, fel-le mozdulatok sorozatával polírozta a dákót, amely érezhetően duzzadásnak indult finom kezében, így adva jelét annak, hogy jó munkát végez. A férfi mozdulatlanul, szoborként ült, miközben az előtte térdelő togruta keze egyre fürgébben járkált fel-le csúszkálva a percről percre merevebb kéjrúdon. A padawan határozottan, de kellő finomsággal szorította a keményedő férfiasságot, izgatóan polírozva tovább. A fel-le irányt csavaró mozdulatokkal kombinálta, tovább fokozva az idegen gyönyörét. A lány érezte, hogy elsőrangú kézimunkában részesíti a férfit. Mámoros percekig csak a padawan kezének halk mozgása hallatszott, miközben a rejtélyes idegen továbbra is némán és mozdulatlanul tűrte a mennyei érintéseket, meredező árbocával Ahsoka markában lüktetve.

- Most mutasd meg, mire vagy képes a száddal... - szólalt meg a csuklyás alak, maszkja mögül szűrt hangon. A padawan abbahagyta az eres dárda polírozását, de nem engedte el a fenevadat. Felkészült rá, hogy szájával folytatja feladatát. Bájos arcával a merev szerszám fölé hajolt, majd lassan, habozva kinyitotta dús ajkait. A sarkain ülő togruta egyre közelebb hajolt a ráncos szerszámhoz. Végül finoman lilás ajkai közé kapta a kemény férfiasságot, ami érezhetően rándult egyet a mennyei, finom érzéstől. A lány agyán átvillant, hogy 16 éves kora létére, milyen sokszor tapasztalta már meg az érzést. De nem gondolhatott ilyenekre, a célra kellett fókuszálnia, hogy kitartson. Nyomatékot adva kitartásának, néhány vad szívással hergelte tovább a dárdát, amely egész száját kitöltötte. A férfi kemény szerszáma a végsőkig duzzadva pulzált a tinilány nedves, meleg szájában, miközben édes nyelvét súrolta. A togruta nehezen ismerte be magának, de minél több szájmunkát végzett el, annál nagyobb tapasztalattal kényeztette a következőt. Így a csuklyás igazán mennyei perceken esett át, ahogy merev árboca alaposan kiélvezte a forró száj és nyelv bizsergetve kényeztető érzését. Az ösztönösen cuppogó padawan fiatal kora ellenére, hihetetlenül profi és tapasztalt munkát végzett. Kék-fehér csápos feje fel-le mozgással bólogatott a kényelmesen ülő férfi ágyéka előtt. Hosszú, izgató és nedves szürcsöléssel telt perccel később, az idegen nyáltól fénylő dárdája lüktetve pulzált a lány bájos, narancssárga arcvonásai előtt, miután az egy cuppanással kivette szájából a férfiasságot.

- Tudod... - kezdte az idegen váratlanul a térdelő lány kék tekintetébe fúrva sajátját. - először meg akartalak ölni. Pozitív hatással vagy valakire, amit nem hagyhatok. - folytatta, miközben a lány nagyra nyílt szemekkel próbálta felfogni a hallottakat. Fogalma sem volt róla, miről beszél a férfi. - De úgy döntöttem, élvezetesebb módon fogom elérni a célom. - magyarázott tovább az idegen, mire Ahsokát rossz érzés kerítette hatalmába. Továbbra is térdelve, megpróbált elhátrálni... de döbbenten vette észre, hogy nem jutott messzebb néhány lépésnél. Úgy érezte, hogy egész teste megbénult, és a kisujját sem képes megmozdítani.
- Mi ez? Mi folyik itt? - Kérdezte tanácstalan és kétségbeesett tekintettel nézve az idegent.
- Jelentéktelen ellenállásod semmi azzal a hatalommal szemben, aminek én birtokában vagyok. - mondta a csuklyás, hallhatóan elmosolyodva a maszk alatt, majd felállt, továbbra is meredező szerszámával maga előtt. - Érezd magad szerencsésnek... - folytatta az alak, majd a lány közvetlen közelébe sétált, dárdája így milliméterekre volt a nyáltól fénylő ajkaktól. - ...a halál helyett a sötét oldal szolgálatába állhatsz.
- Mi? Hogy... - kezdte volna az értetlen padawan, de nem tudta befejezni. A csuklyás alak hirtelen előre lendítette derekát, így merev szerszáma egy vad csattanással hatolt a lány torkának mélyére. A megriadt Ahsoka próbálta hátrahúzni fejét, de a láthatatlan erő olyan határozottan nyomta előre, hogy képtelen volt bármit tenni. Kezdte megérteni, hogy a csuklyás az Erőt használja. Lehetséges, hogy egy Sith az? Vagy csak egy Erő-használó? A férfiasság hatalmas méretének, és a kétségbeesett tehetetlenség hatására, a lány könnyezni és öklendezni kezdett, miközben torkát odabentről feszítette a fenevad. A fickót a legkevésbé sem hatotta meg a karcsú lány heves küszködése. - Ha küzdesz, Jedi... - recsegte a férfi, miközben szerszámával érezte a lány szájának szorítását, és hiábavaló ellenállását. - ...nem marad energiád a folytatásra. - a csuklyás a végsőkig feszítette a togruta tűrőképességét, miután már hosszú másodpercek óta torka mélyén lüktetett a gigászivá merevedett, eres szerszám.

A vékony, narancssárga test hiábavalóan erőlködött, nem szállhatott szembe egy Sith erejével. A férfi előtt térdelő lány karjai próbálták segíteni, hogy lehúzhassa édes ajkait a csuklyás ágyékából keményen előremeredő dákóról, ám hiába. A padawan ellenállása jelentéktelen volt. A kéjrúd kiélvezte a rákényszerített, nedves togruta száj meleg gyönyörét.
- Minél jobban ellenállsz... - recsegte a Sith a padawan fejét keményen maga felé nyomva. - ...annál jobban élvezem a dolgot. - folytatta, azzal olyan erővel csapta előre ágyékát, hogy dárdája teljes hossza ismét a lány torkának mélyére csúszott. Ahsoka kék szemei elkerekedtek, ahogy a vaskos behatoló gyakorlatilag fojtogatta őt. Ösztönös öklendezési reflexe vad köhögésre késztette, ám mivel az agresszív szerszám továbbra is torkában lüktetett, ez az erő kirobbantotta a padawan nyálát orrnyílásain és amennyire tudta száján, a nedves dárda körül. A fizikai örömök mellett, a Sith alaposan kiélvezte a szerszámától fuldokló Jedi gyötrelmeit is, akinek szemei könnyben úsztak, arca pedig elvörösödött. A maszk mögött rejtőző Darth Sidious azóta várta ezt a pillanatot, hogy szemtanúja volt a Szenátus épületében egymásra találó hármas erotikus jelenetének. A főkancellár szerepében, Sidious egy megfigyelőkamerán át szemlélhette, amint az egyik üres ülésteremben, Ahsoka Tano és két szépséges barátnője, Riyo Chuchi és Barriss Offee egymásra zúdította kielégítetlen forróságuk édes nektárját. A hihetetlen mértékben izgató jelenet arra késztette a férfit, hogy önmagát kényeztetve jusson a csúcsra. Sidious ekkor határozta el, hogy mindhárom gyönyörű teremtést meg fogja szerezni. Az előtte küszködő Ahsokát nézve az elégedettség hulláma futott végig a férfin. A Sith végül durván letaszította magáról a lány fejét, hagyva, hogy levegőhöz jusson. A lány hevesen fújtatva kapkodott az éltető oxigén után, miközben bőséges nyál csordult ki szájából, jókora íveket húzva a férfiasságtól. Miután Ahsoka kissé kifújta magát, Sidious nem tétlenkedett. Mielőtt a padawan bármilyen támadást indíthatott volna, a férfi ismét megragadta, majd lendületesen magára húzta a tiltakozásra nyíló, nyálas ajkakat. Ahsoka lilásan csillogó ajkai még ilyen körülmények közt is elképesztő édesen tapadtak a merev dárdára. A padawan próbált ráharapni a betolakodóra, de amint a Sith rájött a tervére, két kézzel megszorította a fiatal togruta lekkuinak végét, melyek így kötélként tették lehetetlenné a lány feje számára a távozást. Erősen markolva a csíkos lekkuk végeit, Sidious agresszív rohamot indított a szerszámára tapadó, nyálas száj mélyére. Vadul előre-hátra rángatva csípőjét, élete legdurvább szájmunkáját adta a 16 éves lánynak. A padawan képtelen volt bármit tenni, saját lekkuival tartották sakkban. Puha kis nyelvével érezte a Sith groteszk ízét, aki nedves, kattogó hangokkal fúrta a karcsú szépség szűkös torkát. Ezúttal nem tartotta odalent a fenevadat, a lány így képes volt lélegezni. A lekkukat szorítva hevesen sanyargatta a padawant, akinek feje tehetetlenül vonaglott a könyörtelen dárdán. Ahsokára ismét vad öklendezésroham tört rá számos alkalommal, ahogy a makk hegye torka mélyére fúródott, ám Sidious csapásai olyan gyorsan követték egymást, hogy a togrutának ideje sem maradt öklendezni. Fröcskölő nyáleső formájában küzdött az állatias kéjrúddal.

Sidious elégedettsége tetőfokára hágott, eldurranó kéjrúdja a tűrőképessége határáig feszítette a lány megtömött ajkait. A férfiasság nagyokat rándulva pumpálta tele forró anyagával a védtelen togruta száját.
- Igen! - recsegte a gonosz elégedettséggel élvező Sith, szabadjára eresztve mindazt a felhalmozódó élvezetet, melyet a szexi togruta mézédes ajkai, nyelve és torka okozott az elmúlt percekben. A togruta arcának oldala hirtelen felduzzadt a hirtelen áradó rengeteg anyagtól, mint két megtöltött pofazacskó. Előrecsapva nektárt zokogó dárdáját, Sidious szerszáma teljesen elmerült a lány nyitott szájában. A megalázott lány könnyes szemmel tűrte a szégyent, miközben orrából és ajkai mögül utat robbantott magának a forró, ragacsos krém. A ráncos heregolyók a padawan spermás állának ütköztek. Ahsoka torka látványosan kidudorodott a behatolástól, miközben Sidious nektárja szűnni nem akarva zúdult le fiatal torkán. Amikor érezte, hogy a togruta levegőtartalékai végén jár, a Sith elengedte a lányt, aki hangos sóhajokkal töltötte tele tüdejét levegővel, miközben szájából jókora adag fehér nektár csordult ki, vízesésként a padlóra hullva. Az émelygő Ahsoka érezte a gyomrát felkavaró anyagot, amely a Sith kiadós orgazmusát kísérte. Előregörnyedve felnyögött, majd kiadta magából Sidious spermáját, aki gonosz vigyorral szemlélte az utóhatásokkal küszködő Jedit. Immár jókora tócsában állt a visszataszító szósz a padawan előtt. Ahsoka lihegve fújta ki magát, hogy visszanyerje erejét. Miközben a lány aprókat köhögve próbálta megtisztítani nektár borította torkát, a Sith elégedetten fújtatva vezette le a tökéletes szépség nyújtotta örömöket.
- Tetszett az előjáték, Jedi? - kérdezte a csuklyás-maszkos Sidious, elképesztően rosszindulatú hangon. - Mert a java csak most jön... - folytatta, mire a kimerült lány elgyötörten nézett fel. Kegyelemért kérlelő tekintete csupán egy kárörvendő nevetést volt képes kiváltani a Sith-ből....


2015. március 15., vasárnap

Star Wars: Ahsoka krónikái: 22. fejezet - Egy hosszú kaland 6. - Gloorba kedvenceiStar Wars: Ahsoka krónikái
22. fejezet: Egy hosszú kaland 6. - Gloorba kedvencei


Írta: Cody


Néhány utazással és pihenéssel eltöltött nappal később, Oris gépe kitört a hiperűrből. Úton a Kartellnek otthont adó koordináták felé, biztonsági okokból a férfi számos kisebb hiperugrást hajtott végre a hajóval, hogy megelőzze a nyomon követését. Togruta utasai türelmesen várakoztak székükbe szíjazva. Ahsoka és Shaak Ti kemény napokat tudhattak maguk mögött. Azzal a céllal indultak útnak, hogy kiszabadítják foglyul esett társukat, Aayla Securát. Ez kezdetben nem tűnt nehéz feladatnak, ám a célhoz közeledve egyre vadabb dolgokon kellett keresztülmenniük. A Pantolomin óceánjában elmerült Clementia tengeralattjárón, egy kaszinóban találták meg az idős pantorai fickót, Nouvo Perellt. Az ő elkényeztetése azonban még nem volt elegendő ahhoz, hogy a két Jedi azonnal a Kartellbe jusson. A Galaxis csőcseléke által irányított Belurán, egy arénában is bizonyítaniuk kellett. Állatias anoobák és egy kegyetlen, csápos bestia ostromát követően, a két togruta a végkimerültség szélére sodródott. Az arénát elhagyva, speciális drodidok tisztították meg őket kívül-belül, némi élénkítőszerrel pedig az erejüket is visszanyerték.

Ahsoka és Shaak Ti hősiesen helytálltak, kitartóan közeledve céljuk felé. Új ismerősük, Oris úton volt velük a Kartell központjába, hogy felajánlja szolgálataikat a főnöknek. Egy hatalmas, csészealj formájú, űrállomásnak is beillő hajó felé közeledtek. A hangárba való landolást követően, Oris átadta a két szépséget a páncélozott, fegyveres őröknek, akik a főnök csarnokába kísérték őket. Belépve sokszínű csőcselék tárult a togruták szeme elé. Különféle fajba tartozó csempészek, kalózok, fejvadászok és informátorok beszélgettek, kisebb hangzavart keltve, így nem sok hallatszott a közepes háttérzenéből. Javarészt férfiak voltak, ellentétben azokkal a rabszolgákkal, akik a csarnokban dolgoztak. A főnök, egy jellegzetes hutt volt, aki a terem közepén, egy emelvényen szemlélte az előtte táncoló kecses rabszolgalányok táncát. Mindnyájan lenge öltözékben mutatkoztak. Miközben Ahsoka és Shaak Ti a kíséretük előtt közeledett a nyálkás hutt felé, megdöbbenve vették észre az előtte térdelő, láncon tartott, kék bőrű twi'lek szépséget.

A két togruta alig akarta elhinni, hogy végre megérkeztek. Aayla Secura az emelvényen térdelt, sarkaira ülve, méghozzá anyaszült meztelenül. A teremben mindenki szabadon megcsodálhatta fedetlen idomait, a hutt nyilván büszke volt szerzeményére. A nő tekintete remény telve csillant fel, amikor megpillantotta Jedi-társait, de egy szót sem szólt, amivel leleplezhette volna őket.
- Gloorba gazdám! - kezdte azoknak az őröknek a vezetője, akik a csarnokba kísérték a Jediket. - Ők lennének az Oris által bejelentett togruták, akik szeretnének munkát vállalni nálunk.
- Hmm... - nyalta végig a száját Gloorba, miközben hatalmas szemeit végigfuttatta Ahsoka türkizkék és Shaak Ti aranyló ruhája borította testén. - Tetszik, amit látok... - morogta a közös nyelven a hutt. - ...de még nem eléggé. - folytatta nevetve. Az őr bólintott, majd a togrutákhoz súgott.
- Ha meg szeretnétek győzni Gloorbát, azt javaslom, vegyétek le a ruháitokat... az összeset. - suttogta, azzal társaival együtt elhátrált. A két Jedi egymásra, majd Aaylára nézett, végül nekiláttak a vetkőzésnek. A körbe gyűlt közönség érdeklődve figyelte a vetkőző jövevényeket, akik rövid idő múltán, anyaszült meztelen pompájukban álltak az emelvény előtt, a kéjsóvár tekintetekben fürdőzve. A közönség soraiból elégedett hangfoszlányok hallatszottak.
- Valóban kiváló darabok. - mondta a hutt, miközben egy fekete csuklyás személy lépett az emelvényhez.
- Egymillió kreditet fizetek egy éjszakáért a fiatalabb togrutával. - mondta minden további nélkül, eltorzított, elektronikus hangon. A közönség csodálkozva mordult fel, de Gloorba is meglepődött, főleg az idegen merészségén. A titokzatos fickó kinyitott egy nagy értékű kreditektől hemzsegő táskát, majd a hutt felé mutatta, hogy a gigászi összeg minden problémát eloszlasson Gloorba részéről.
- Érdekes ajánlat... - mondta végül Gloorba, miközben a kisebb vagyonnal szemezett. Arra gondolt, hogy a másik togruta önmagában is remek műsort tud adni, így egy éjszakára nélkülözheti a másikat. Főleg egymillió kreditért, ami hatalmas mennyiségű pénz volt. - ...elfogadom. - fejezte be a hutt, mire egy embere elvette a kisebb vagyont az Idegen elől. - Félre vonulhattok az egyik privát szobába. Legkésőbb reggelre kérem vissza a lányt! - kötötte ki a hutt.
- Áll az alku. - felelte az idegen rejtélyes hangon, majd megfogta a csupasz Ahsoka felkarját, és elindult vele. Shaak Ti gondolatban megnyugtatta társát, aki a csuklyás alakkal eltűnt a tömegben.

Miután Ahsoka a rejtélyes Idegen kíséretében eltűnt a magánszobák egyike felé indulva, a padawan két társa, Aayla és Shaak Ti magukra maradtak a visszataszító hutt, és nem kevésbé viszolygást keltő vendégei társaságában. A kék bőrű twi'lek gyönyörűséget egy hosszú, erős fémlánc tartotta fogságban. Pórázként csatlakozott a nyakán lévő fekete bőrpánthoz, míg a lánc másik végét Gloorba tartotta. A hutt élvezettel vizslatta a hibátlan test felséges látványát, akár csak a hatalmas csarnokban lévő valamennyi férfi. Az újonnan érkezett togrutában hasonló módon gyönyörködtek.
- Kiváló látvány vagy, ifjú togruta! - dörmögte Gloorba mély, hutt hangon. - Azt hiszem, neked is a kedvenceim közt a helyed. - folytatta a rá figyelő Shaak Tinek, majd biccentett a közeli falnál várakozó három zabrak őrnek. A férfiak közrefogták a Jedi-mestert, majd egy hasonló fekete nyakörvet csatoltak a nyakára, mint amit Aayla is viselt.
- Mit műveltek? - kérdezte a ruhátlan togruta, de máskülönben nem próbált tiltakozni. A nyakörvre egy hosszú lánc került, majd a három zabrak elkísérte a nőt Gloorba emelvényéhez, ahol a szexi Aayla térdelt.
- Mostantól mellettem a helyed. - morogta a hutt, majd átvette az erős láncot a zabrak őröktől, akik visszaálltak őrhelyükre a terem falánál. Shaak Ti közelebb rándult a förtelmes Gloorbához. Rájött, hogy bármivel csábítják is magukhoz a nőket, az itteni örömlányok valójában mind rabszolgák, nem kapnak pénzt a szolgáltatásaikért. Csupán ellátmányt és szállást. Shaak Ti ráébredt, hogy Aaylához hasonlóan belőle is rabszolga lett. Ahogy Ahsokából is, bár ő talán még nem tudta. A Jedi-mester nem tudta, mit tehetne... az állomáson uralkodó túlerővel nem vehette fel a harcot, a Köztársaságot pedig szintén nem értesíthette. Abban bízott, hogy lesz esélye egyesülni Ahsokával, majd Aaylával hárman kidolgozhatnak egy szökési tervet. Várnia kellett az esélyre. Amíg így tett, eleget kellett tennie új "gazdája" óhajainak, hogy ne vonja magára a haragját.

A hutt kinyújtotta hatalmas, taszító, nyálkás nyelvét, majd végigsimította vele új kedvence forró, izgalmas szeméremajkait. A nő undorodva tűrte a kellemesnek nem mondható érzést, miközben igyekezett elhitetni a huttal, hogy az elégedettségtől, nem az iszonyodástól nyögött fel. Miután Gloorba végignyalta a tüzes puncit, morogva ízlelte meg annak mámorító zamatát. Shaak Ti vörös szentélyének bejáratáról vastag nyálcsík csöpögött az emelvényre.
- Ez itt elsőosztályú darab! - jelentette ki hagosan, hogy az egész csarnok hallhassa szavait. - Azonban bárki megkaphatja itt és most. - folytatta, mire Shaak Ti szeme elkerekedett. "Persze, mire is számítottam?" - gondolta magában, majd összenézett Aaylával, akinek a tekintetéből kiolvasta, hogy ne sok jót reméljen. - Ezt a másikat itt szintén! - mutatott rá a twi'lek Jedire. Gloorba hutt volt, így képtelen volt olyan téren kivenni az örömét a két szépségből, ahogy egy humanoid. - Mivel azonban mindkettő személyes kedvencem, az áraik is rendkívül magasak. Tízezer kreditnél kevesebbel ne is gyertek ide. A droid majd közli a részleteket az érdeklődőkkel. - mondta Gloorba a mellette álló szürkés protokoll droidra mutatva.

A szerencsejátékosok, csempészek, kalózok, fejvadászok mind szerették volna megkapni a két hibátlan testű nőt. Ám sokan visszakoztak, amikor meghallották a rideg árakat a gépiesen beszélő droidtól...
- ...Orális közösülés - Tízezer kredit; ...Anális közösülés - Harmincezer kredit; ...Vaginális közösülés - Ötvenezer kredit; ...Mindhárom együtt - Kilencvenezer kredit; ...a belső orgazmus további tízezer kredit; ...A teljes szolgáltatás - Százezer kredit. - sorolta a droid az elképesztően magas árakat. Tízezer kreditért hajót is lehetett venni, így a százezer hatalmas ár volt egyetlen rabszolgáért. Miután a gazdagabb érdeklődők kifizették az általuk választott árakat, Gloorba leparancsolta Aaylát és Shaak Tit az emelvénye elé, ahol a szexéhes csőcselék már türelmetlenül várakozott. Közben a közönség is köréjük gyűlt, hogy legalább a látványban gyönyörködhessenek.
- Munkára! Hadd legyek büszke rátok. - morogta a hutt, majd kézbe vett egy undorító élőlényt, és rágcsálnivaló gyanánt leharapta a fejét.

Az egyik gazdag siniteen férfi leült az emelvény előtti hosszúkás pad egyikére, majd izgatottan előcsomagolta meredező dárdáját. A férfi Shaak Tiért fizetett, így a togrutának kellett kezelésbe vennie. Shaak Ti nem habozhatott sokat, végeznie kellett a dolgát, amíg ki nem találják a tervük következő lépését. A Jedi-mester a férfi mellé lépett, majd egyenes lábakkal, 90 fokban előredőlve lehajolt. Megragadta a siniteen férfi szürkés dárdáját, ami máris elégedettséggel töltötte el a fickót. Shaak Ti mézédes ajkai ismét kényeztetés céljából kezdtek munkálkodni. A nedves, meleg és puha ajkak izgatóan tapadtak rá a férfi makkjára, aki lehunyt szemmel nyögött fel a finom érzéstől. Miközben Shaak Ti fel-le bólogatva szokásához hűen vad és izgató szájmunkába kezdett, egy gran férfi helyezkedett el mögötte. A narancssárga kéjrúd hegye kíváncsian simogatni kezdte a vörös szeméremajkakat, majd egy határozott mozdulattal elmerült a nedves csodában. Shaak Ti felnyögött, de a szájában lüktető fenevad elfojtotta a hangját. Miután a gran férfi is dolgozni kezdte az előre hajolt togruta kívánatos punciját, a nő vadul rázkódni kezdett, szájában a másik férfiassággal. Gloorba és a közönség elégedetten szemlélte a látottakat. A gran kihúzta szerszámát a forró togruta punciból, majd jelzett a nőnek, hogy a szája által nyújtott gyönyöröket is szeretné megismerni. Shaak Ti kivette a siniteen férfiasságát a szájából, aki felállt a padról. Miután a nő leguggolt, a két férfi a két oldalán helyezkedett el, Shaak Ti pedig mindkét kezével megmarkolt egy-egy pulzáló dárdát. Előbb az imént még forróságát súroló kéjrudat mártotta a szájába, melyen megízlelhette saját zamatát. Míg lágyan szopogatta az egyik szerszámot, addig kezével polírozta a másikat. Felváltva kényeztette a siniteen és a gran férfit. A kezdeti lágy szájmunka egyre hevesebbé vált, amikor a két férfi megkezdte a togruta vad torok kefélését. Szerszámaik felváltva merültek alá vadul a nő szoros torkának mélyére, aki nedves hangokat hallatva izgatta a jövevényeket. Hosszú nyálindák keltek útra ajkai és a fényes dárdák között, miközben szája körül is minden nyáltól csillogott. Miután a gran fickó félreállt, egy zöld csápos nautoli vette át a helyét. Shaak Ti ismét derékszögben előrehajolva tűrte a balzsamos forróságába való behatolást. Ezúttal az a siniteen merült el benne, akit korábban még puha ajkaival kényeztetett. Miközben a togruta csíkos csápjai vadul rázkódtak az előre-hátra csapásoktól, a nő kezelésbe vette az újonnan érkező nauolit is. Zöld dárdája határozottan merült el a nyáltól nedves és sikamlós, kellemesen meleg szájban.

Időközben Aayla jelentkezői is munkához láttak. A szexi szépség egy kevésbé szép nikto előtt guggolt, akinek barnás szerszáma nyíl egyenesen meredt a nő tökéletes arcvonásaira. A twi'lek lilás rózsaszín ajkai bizonytalanul közelítették meg a dárdát, de Aayla követte Shaak Ti példáját. Kecses, kék ujjaival megmarkolta a szerszám tövét, majd izgató szájába kapta a hegyét, melybe a férfi beleborzongott. Ahogy Aayla tökéletes nyelve vad táncot kezdett járni a férfi makkján, a nikto gerincén végigfutott a hideg. Miközben a csupasz twi'lek a kéjrúd egyre több részét merítette mámoros szájába, kezével egyúttal polírozta is a férfiasságot. Neki is érdeke volt, hogy jó munkát végezzen, hiszen így annál kevesebb ideig kellett kényeztetnie ezeket a taszító férfiakat. Lehunyt szemmel bólogatott a nyelvét súroló dárdán, miközben olyan mozdulatokat végzett kezével, mintha csak meg akarta volna fejni a nikto fickót. A férfi elégedetten lihegve élvezte a csodálatos szopást, mialatt a twi'lek kék csápjai lágyan ugrándoztak a bólogató mozdulatoktól. Aayla és Shaak Ti alig fél méterre volt egymástól, így izgatták a rájuk szabadult csőcseléket. Aaylának sem kellett sokat várnia, máris megérkezett a második vendége, egy harminc év körüli ember férfi. Az idegen hanyatt feküdt a csarnok padlóján, majd jelzett a cumizó twi'leknek. A kék bőrű Jedi-mester átlépte a férfit egyik hosszú lábával, majd guggolva ráereszkedett annak vastag, kemény kéjrúdjára. A szexi twi'lek lágyan felnyögött, ahogy a dárda teljesen elmerült benne. Lassan ugrálva lovagolni kezdett a férfiasságon, amely nem győzött tovább merevedni a mennyei szűk, nedves és meleg érzéstől. Miközben Aayla egyre gyorsulva lovagolt az őt nyársaló szerszámon, a nikto visszatért arcához, hogy további szopást kérjen a bájos ajkaktól. A fel-le pattogó twi'lek szépség kissé oldalra hajolt, hogy elérje a kezébe vett, barnás kéjrudat. A vad rázkódás nem akadályozta meg abban, hogy további orális gyönyörökben részesítse a mellette álló fickót.

Csodás percek múltán az egzotikus szépségű Aayla már négykézláb térdelve találta magát a padon, mindkét irányban egy-egy dárda ostroma alatt. Gyönyörű arcával szemben a nikto férfi ült, keményen meredező szerszámmal, míg vadítóan pucsító, kék hátsó domborulatai mögött az ember férfi dolgozta az izgató, nedves twi'lek puncit. Aayla elképesztő szexi módon játszadozott a nikto szerszámával, miközben az ember férfi csapásaitól rázkódott előre-hátra egész csupasz teste. A két férfi hanyatt fektette a padon a dögös twi'leket, így cserélve szerepet, és folytatva a hibátlan szépség kefélését. Az izgatott nikto Aayla behajlított, széttárt lábai közé merítette szerszámát, ami utat fúrt magának a kellemes, meleg szentély mélyére. A nő feje lelógott a pad végéről, melyet az ember fickó ki is használt: a felnyögő szépség nyitott szájába döfte pulzáló dárdáját. Aayla csupasz, kék talpai a levegőben integettek a punciját érő csapásoktól, míg lelógó lekkui hasonlóan rázkódtak a torkát ostromló bestiától. Nedves hangokat hallatva próbált öklendezni, de a fickó nem sokat törődött vele, csak a saját gyönyöre érdekelte, amit a mesés torok szorító, nedves érzése okozott.

A twi'lek Jedi-mester mellett Shaak Ti sem unatkozott. A pad mellett álló csápos nautoli férfi nyakába csimpaszkodva kapaszkodott, mialatt a zölden meredező dárdán ugrálva lovagolt, hangos nyögések kíséretében. A férfi határozottan tartotta a két szexi, vörös combot, hogy magán tartsa a kecses togrutát, aki a legjobbak közé tartozott azok közt, akiket valaha meghághatott. Valamivel később, a csápos férfi már misszionárius pózban dolgozta tovább a padlón hanyatt fekvő togruta istennőt, aki váratlanul egy szépséges, kék puncit pillantott meg maga felett, amely nedvtől csillogott. A szexi Aayla társa arca fölé térdelve helyezkedett el, hogy a közönség mindenféle igényét kielégítse. Az ember és a nikto férfi a dögös twi'lek előtt állt, párhuzamosan álló szerszámaikkal izgatottan várva a hamvas ajkak további érintéseit. Miközben Aayla újabb hibátlan szopást adott, felváltva a két férfinak, végre megérezte az alatta rázkódó Shaak Ti meleg és nedves nyelvének érintését. A togruta nyelve határozottan merült el a lédús, kék punciban, miközben Shaak Ti saját szentélyét továbbra is vadul döngölte a nautoli kemény dárdája. A férfiak durva csapásaival ellentétben, Aayla élvezte társa mennyi nyelvmunkáját, ahogy izgatóan bizsergette nedves kis nyílását, időnként az apró csiklót is lágyan szopogatva. A twi'lek szépség nem bírta sokáig a hibátlan nyalakodást, az orgazmus ismerős érzése vonult végig testén, majd robbanásszerűen tört ki kéklő szeméremajkai közül. Ha nem lett volna egy férfiasság a szájában, hangosan felnyögött volna, de így a szerszám elfojtotta előtörő hangját. A csupasz kék test megvonaglott, az áttetsző nektár pedig zuhanyként árasztotta el a csápos togruta arcát és felsőtestét. A közönség elégedetten nevetve tapsolt, miközben Gloorba is elégedetten figyelte a műsort.

Miután Aayla eltávolodott Shaak Ti arcától, a nektárban fürdő togruta a hanyatt fekvő siniteen férfi felett helyezkedett el. A négykézláb térdelő, vörös bőrű togruta szépség mesés puncija alatt a siniteen szürkés árboca meredezett, várva az izgalmas behatolásra. Miután a kéjrúd utat fúrt magának a húsos, zamatos szentélyben, a nautoli fickó zöld dárdája is megközelítette a dögösen pucsító hátsót. Shaak Ti pechére, a csápos férfi az anális díjat is kifizette, így bebocsátást nyerhetett a másik nyílásába is. Miután a makk átküszködte magát a szoros análgyűrűn, a szerszám többi része már gond nélkül merült el a meleg és szűk barlangban. Shaak Tit immár két dárda töltötte ki, ám amikor az arca előtt megjelent egy harmadik férfiasság, tudta, hogy újabb vendége érkezett. A korábban félrevonult gran volt az, akinek narancssárga szerszáma elmerült a hamvas, puha ajkak között. Shaak Ti hátsó domborulatai közt két kéjrúd élvezkedett, míg egy harmadik melegen bizsergető szájában ficánkolt. A togruta profi módon kényeztetett egyszerre három kanos férfit. A visszatérő gran fickó nem sokáig bírt tovább ellenállni a mesés ajkak és az izgató nyelv kényeztetésének. Miközben Shaak Ti sebesen a nyelvével való cirógatás mellett, kezével polírozta a kéjrudat, az nagyokat rándulva sült el, tulajdonosa pedig felnyögött az orgazmustól. A jellegzetes fehér anyag bőséges mennyiségben lőtt ki, javarészt a nő nyitott szájába, beborítva nedves nyelvét. Míg a gran a togruta montraljait szorította, a nő bájosan lenyalogatta munkája gyümölcsét a szerszámról. Miközben Shaak Ti lenyelte az erős anyagot, magában megkönnyebbült, hogy az egyik fickóval végre végzett. A közönség ismét tapsviharban tört ki, a gran alak pedig eltűnt a tömegben.

Miközben Shaak Tit tovább dolgozta a hátsó domborulatai közt ki-be járkáló két szerszám, Aaylán is szorgosan munkálkodott a nikto és az ember férfi. Míg a tökéletes, kecsesen áramvonalas test a padon hasalva feküdt, a nikto szétnyitotta a kék hátsót, így kefélte dárdájával a forró punci mennyei nyílását. A dögös twi'lek halkan nyögdécselt, miközben szépséges arca előtt az ember férfi is lelkesen mozgatta csípőjét. A kemény kéjrúd újra és újra elmerült a nő zamatos ajkai között. Végül is nikto sem bírta tovább a lehetetlenül finom forróság izgató súrolását. Miután kifizette a ráadás tízezer kreditet, szabadon élvezhetett a kék szépség puncijának mélyére. Aayla kelletlenül felnyögött, amikor megérezte, hogy a forróságában eldurranó szerszám rándul néhányat, majd melegséggel árasztja el egész barlangját. A nikto mozdulatlanul hagyta, hogy nektárja minden egyes cseppje a dögös nyílás mélyére folyjon. Hatalmas elégedettséggel telve azt gondolta, hogy a twi'lek szuka megérte a pénzét.

Hamarosan Shaak Ti is részesülhetett a barlangjában elsülő férfiasság okozta érzésből. Ráadásul duplán is, miután mind a puncijában, mind a hátsójában elmerülő szerszám csaknem egyszerre robbant fel, a két férfi állatias nyögése, és a közönség tapsvihara kíséretében. A siniteen és a nautoli fickó vadul az általuk válaszott nyílás mélyére csapták dárdájukat, mire azok rángatózva pumpálták tele az orgazmus forró, ragacsos anyagával a togruta szépség mindkét barlangját. Shaak Ti érezte, ahogy a benne kúszó, meleg anyagoktól egyre telítettebbé válik. De megcsinálta. A másik két alakot is kielégítette. Miután a lihegő nautoli nektáros, zöld férfiassága kicsusszant a megdolgozott, szűk ánuszán, a Jedi-mester felállt, így punciját is elhagyhatta a siniteen kielégült dárdája.
- Gyerünk! Préseld ki magadból! - morogta Gloorba, miközben gyönyörködve nézte a kecses togruta mesés, izzadtságtól csillogó testét. A közönség elégedetten helyeselt, mire Shaak Ti kelletlenül leguggolt, majd elkezdte kinyomni magából az iménti tölteteket. Hosszú, fehér csíkokként nyúlt le a padlóig a két sugár, amely kitágult nyílásaiból indult útnak. A hutt és csőcseléke csodálattal nézte a dögös testből kiáramló nektárt, ami kisebb pocsolyába gyűlt a togruta szépség alatt.

Az időközben leguggoló Aayla hasonló érzésre lett figyelmes lábai közt, bár ő nem préselt semmit. A nikto imént belé lőtt szósza lágyan csordogált a kék punci mélyéről. Ekkor a twi'lek előtt álló ember férfi is bevégezte orgazmusát. Vadul rángatva saját dárdáját, hatalmas mennyiségű spermát permetezett a Jedi-mester szépséges arcára, amire minden szerszámrángás után egyre több anyag került. A legtöbb természetesen Aayla szájába jutott, de lilás rózsaszín ajkai sem látszottak ki a fehér krém alól. Miután a fickó elsült, néhányszor megmártotta dárdáját a dögös twi'lek szájában, hogy búcsút vegyen a hibátlan teremtéstől.

A közönség kántálására, az egymás mellett guggoló, megdolgozott Jedik nyalakodva fogtak neki egymás megtisztításának. Shaak Ti és Aayla szószos nyelve sikamlós táncot járt egymáson, miközben vad cuppogásokkal szopogatták le a másikról a megmaradt nektárt. A twi'lek arcáról krémes csíkként folyt le a sok anyag, melyből kéklő kebleire, és szexi hasfalára is jutott.

- Első osztályú műsor! - mondta Gloorba elégedetten, mire a két nő befejezte a hosszan tartó nyalakodást, a férfiak pedig visszavonultak a közönség soraiba. - Remélem, a következő órák során is hasonló teljesítményt fogtok nyújtani. - folytatta, majd hat újabb férfira mutatott, akik felbukkantak Shaak Ti és Aayla mellett. - Azt hittétek, csak öten elég olyan gazdagok itt, hogy megkaphassanak titeket? - kérdezte a hutt gúnyosan, majd gonosz nevetésbe kezdett. A két szexi Jedi egymásra nézve nyugtázta, hogy nagyon hosszú éjszaka vár rájuk. Csak remélni tudták, hogy Ahsoka hamarosan visszatér, és közösen kitalálhatnak valami megoldást....