2015. március 1., vasárnap

Star Wars: Ahsoka krónikái: 21. fejezet - Egy hosszú kaland 5. - A csápok támadásaStar Wars: Ahsoka krónikái
21. fejezet: Egy hosszú kaland 5. - A csápok támadása


Írta: Cody


A közönség tombolt a hatalmas belurai létesítményben. A gigászi medencének is beillő arénát két merőleges fémjárda keresztezte. A középpontban, a járdák találkozásánál két anyaszült meztelen szépség állt egy díszes fekhely előtt. A szexi togruták vad és állatias kalandon voltak túl, miután néhány perccel korábban, felajzott kutyaszerű bestiák, anoobák dolgozták meg nyílásaikat, a kéjvágyó közönség legnagyobb örömére. A két álca alatt rejtőző Jedi, Ahsoka Tano és Shaak Ti még mindig érezték a belőlük szivárgó meleg, krémes anyagot, ahogy egyre lejjebb csordult selymes combjaikon. A két togruta szeme előtt továbbra is fogságba esett társuk, Aayla Secura kiszabadítása lebegett. Ám hogy ráleljenek, el kellett jutniuk az alvilági Kartell központjába, melyhez meggyőző teljesítményt kellett nyújtaniuk itt, a Belura arénájában. A két Jedinek számtalanszor emlékeztetnie kellett magát a céljukra, hogy képesek legyenek folytatni akciójukat, kitartásuk pedig töretlen maradjon. Ahsoka nagyra nyílt, kék szemei kíváncsi tekintettel várták a folytatást. Miután a bemondó hang közölte, hogy átemelték őket a mai főműsorszámra, a padawant nyugtalanság fogta el. Nem elég, hogy az anoobák ostromával még nem volt vége... ha a kutyaszerű bestiák csak az előfutárok voltak, mit tartogathatott a főműsorszám? Ez a kérdés Shaak Tit is foglalkoztatta. Még nem pihenhettek, és mindkettejüket valami rossz érzés fogta el.

- Hölgyeim és uraim! Kezdődjék hát a főműsorszám! - jelentette be a bemondóhang, mire a közönség tapsolva és éljenezve zajongani kezdett. Az aréna két fémjárdája visszahúzódott a központi szerkezetbe, melyen Ahsoka és Shaak Ti állt. A két szépség így kivezető út nélkül állt a hatalmas medence közepén lévő, kör alakú fémoszlopon. - Lássuk, mit kezd Calidus és Etatula a hatalmas Flagellel! - folytatta a bemondó, mire a csupasz togruták körül megmozdult az nyugalomban lévő víz, és tompa, elfojtott morajlás hallatszott. Végül egy gigászi lény bukkant elő a felszín alól, egy szökőár erejével korbácsolva fel a vizet. Ahsoka és Shaak Ti elszörnyedve bámulták az élőlényt, míg a közönség vastapsba kezdett. A Flagell nevű lény amorf fejét nyálkás, amazonas-zöld bőr borította, mely alól számos hosszú csáp indult ki.  A Jediket leginkább egy hatalmas polipra emlékeztette a lény. Bár csápjain nem voltak tapadókorongok, a végein kisebb, szemgolyókra emlékeztető képződmények kaptak helyet. A hosszú csápok közt voltak hosszabbak rövidebbek, vastagabbak és vékonyabbak egyaránt. Egy részük a víz alatt maradt, míg a többi a felszín fölé magasodva kezdett hullámzani. A közönség hatalmas tapssal és rivalgással várta a folytatást. A togrutákkal ellentétben, ők nyilván tudták, mi következik.

- Most mit tegyünk, mester? - kérdezte Ahsoka, némi kétségbeeséssel a hangjában, majd az idősebb togrutára nézett.
- Csak használd az Erőt és koncentrálj! - felelte Shaak Ti bölcs tanító módjára. Bár legbelül ő sem volt nyugodt, igyekezett palástolni. - Ezt is át fogjuk vészelni! - folytatta, igyekezve megnyugtatni a lány, ám az sikítva tűnt el a szeme elől, a magasba repülve. Az egyik nagyobb, nyálkás, zöld csáp pillanatok alatt az apró lány csípője köré tekeredett, majd a magasba emelte, több méterrel a vízfelszín fölé. A vaskos csáp szorításában jelentéktelennek tűnő togruta érezte a lény erejét, amely dereka körül tartotta fogva a tehetetlen padawant. Ahsoka összekulcsolta hosszú lábait, selymes combjai közé szorítva féltett báját. Tudta, mi forog kockán, ám képtelen volt hagyni, hogy egy efféle torz óriás bemocskolja mesés testét. Ezen a ponton viszont semmi választása nem volt: az egyértelmű erőfölényben lévő lény testéből, ami lényegében a hatalmas feje volt, kinyúlt két kisebb, vékonyabb csáp, majd a togruta combjai köré tekeredve szétfeszítették az ellenállni próbáló Ahsoka lábait. A csillogó kamasz forróság védtelenül tárult szem elé, immár akadálytalanul várakozva a bestia előtt. A közönség éljenezve várta az egyértelmű folytatást, miközben a fiatal padawan tehetetlenül fészkelődve próbált szabadulni az erős csápok szorításából, melyek már háromszoros béklyóban tartották karcsú testét. Egy negyedik, vékonyabb csáp közelítette meg a riadt lány nyitott ágyékát. Ahsoka felfigyelt a csáp hegyén lévő, gumószerű végre. Határozottan hasonlított egy humanoid lény szerszámának makkjára. Nyilván nem véletlenül. A furcsa csáp végül utat tört magának a lány gyámoltalan szentélyébe, aki hangosan felvisított az erőszakos behatolástól. A nyálkás, sikamlós csáp a végsőkig elmerült a padawan szűk barlangjában, aki az ajkába harapva viselte el a morbid behatolót. A közönség tapsolva gyönyörködött a vadító műsorban, miközben a forróságban lubickoló csáp egyre gyorsabb tempót diktálva dolgozta a tehetetlen togrutát. A lány teste fel-le himbálózott a vastagabb csáp fogságában, a vékonyabb ostromától. Fejlődésben lévő, aranyos keblei vadul lifegtek az erőhatástól, akár csak csíkos lekkui és csupasz talpai.

A mindeddig a fémjárdán várakozó Shaak Ti döbbenten nézte megalázott társát, sok mást nem tehetett érte. Ám az idősebb togruta sem sokáig élvezhette nyugalma pillanatait. Egy második vaskos kar bukkant elő a víz alól, majd az idősebb togruta dereka köré fonódott. Shaak Tinek nem volt ideje elgondolkodni azon, vajon hány csápja lehet ennek a szokatlan lénynek, miután a bestia a padlóra teperte a meglepett nőt. A szexi Jedi-mester hanyatt esett a váratlan lendülettől. Tudta, mi következik, ennek ellenére nehezére esett elkerülni a pánikba esést. A lény újabb két, vékonyabb kart emelt fel a víz alól. A kisebb csápok Shaak Ti vörös combjait is szétfeszítették, aki így Ahsokához hasonlóan védtelen forrósággal feküdt az elkövetkezendők előtt. Az idősebb togruta lehunyt szemmel kapaszkodott megmaradt önuralmába, amint a nyálkás, zöld csáp az ő forró barlangjában is elmerült. A masszív csáp meglepően hideg volt, tapasztalta meg Shaak Ti, ahogy teljes forró szentélyét kitöltötte. A polipszerű bestia vad súrolással meg a Jedi-mester kellemes barlangjának alapos megdolgozását. A hanyatt fekvő Shaak Ti hosszú, kívánatos lábai felhúzva támaszkodtak a fémpadlón, miközben a csáp előre-hátra ficánkolva súrolta a kellemes, meleg szentély belsejét, mely még mindig sikamlós volt az anooba nedűtől. A nő beleremegett a vad döngölésbe, dús mellei izgatóan ringtak a csapásokkal párhuzamosan. A közönség elképedve szemlélte a két togruta szépség kiadós döngetését, melyet hangos felkiáltásokkal, ujjongásokkal és tapssal nyugtáztak. A lebegő közvetítő droidok minden egyes pillanatot rögzítettek kamerájukkal.

Ahsoka eközben kétségbeesetten próbálta kihúzni magából a tinédzser szentélyét gyalázó nyálkás csápot. Két kézzel megragadva erősen küzdött azért, hogy eltávolítsa az erőszakos idegent, ám az minden eredmény nélkül, tovább folytatta az apró lány barlangjának heves súrolását. A közönség némely tagja kárörvendően röhögött fel a fiatalabb togruta értelmetlen próbálkozásától. A lény izmos csápja vadul rángatózott a szoros forróságban, míg a padawan végül feladta a hiábavaló küzdelmet. Mind a négy végtagja ernyedten himbálózott az ágyéka közt vonagló csáp döféseitől. Az erőszakos behatoló hosszú percekig dolgozta a kiszolgáltatott puncit, míg végül váratlanul, a lány csodálkozásával egy időben, ragacsos anyaggal spriccelte tele felhevült szentélyét. Ahsoka alig volt képes elhinni, hogy a lény csápjai humanoid péniszként reagálnak az ingerekre, ám mégis ez történt. Valamennyi csáp egy hosszú, groteszk szerszám volt, melyek a kellő stimuláció hatására ismerős módon robbantották ki magukból élvezetük nektárját. A meggyötört padawan aranyos forróságából löketenként tódult ki a bőséges, fehér anyag, a csáp ugyanis nem hagyott alább a vad döngöléssel. A közönség ismét rivalgással fogadta az orgazmusszerű jelenséget, miközben a padawan tehetetlenül tűrte a mai nap során nem először feltöltött barlangjának telített érzetét. Biztos volt benne, hogy jelenleg az anoobák nektárja is megtalálható volt megmunkált bája mélyén, mely a csápos idegen nedűjével keveredve tovább fokozta iszonyodása mértékét. A zöldes csáp indákat húzott nektárjából a fiatal lány narancssárga puncijából, mely tovább vadította az egyébként is elégedett közönséget. A lény kitartóan kefélte tovább az ismeretlen krémmel telített kéjbarlangot, Ahsoka pedig tehetetlenül himbálózott tovább a combjait tartó két vékonyabb, és a derekát szorító vaskosabb csáp fogságában.

A mindeddig Shaak Tit döngölő csáp egy cuppanással hagyta el a felhevült forróságot, csillogó nyálkacsíkot húzva maga után, a nő ágyékából. Ám a Jedi-mester nem sokáig lehetett a megkönnyebbülés tudatában, mert a derekát szorító vaskos csáp a levegőbe emelte, majd megfordította a szexi testet. Az idősebb togruta így hassal lebegett a vízfelszín felett, kívánatos hátsója egy közvetítő droid szenzorába meredt, tökéletes rálátást biztosítva mindkét nyílására. Két vékonyabb csáp közelítette meg a szexi, vörös domborulatokat, majd szinte ugyanabban a pillanatban hatoltak a két lyuk mélyére. Shaak Ti felnyögött az intenzív érzéstől, ahogy a két csáp egyre több részét kitöltötte dögös testének. Korábban, az anoobák ostromakor szerencsésnek érezte magát, amiért végbelét megkímélték a vadállatok, ám a hevesen vonagló csáp erőteljes csapásai bepótolták ezt a nem kívánt hiányérzetét. A groteszk lény két vékony csápja a nyöszörgő Jedi-mester combjait feszítette, másik két csápja az izgalmas barlangokban ugrándozott, míg a vaskos csáp továbbra is derekánál fogva tartotta a nőt a víz fölött. Shaak Ti kiszolgáltatottan tűrte, ahogy a nyálkás csápok kíméletlen vadsággal fúrták mindkét nyílását, különféle nedves hangok kíséretében. A tüzes punciban munkálkodó zöldes csápon a togruta szépség nedvét is fel lehetett fedezni. A nő teste előre-hátra ugrált a durva csapásoktól, lekkui és keblei szintén vadul ugrándoztak az erőhatásoktól. Bár továbbra is a terv sikere lebegett előtte, a Jedi-mester szeretett volna véget vetni gyötrelmeinek, de nem volt biztos benne, hogy jelenlegi kimerült állapotában képes lett volna-e rá. A Nouvo Perellel való kaland, majd az anoobák vad menete alaposan kifacsarták erőtartalékait. Shaak Ti sejtette, hogy a képzetlenebb Ahsoka még kimerültebb állapotban van. De mindketten tudták, hogy nem adhatták fel, ha már eddig eljutottak. Azzal korábbi szenvedéseiket tették volna értelmetlenné. A Jedi-mester nyílásait gyalázó csápok hirtelen megálltak a nő mélypontjain, majd vad rángatózással pumpálták szinkronban a nektárt Shaak Ti mélyére. A togruta megalázottan tűrte a vonagló csápok orgazmusát, miközben túltelített barlangjaiból kicsordulva tört elő a fehér nedű, a közönség elégedett harsogásától kísérve.

Közben Ahsoka karcsú teste is tovább edződött a vad ostrom által. A csápok a közönség felé fordították az anyaszült meztelen kamasz testet, majd enyhén előredöntötték a togruta kecses csípőjét. Az enyhén pucsító padawan ezúttal ánusza bejáratánál érezte meg a nyálkás, nyomakodó csáp hegyét. Mivel szűk barlangja kissé kitágult az anoobák ostromakor, a csáp könnyebben átpréselte magát a lány gyűrűjén, akinek nem maradt energiája a tiltakozó szorításra. Az ernyedt ánusz ellenállás nélkül fogadta magába az éhesen ficánkoló csápot, amely azonnal heves munkába kezdett a parányi lány végbelének mélyén. Ahsokának csupán halk, keserves nyögésekre maradt ereje, miközben a csápok visszahajlították derekát, ő pedig függölegesen pattogva lovagolt a kegyetlen, zöld csápon. Bájos mellei, lekkui és izgató kis talpai az ostrommal szinkronban mozogtak. Két újabb, vékonyabb csáp a padawan karjait is lefogta, míg egy harmadik a testén körbecsavarodva nyaka köré tekeredett, még kiszolgáltatottabbá téve, bár a lány már egyáltalán nem próbált ellenállni. Egyébként sem ment volna vele semmire. Ekkor egy újabb csáp szállt be a kegyetlen játékba, majd habozás nélkül utat fúrt magának a lány puncijába. Ahsoka újabb nyögést hallatva nyugtázta a kéjbarlangjába merülő másik csápot, amely közös, összehangolt munkába kezdett a végbélben ficánkoló társával. A szépséges padawan egzotikus, aranyosan domboruló hátsó idomai közt két csáp döngölte lelkesen a megalázott togrutát. A narancssárga nyílások nedvtől ázva, cuppogó hangokat hallatva tűrték a csápok vad súrolását. A két zöld csáp végül távozott a felhevült, finom barlangokból, ám Ahsoka bánatára csak annyi időre, amíg megfordították a kecses lányt. A fiatalabb togruta csápok tartotta teste immár vízszintesen függött a víz felett. A hibátlan testen felkúszó csáp továbbra is a lány nyaka köré fonódott. A két imént távozó csáp ismét elmerült az izgató nyílásokban, folytatva a csupasz lány kefélését. A padawan behajlított lábai gerjesztően lifegtek a levegőben a csapások hatására. A vékony nyakán lévő csáp ekkor útnak indult, egyenesen a lány nedvtől fénylő, lilás ajkai közé. Ezzel harmadik nyílása is behatolóra talált, tovább fokozva a kihívás nehézségét.

Shaak Ti megpróbáltatásai sem értek még véget. A nem sokkal korábban eldurranó két csáp egy pillanatra sem távozott mesés barlangjaiból, tovább döngölve a szexi nőt. A ragacsos nektárban dúskáló nyílásokat tovább dolgozva végül egy harmadik, vékonyabb csáp préselődött a felsikoltó Jedi-mester végbelébe. Ekkor egy újabb vékonyabb, pénisz méretű csáp bukkant fel, majd kihasználva a togruta tátott száját, elmerült az erotikus ajkak közt, a nő meleg nyelvét súrolva, szorító torkáig lemerülve. Shaak Tivel immár számos csáp foglalkozott: a vastagabb továbbra is a dereka köré csavarodva tartotta a magasban, a víz felett; két vékonyabb tartotta combjait; kettő végbelében, egy-egy pedig puncijában és szájában munkálkodott. Az igen heves ostrom alá vett Shaak Ti nyöszörögve küzdött a kegyetlen csápokkal, melyek vad tempóban dolgozták minden örömforrását. Eközben a korábbi orgazmus nektárjának maradéka az egyik vonagló csápon lenyúlva kezdett himbálózni, hozzátapadva a nőhöz, nyálkás indát alkotva közte és a lény közt. Ekkor egy hetedik vékony csáp csatlakozott a műsorhoz, a Jedi-mester egyik izgató keble köré fonódva, majd gyúrni kezdve azt. A közönség hangosan éljenezve mutatta ki elégedettségét az alaposan megmunkált idősebb togruta láttán. Örömüket fokozta két újabb, vékony csáp feltűnése, Shaak Ti arca mellett, valamint kettő a nő hátsója mögött, melyek csaknem akkor kezdték el orgazmusuk nektárját pumpálni, amikor a többi csáp is a kielégülés tetőfokára hágott. A Jedi-mester szájában súrlódó csáp bőséges, ragacsos krémmel látta el a felnyögő nőt, miközben arca két oldaláról is krémes permet érkezett a két új jövevényből. A másodjára is vad vonaglások kíséretében telítődő hátsója és puncija mögött, a két újonc csáp is elsült, a togruta gömbölyded fenekének két oldalát beborítva a fehér, krémes anyaggal. Végül a keblét gyűrő csáp is spriccelve lőtt rá a csodás idomra, az arcát permetezők anyagából pedig vállaira is jutott. Shaak Ti még sosem érezte magát ennyire megalázva: a mindhárom nyílásából kicuppanó csápok bőséges vízesésként árasztották az idegen lény ragacsos, fehér anyagát, miközben arca, vállai, keblei, hátsója és lényegében az egész teste ebben a fehér, krémes anyagban ázott. Mindezt rengeteg kéjsóvár személy szeme láttára, akik a közönség soraiból fürkésztek. Nem beszélve a közvetítő droidok figyelő szenzorairól. A lény leengedte, majd a fémpadlóra hajította a mocsokban fürdő Jedi-mestert, akinek csupán lihegni maradt energiája. Meggyalázva, elhasználtan és kimerülten hevert a a fémpadlón, ernyedt testtel, minden porcikájával nektárban fürödve.

Az elmúlt percekben Ahsoka a végkimerültséghez közeledett a kíméletlen, szűnni nem akaró ostrom hatására. Négy csáp fejjel lefelé lógva tartotta karcsú testét, mind a négy végtagját kifeszítve. Lábai közt lévő nyílásai az ég felé tekintve kaptak néhány pillanatnyi pihenőt, amíg a csápok hozzá nem fogtak az ostrom folytatásához. A zöld behatolók iszonyatos vadsággal kefélték tovább az ájulás határán lévő lány barlangjait, miközben egy harmadik csáp az édes ajkakat sem hagyta pihenni. Végül az Ahsokát gyötrő csápok is orgazmikus rándulásokban törtek ki. A punciját és végbelét gyalázó behatolók bőséges, ragacsos krémmel pumpálták tele a kihasznált nyílásokat, ám a padawan a kimerültség azon szintjén volt, ahol szinte érzéketlenné vált a sokadjára feltöltött kéjbarlangjaiban kúszó anyagra. A szájában eldurranó csáp robbanásszerűen pumpálta csordultig, a nektár java a torkán tódult le, míg egy része orrán és száján szökkent ki. Miután a meggyalázott lány minden nyílását elhagyták a nektár borította csápok, a bestia a másik togruta mellé dobta a vékony testet. A közönség üdvrivalgása közepette a lény minden csápja felemelkedett a víz alól, majd ahányan csak képesek voltak rá, vadul pumpálva anyagukat fehér nektáresőben részesítették az egymás mellett heverő togrutákat. A két szexi Jedi minden porcikája a ragacsos, fehér anyagban ázott, befejezve a kéjes műsor fináléját. A közönség hangos tapsviharban tört ki.

- Hölgyeim és uraim! Calidus és Etatula elképesztő műsorát láthatták! - zengte a bemondó férfi, nem győzve túlharsogni az elégedett közönséget. - Jöjjenek máskor is, ha hasonló szórakozásra vágynak! Addig is, minden jót önöknek! - zárta le a műsort a férfi, majd miután két lebegő gondola siklott az aréna közepére, négy droid kíséretében, hogy elvigyék a kimerült togrutákat, a közönség tagjai szállingózni kezdtek kifelé az aréna kijáratain. Ahsoka már a zuhanás pillanatában elvesztette eszméletét, de Shaak Tinek is csak éppen hogy sikerült tudata határán kapaszkodnia az ébrenlétbe. Tudni akarta, mit művelnek velük a továbbiakban. Bár jelenlegi helyzetében keveset tehetett. Miután a két-két droid felpakolta a nektártól mocskos Jediket a gondolákra, azok lebegve elindultak velük az előcsarnok irányába. Végül már Shaak Ti sem bírt tovább tudatánál maradni. Egyre homályosabbá vált a látótere, majd miután ragacsos szemhéjai lecsukódtak, a nő előtt elsötétült minden....  


2015. február 15., vasárnap

Star Wars: Ahsoka krónikái: 20. fejezet - Egy hosszú kaland 4. - Állati ösztönökStar Wars: Ahsoka krónikái
20. fejezet: Egy hosszú kaland 4. - Állati ösztönök


Írta: Cody


A Belura kifejezetten szép világnak tűnt orbitális pályáról nézve. Lilás óceánok szolgáltak kontrasztként a bolygó közel felét elfoglaló, zöldellő kontinenseknek. Mindezt a fehéren fodrozódó felhők egészítették ki, ahogy lassan úsztak a légkörben. Közelebb érve a felszínhez, szemkápráztató városok, természetes tájak, és kulturáltnak tűnő lakosság vált láthatóvá, paradicsomi idillt sugárzó harmóniában. A leszállni készülő készülő kecses hajó fedélzetén álló Ahsoka Tano is ezen tűnődött az ablakon átszúrva türkizkék tekintetét. Nehezére esett elhinni, hogy egy efféle bolygó ad otthont a Galaxis azon csőcselékének, akik primitív férfias vágyaikat csillapítandó műsorokat rendeztek, méghozzá hatalmas tömegek előtt, a kifejezetten erre a célra épülő különféle arénákban. Pedig a tények erre utaltak. Miután erotikától és bujálkodástól túlfűtött kalandjukat követően, Ahsoka és togruta társa, Shaak Ti frissítő-tisztító zuhanyt vettek az alvilági kapcsolatokkal bíró Nouvo Perell lakosztályában, a két inkognitóban utazó Jedi egy Oris névre hallgató, devaroni fickóhoz kerültek. Az elégedett Nouvo állta a szavát, és a lányok forró műsora után, elvitte őket kapcsolatához. Ez a személy volt Oris, út ahhoz a bizonyos Kartellhez, ahol a két togruta reménye szerint, társuk, Aayla Secura is jelen volt. Oris közölte Ahsokáékkal, hogy egy rejtett alvilági paradicsomban, a Belurán kell bizonyítaniuk érdemességüket arra, hogy méltók bekerülni a Kartell válogatott örömlányokból álló, profi elitcsapatába. Ahsoka és Shaak Ti gyorsan nyugtázta, mit jelent mindez. A Nouvo-féle első próba után, várt rájuk egy második, vélhetően nehezebb. Ám a két Jedi előtt csak a cél lebegett: ki akarták szabadítani a minden bizonnyal gyötrelmes kínokat átélő Aaylát, valamint esélyt akartak adni annak, hogy felszámolják ezt a hatékonyan működő, remekül rejtőzködő Kartellt. Ahsoka és Shaak Ti maguk mögött hagyva Nouvót, immár Oris hajóján várták, hogy landoljanak a Belura egyik dokkjában, és elvégezzék a második, reményeik szerint utolsó próbát.

A dokk egy hatalmas aréna melletti kikötőben volt. Leszállás után, a két szexi Jedi kíváncsian vizsgálta új környezetét, miközben előre haladtak a férfi mögött. Gyorsan rájöttek, hogy az Oris által említett műsoroknak otthont adó arénába tartanak, egyértelmű okokból. Mindketten próbálták felkészíteni magukat testileg és lelkileg. Ahsoka sok gyötrelmet hozó Vágya jelenleg nem lángolt a megszokott intenzitással, köszönhetően a nem rég megesett kalandoknak Shaak Tivel, majd Nouvóval. Így nehezebb feladat várt a lányra.

Miután Oris közölte a szándékait az aréna vezetőségével, leadta Ahsokát és Shaak Tit, akiket elválasztottak egymástól. Ahsoka rettegett, hogy kicsúsznak az események az irányítása alól. Percek múltán már anyaszült meztelenre vetkőzve állt egy középszerű, funkcionális helyiségben, arra várva, hogy a műsorszervezők egyike az arénába parancsolja. Oris egyértelműen a lány értésére hozta, hogy a ruháira semmi szükség nem lesz, így gyorsan meg kellett válnia díszes hercegnő-kosztümjétől. Az elképesztően bájos kisugárzású, kecses testű, karcsú gyönyörűség összefont karral próbálta tenyerei mögé rejteni aranyos kis kebleit, de tudta, hogy nincs sok értelme. Hamarosan számtalan szempár előtt kell majd megmutatnia őket. A megtelt arénából az előcsarnokba is félreismerhetetlen éljenzés szűrődött be a műsorra vágyó közönség által. Oris lépett be a helyiségbe.
- Csak hogy minden világos legyen... - kezdte a devaroni, hatalmas sörhasával egész közel lépve a hozzá képest extrém vékony tinilányhoz. - ...ha nem hozod a legjobb formádat, azzal semmi keresnivalód a Kartellnél... - folytatta, majd lefejtette a padawan kezeit puha kebleiről, és lágyan megcirógatta az aranyosan meredező mellbimbókat. Ahsoka kis híján elhúzódott, de uralkodva magán tűrte a jelenleg cseppet sem kellemes érintést. - ...azonban ne hidd azt, hogy alkalmatlanságod esetén szabadon távozthatsz. Ahhoz túl sokat tudsz a mi kis dolgainkról. Ránézésre van benned potenciál... így biztos, hogy nem pazarolnák el az életed azok, akikre bíználak. - Oris ismét végignézett a karcsú lány tökéletes testén. - Maradjunk annyiban, hogy mindkettőnk érdeke, hogy remek műsort nyújts ma odabent. - mondta a férfi, a harsogó aréna felé intve. 
- Megértettem. - suttogta a kissé megriadt lány nagyot nyelve, alázatosságot színlelve. A férfi tetszését látszólag elnyerte a válasz; elégedetten morogva, halványan elmosolyodott.
- Helyes. - mondta végül, azzal hátat fordított a csupasz padawannak, aki néhány őrt leszámítva egyedül maradt a félhomályos, tétován állva az előcsarnokban. Tudta, hogy mi a felállás: vagy erőt vesz magán, és tökéletes teljesítményt az arénában, vagy valószínűleg meghal. A lány érezte, hogy túl forró vált a talaj, de már késő volt kiszállni.

- Hölgyeim és uraim! Felvezetés gyanánt köszöntsék Belura újdonsült szex-gladiátornőit... - kezdte egy mikrofontól erőteljesen visszhangzó, de így is érthető hang. - Calidust... és Etatulát!  - fejezte be a bemondó, mire a csőcselék felzengett. Az előtérben lévő őrök szóltak a padawannak, hogy induljon. Ahsoka igyekezett erotikus magabiztosságot sugározni a tomboló közönség felé, miközben lassan ballagva egyre közeledett a hatalmas aréna közepe felé. Látta, hogy számos közvetítő droid lebeg körülötte, optikai szenzoraikkal egyenest rá meredve. De tudta, hogy mindenhonnan figyelik. Gyorsan felfigyelt a kamerák képeire a különféle irányokban lévő, gigászi kivetítőkön, melyeken önmagát látta, "Etatula" névvel. Az aréna méreteit figyelembe véve, érthető volt, hogy kivetítőkkel adnak közelebbi képet az arénában megforduló szexi idomokról. Ráadásul, valószínűleg abból is komoly összeg folyhat be a szervezőknek, hogy eladják a rögzített műsort. Ahsoka bele se mert gondolni, hogy talán valamelyik holo-pornó oldalon látja viszont magát, amelyet Galaxis-szerte láthatnak, akár a Coruscanton élő ismerősei is. Csak a célra koncentrálhatott, ahogy Shaak Ti tanította. Alig, hogy társára gondolt, a lány felfigyelt az idősebb togrutára, aki vele szemben, egy ugyanolyan előcsarnokból tartott az aréna közepe felé, szexin ringó csípővel, kecses nőiességgel sétálva. 
- Igen, igen! Gyönyörködjenek a togruta faj két hibátlan képviselőjében. - zengte a hang, tovább hergelve a közönség hangulatát. A két meztelen, istennőkhöz méltó, tökéletes formákkal megáldott togruta érkezését üdvrivalgás köszöntötte. A közönség tetszését elnyerte erotikától duzzadó küllemük, ám teljesítményüknek is hasonlóan kiválónak kellett lennie, bármi várt is rájuk. A hatalmas, kör alakú arénát csaknem teljes egészében víz borította, akár egy hatalmas medencét. Egy-egy széles, egymást metsző fémjárda osztotta szabályos négy körcikkre a terepet. Ahsoka és Shaak Ti az egyik ilyen fémjárda egy-egy végén közelített az aréna közepe felé, ahol kisebb, de így is terjedelmes kör alakban bőségesen jutott hely bármire, ami a közönség elégedettségét szolgálja. A középpontban egy díszes, tágas és kényelmes fekhely töltötte ki a tér egy részét, nyilvánvaló célokkal.  A két togruta elképzelni sem tudta, mi okból van ennyi víz körülöttük, de gyanították, hogy idejében meg fogják tudni.

- Az ülőhelyük oldalába építve találnak egy kezelőpanelt... - kezdte a bemondó. - ...ennek segítségével tudnak szavazni mindenre elszánt togrutáink sorsáról. - folytatta a férfi, azzal hatásszünetet tartva megvárta, míg minden néző a szóban forgó eszközt nézi. - A mai napon is három lehetőség közül választhatnak, melyek mindegyike minőségi szórakozást garantál önöknek. Lássuk... - a kivetítőkön felvillant egy jól ismert szőrös faj képe. - ...elsőként jöjjenek a wookiee-k. Agressziójuk és kitartásuk vitathatatlan. - másodikként egy hiénaszerű faj képe jelent meg. - De itt vannak az anoobák is. Ösztönös viselkedésük garantált szórakozást nyújt. - végül egy hatalmas fogakkal bíró, macskaszerű faj jelent meg a kivetítőkön. - Vagy jöjjenek a nexuk? Hírhedt ragadozók, akik bármi nemű éhsége nem ismer határokat. - fejezte be a bemondó, mire némi halk suttogás vette kezdetét a közönség sorai közt. Nyilván a választási lehetőségeken töprengtek. Ahsoka számára nem egészen volt világos, mi van készülőben. Ha ki akarják végezni őket, minek ez a felhajtás? A szavazatokat végül feldolgozta a központi számítógép. - Nos hát... akkor lássuk az eredményeket! - közölte a férfi, mire a kivetítőkön megjelent a három imént bemutatott faj képe. - A wookiee-kra 28% érkezett... - kezdte, mire egy diagram felugrott a szőrös képmás mellett, kiírva a 28%-os eredményt. - ...míg az anoobákra 37%! Szoros versenyben, de a nexuk így alulmaradtak a 35%-kal. - a közönség tapssal nyugtázta az eredményt, legfőképp azok, akik a hiénaszerű bestiákra szavaztak. - Most pedig jöjjenek a kíméletlen ragadozók! - A bemondó hang nem húzta sokáig az időt, nyilván tudta, hogy a közönsége türelmével játszik. Alig, hogy befejezte bevezető közleményét, a másik járda két végén lévő vaskos acélkapu is feltárult, majd egy-egy szőrös, négylábú, nagyjából embernagyságú ragadozó lódult útjára, egyenesen a két megdöbbent Jedi felé. A két togruta azonnal felismerte a hiénaszerű anoobákat: testüket szürkés, fekete csíkos szőr borította; gerincük mentén és hosszú farkuk végén szintén fekete szőr meredezett; az ég felé meredő, hosszú fülüknél csak éles fogaik voltak hegyesebbek. Borotvaéles, fekete karmaik könnyűszerrel feltéphették a húst. Shaak Tinek jobban sikerült megőriznie hidegvérét, miután arra gondolt, hogy nem azért rendezték ezt a felhajtást, hogy aztán két vadállattal felfalassák őket a közönség szeme láttára. Ahsoka arcára azonban kissé kiült a rémület, ahogy a felé loholó, borotvaéles fogakkal és éles karmokkal rendelkező, vérszomjas állatot nézte. Emlékezett rá, hogy ugyanilyenek oltották ki Even Piell Jedi-mester életét is a Lola Sayun zajló mentőakció során. Megfordult a lány fejében, hogy önvédelem gyanánt harcba száll, de Shaak Ti nyugalma arra ösztönözte, hogy ne essen pánikba, minden a terv szerint haladt. Ahogy a két szürke bundás állat az aréna közepén álló két togrutához ért, lelassítottak, majd a Jedik körül körözve felmérték prédájukat. A padawan furcsa lángot vélt felfedezni a bestiák szemében, ám az nem vérszomj volt. Eszébe jutott, hogy ruhája megfosztását követően, mielőtt az előcsarnokba került, bepermetezték némi koncentrált oldattal. Oris közölte, hogy a feromonok hatására a ragadozók nem felfalni akarják majd, hanem egészen más jellegű éhségüket csillapítani. Ahsoka valamelyest megnyugodott, már amennyire ez lehetséges volt. Nem festett sokkal jobban a helyzet így, hogy a vadállatok a felfalása helyett a meghágását tűzék ki célul.

Ahogy az egyik szőrös bestia megközelítette a padawant, Ahsoka kissé megrezzent. Látta, hogy Shaak Tihez is közelít a másik fenevad. Mintha a két állat kiegyezett volna egymással, hogy melyikük melyik togrutát kapja. A hátráló Ahsoka végül megfordult, hogy társára nézzen tanácsért. Abban a pillanatban, hogy hátat fordított az anoobának, az előrelendült. A közönség hangos üdvrivalgásban tört ki, amikor az Ahsoka háta mögött lévő lény előreugrott, mellső, karmos mancsaival a lány puha, selymes vállain támaszkodva. A váratlan lendület előre taszította a fiatal padawant, aki máris négykézláb térdelve találta magát, tarkóján érezve az állat vad lihegését. A lány nyugalmat erőltetett magára, miközben magán érezte a feltüzelt állat egész teste által sugárzó forróságot. Ahogy a szörnyeteg a lány mögött ágaskodott, különös formájú, vörös szerszáma csupán centiméterekre volt a togruta bájos, narancssárga nyílásától. Az oldalra pillantó Ahsoka éppen azt a pillanatot kapta el az egyik kivetítőn, amikor a vállait markoló állat előre lendítette ágyékát, idegen pénisze pedig utat fúrt magának a kívánatos tinédzser csodában. A vizuális élményt a barlangjába fúródó, meglepően meleg dárda előrenyomulása kísérte. A lány érezte, ahogy a különös formájú testrész puncija legmélyére merül, majd ott lüktetve néhány másodpercig mámoros pillanatokat szerez az örömittas bestiának. Ahsoka igyekezett megfeledkezni az elégedetten tomboló közönség zajáról, valamint arról a tényről, hogy egy állat pénisze becsmérli meg így is sokat tapasztalt szentélyét. A cél lebegett a szeme előtt, minden egyes villámgyors lökésnél, amikor a bestia újra és újra hevesen előredöfte vörös, erek tarkította dárdáját a lány forróságának balzsamozó mélyére. Az abszurd látványt nyújtó humanoid togruta és hiénaszerű anooba egyesülése elégedett reakciókat váltott ki a közönség soraiból. Az állat végül lejjebb csúszott, immár a lány derekába csimpaszkodva, szőrös testével még inkább egybeolvadva Ahsoka karcsú, törékeny, csupasz alakjával. A lány arca mellett immár a bestia lihegett, minden egyes behatolással a gyönyör újabb szintjére lépve. A padawan szokatlannak találta az érzést, de végső soron hasonló volt egy humanoid által nyújtott érzéshez. Csak erre kellett gondolnia, és máris gyorsabban teltek azok a vad percek, amíg a bestia állatias vadsággal döngölte bájos punciját.

Mindeközben Shaak Ti sem unatkozott. Egzotikusan szexi testével hanyatt fekve, kéjenc módjára tűrte, hogy másik szőrös fenevad alaposan kiélhesse magát mámoros nyílásán. Tarkóra tett kézzel, magabiztosan hevert a fekhelyen, nem sokkal nyögdécselő Ahsoka előtt. Shaak Ti szétnyitott és behajlított lábai a levegőben lógtak, miközben az anooba a nő vállai fölött támaszkodva dolgozta az idősebb togrutát. Shaak Ti hosszú lábai a levegőben integettek, érett keblei vadul ugrándoztak, ahogy a kegyetlen iramot diktáló bestia kiéhezve hajszolta szorító barlangját. Felnézve a fiatal padawan kéklő tekintetét látta. Ahsokához hasonlóan Shaak Ti is rengeteget tapasztalt már, ám ehhez hasonló lényekkel még nem volt dolga. Legalábbis ebben a formában. Könnyebben elfogadta helyzetét és kikapcsolta tudatos énjét, mint fiatalabb társa. Jó togrutához híven az ősi Vágyból merített erőt ahhoz, hogy örömmel viselje a szőrös vadállat szokatlan formájú, vérvörös péniszének minden egyes becsapódását. Az anooba taszító lihegése, és hatalmas, hegyes fogai nem tették elviselhetőbbé a helyzetet. A Jedi-mester végül lehunyta szemét, így tűrve a meleg, szokatlan forma súrolását mézédes barlangjában. Mindkét anooba vadul lihegett az egyre fokozódó gyönyörtől. A hely célját tekintve, valószínűleg korábban is közösültek már humanoidokkal, de eszement tempójuk arra utalt, hogy a két togruta a legjobbak közt van azok sorában, akikkel eddig dolguk volt. Az anoobák ösztönösen kefélték tökéletes prédáikat, miután a beszívott feromonok ellenállhatatlanná tették számukra azokat, amiket normális esetben felfaltak volna. A két szexi teremtést hosszú percekig dolgozták a felajzott bestiák, miközben a közönség éljenezve szemlélte a látottakat. Oris elégedetten vigyorogva ült az egyik kiemelt páholyban, két új szerzeménye produkcióját figyelve. Úgy érezte, remek üzletet csinált az érett "Calidusszal" és a zsenge "Etatulával".

Miután az Ahsoka mögött buzgón munkálkodó bestia végül kihúzta sikamlós dárdáját felhevült szentélyből, a lány hanyatt fekve várta a következő menetet. Tudta, hogy addig távolról sincs vége a műsornak, amíg nem tapasztalja meg a szőrös vadállatok nektárjának érzését. Miközben a hanyatt fekvő padawan feje lelógott a fekhely széléről, a bestia a lány áramvonalas, hibátlan teste fölé magasodva célozta meg a togruta egy másik, nem kevésbé izgató nyílását, egyfajta bizarr 69-es pózt alkotva. Miközben Ahsoka felhúzta hosszú, karcsú lábait, megkapaszkodott az állat szőrös karjaiban, aki túltelített ingerekkel küszködve nyomta egyre közelebb vérvörös dárdáját a lány erotikusan dús, lilás ajkaihoz. A padawan próbált nem elszörnyedni a bizarr szerszám láttán, melyet mindeddig nem látott ilyen közelről. Rendellenes formájú, hosszú és duzzadt pénisz volt, melyet vérvörös erek sűrű hálózata szőtt be. A lány nyomát sem látta a humanoid fajokra jellemző makknak, vagy áramvonalas alaknak. Csodálkozása olyan mély gondolatok közé repítette, hogy heves vonaglással tért vissza a valóságba, ahol a szőrös bestia előrenyomta groteszk szerszámát, egyenesen a lány hamvas, nyálas ajkai közé. Természetesen a legkevésbé sem tetszett neki az állat íze, de nem volt ideje ennél leragadni, miután a bestia kíméletlenül döngölni kezdte szoros torkát. Ahsokának a szerszám minden egyes alámerülésénél a levegőért kellett küzdenie, miközben sokat fejlesztett öklendezési reflexe is rátört a bizarr pénisz hatására. Mivel Jedi volt, a megnyugvásban próbált megoldást találni. Az Erővel ellazította teljes testét, torkának izmai így engedelmesebben tűrték az állatias ostromot. A fizikai érzést pedig szétnyitott és behajlított lábai közt, az ágyéka mélyén munkálkodva igyekezett ellensúlyozni. Bár a bestia továbbra is hevesen döngölte az apró lány fiatal torkát, Ahsoka ujjai kényeztetően merültek el forróságában, mámoros érzésekkel kioltva a bestia durva csapásait. Az immár alapzajjá váló közönségrivalgásban egy közvetítődroid egyenesen a padawan lábai közül közvetített adást a nézők legnagyobb örömére. 

Shaak Ti időközben hasonló pózban tűrte a heves ostromot, mint korábban társa; négykézláb térdelve, magán a rajta csimpaszkodó anoobával, akinek vérvörös szerszáma villámként csiszolta az izgató barlang nedves, selymes és szorító falát. A Jedi-mester arca így közvetlen a durva torok-kefélést átélő lány tüzes ágyéka közt volt. Nedves nyelvét kinyújtva megkereste társa csiklóját, hogy ezzel könnyítsen küzdelmén. Ahsokát meglepte a váratlan érzés, de miután kihúzta magából ujjait, elégedetten tűrte nyalakodó társa segítségét. Percek múltán, a szűk torkot állatias hévvel kefélő bestia váratlanul durrant el, vonyításra emlékeztető örömhangokat hallatva. A lány ártatlan, elgyötört tekintetet vágott, miközben arca két oldala kidudorodott a bőséges anyagtól. A közönség hangosan felkiáltott, amint a lány szájából kirobbanva tört utat magának a furcsa, tejszín-szerű nektár, míg java része a padawan torkán letódulva nyugtázta a vadállat élvezetének mértékét. Ám Ahsoka fehérben fürdő ajkai nem szabadulhattak, miközben a lány minden eddiginél jobban küzdött a levegővételért. A bestia kielégülését követően, az állat egy pillanatra sem vette ki elsült szerszámát a lány hamvas ajkai közül. Továbbra is heves iramot diktálva kefélte a még sikamlósabbá váló torkot, miközben a padawan fejjel lefelé lógó arcán egyre lejjebb csordult a bestia nektárja, elérve a togruta mintás homlokát, majd a fémjárdára csöpögve.

"Tarts ki, Ahsoka!" - üzente gondolatban a bátorítást Shaak Ti, miközben ő is komoly ellenlépéseket tett azért, hogy elviselje a tüzes nyílását dugó vadállat érzéketlen döngölését.
- Ideje növelni a tétet! - mondta a bemondó váratlanul felzendülő hangja. A közönség hangos tapsviharral éljenezte az ismét felnyíló acélkapukat, melyek mögül egy-egy újabb anooba szökkent elő, hamarosan megindulva munkálkodó társaikhoz. Az Ahsoka száját mindeddig dolgozó bestia kivette szerszámát a lány nektáros ajkai közül, majd a lihegve levegőért sóhajtozó lány ágyékához mászott, elűzve onnan a kéjesen nyalakodó Shaak Tit, aki hátrálni kényszerült. Míg a padawan néhány heves lélegzetvétellel ismét feltöltötte tüdejét, az anooba habozás nélkül előrelendítette dárdáját, ami vadul csapódott a mennyei forróság mélyére. Ahsoka elkerekedő szemmel nyugtázta a durva behatolást, mire egy újabb anooba éles fogaira lett figyelmes maga mellett. Az új jövevény a helyét kereste, miként férhetne hozzá a kívánatos togrutához. 
- A kisasszony jobban teszi, ha helyet biztosít az új jövevénynek is... hacsak nem akar vérfürdőt. - szólt közbe a bemondó, melyet a közönség harsogása kísért. Nekik végső soron a vérfürdő is szórakozás volt. Ahsoka nem sokat tehetett, magában az anooba szerszámával megfordult, így a bestia háton fekve dolgozta tovább a négykézláb térdelő lány kéjes nyílását. A másik vadállat megközelítette a lány kívánatosan domborodó hátsóját, majd durva mancsaival a padawan vállára ugorva, rászegezte vágytól duzzadó kéjrúdját az üresen várakozó ánuszra. A lány felsikoltott, ahogy a bestia minden fiomságot mellőzve előredöfte vastag szerszámát, utat törve magának a szűk végbélnyíláson keresztül. A közönség elégedett hangokat hallatott a műsor hatására. A fiatalabb togrutát immár két anooba gyalázta könyörtelenül az aréna közepén.

Shaak Tit is megtalálta a negyedik szörnyeteg, aki egyedül maradt azok sorában, akik még nem dolgozták egyik togrutát sem. A négykézláb foglalatoskodó, idősebb togruta a mögötte lihegő anooba szerszámának csapásait tűrte, miközben kék-fehér csíkos lekkui vadul lengedeztek a kíméletlen iramtól. Az utolsó bestia a nő feje előtt helyezkedett el, majd mellső lábaival felszökkenve megtámaszkodott a Jedi-mester hosszú montraljai közt. Így az idősebb togruta is közelebb került a különös szerszámhoz, amely egyáltalán nem vonzotta, a Vágy ellenére sem. Az újonnan érkező állat türelmetlenül furakodott egyre közelebb a szexi szépség tökéletes ajkaihoz. Shaak Ti kelletlenül nyitotta ki száját, melyet a tolakodó bestia dárdája egyébként is feltárt volna. Iszonyodva tűrte, ahogy a behatoló kéjrúd végigsúrolja nyelvét, kellemetlen ízt hagyva maga után. A nő mézédes ajkai erotikusan ölelték körül az anooba vérvörös szerszámát, aki hevesen lihegve, vad előre-hátra mozdulatokkal igyekezett fokozni a gyönyört, melyet a Jedi-mester finoman balzsamozó, melegen bizsergető szája okozott. A Shaak Ti mögül érkező, másik anooba által okozott lökések szinkronba kerültek a nő száját fúró pénisszel. A két bestia öszönösen együttműködve dolgozták a kettejük közt nyögdécselő togrutát. Shaak Ti keblei és lekkui erotikától túlfűtve lengedeztek a szexéhes csapásoktól, melyek elölről és hátulról egyaránt érték. A közönség soraiban jó néhányan vad önkielégítésbe kezdtek a hihetetlen műsortól, de ez bevett szokás volt az efféle arénákban. A beluai aréna egészét belengte a vad erotika hangulata. Mind Ahsoka mind Shaak Ti kelletlenül tűrték a dupla ostromot, ám közben próbáltak megnyerő kisugárzást mutatni, hogy mindenképpen elnyerjék Oris tetszését. Ha a férfi nem találja alkalmasnak őket arra, hogy a Kartellbe kerüljenek, a két togrutára olyan sors vár, amibe igyekeztek nem belegondolni. Ezért kellett sikerrel járniuk, bármilyen nehéz és főként megalázó volt is a feladat. A Jedik előbbre helyezték mások érdekeit sajátjukénál. A bájosan négykézláb térdelő Ahsoka egy szőrös annoba szendvicsben nyögdécselve élte át a dupla behatolások gyors, vehemens sorozatát. A két vörös szerszám egymással összhangban dolgozta a hibátlan, izgató nyílásokat, miközben az anoobák zabolátlan, állatias lihegésükkel halmoztál el a parányi padawant. Shaak Ti szintén négykézláb térdelve élte át a szokatlan kalandot, és bár szájában lelkesen ficánkolt az idegen anooba szerszám, annyiból szerencsésebbnek mondhatta magát fiatal társánál, hogy hátsóját mindeddig érintetlenül hagyták. A két szexi togrutát hosszú percekig dolgozták a vadállatok, a közönség legnagyobb örömére.

Elsőként az Ahsoka alatt felvonyító anooba élvezett el, olyan hevesen rángatózva, ahogy arra a lány nem számított. Tehetetlenül tűrte, ahogy a meleg idegen anyag megtölti bájos tinédzser barlangját. Az eldurranó szerszám megfeszülve pumpálta fáradhatatlanul a nedűt az enyhén felnyögő Ahsoka kívánatos mélyére. Csupán a bestia vad rángatásai jelezték a vad orgazmust, miután kéjrúdja egy pillanatra sem hagyta el a tökéletes forróságot.
- Úgy fest, megvan az első befutónk! - jelentette be a férfi, a közönség egy újabb üdvrivalgását kiváltva. A padawan megpróbált leszállni az elsült dákóról, de a hátán nyomakodó másik bestia nem sok esélyt hagyott erre. Élvezete tetőfokára hágva, a másik anooba őrült sebességgel reszelte a fiatal ánuszt, amely kitartóan szorította a sikamlós péniszt. Végül a lány második nyílása is a végsőkig korbácsolta kliensét. A bestia őrült vonyítással adta jelét örömre mértékének, miközben a padawan végbelében megfeszülő szerszáma vad rándulásokkal préselte ki nektárját a meleg lyuk mélyére, hihetetlen mennyiségben. Ahsoka legyőzött nyögést hallatott, miközben érezte a benne kúszó anyag melegségét, és a rángatózva pumpáló szerszám kielégülését. - Íme a második! Ezt nevezem nagy durranásnak! - recsegte a bemondó fickó, miközben az Ahsoka mögött lihegő bestia is befejezte a barlang feltöltését.

Shaak Ti fenevadjai sem várattak sokat magukra. A Jedi-mester derekába kapaszkodó anooba a már ismerős vonyítás kíséretében lökte mélyre szerszámát, egyenesen a togruta fortyogó puncijának mélyére. A nő érezni vélte, ahogy a vörös dákó a méhét is eléri, de nem sokat gondolkodhatott, miután a spriccelve előtörő anyag meleg érzése kötötte le figyelmét. 
- Nagy tapsot a harmadik befutónak is! - hallatszott a bemondóból, mire a közönség hangos tapsviharban tört ki. Shaak Ti enyhén felnyögött, de a szájában is megránduló kéjrúd belé fojtotta a hangot. Miután a feje előtt dolgozó anooba is csúcsra tört, hangos vonyítással tolta a nő szájának mélyére elsülő dárdáját. Shaak Ti kelletlenül tűrte a kirobbanó nektár szokatlan ízét, miközben a vad kitörés sebessége olyan nyomást produkált, hogy az anooba nedűje a Jedi-mester orrán keresztül tört utat magának a külvilág felé, de a száján is sikerült kijutnia némi anyagnak. A tejszínhez hasonló, krémes, fehér szósz java a togruta torkának mélyére jutott, ám egy része a nő orrából és szája körül csepegve csordogált, vadító hatást sugározva az éljenző közönség felé. 
- Micsoda finálé! - zengte a bemondó, alig harsogva túl az elégedett közönséget. Miután egy magas frekvencián megszólaló, egyedi hang jelzett az anoobáknak, azok teljesen megfeledkezve a két szexi togrutáról elhagyták az aréna közepét, majd rohanva indultak vissza az egyik feltáruló acélajtó mögötti helyiségbe, ahol nyilván a ketreceik voltak. 

Amikor a szabaddá váló nyílásokból útnak indult az anoobák anyaga, a közvetítő droid közelebb lebegve látott munkához, hogy minőségi felvételeket készítsen a vadító látványról. A két négykézláb térdelő szépség megbabonázta a közönséget. Ahsoka forró végbelének és puncijának mélyéről lassan, de biztosan szivárgott elő a krémes anyag. Az análgyűrűn átjutó szósz lecsordult a bájos domborulatok közt, egyesülve a csupasz szeméremajkakon keresztül előbukkanó anyaggal, majd egy hosszú csíkot alkotva lecsöpögtek a fekhelyre, egyenest a lány térdei közé. Közben a megdolgozott  Shaak Ti szentélyéből is felszínre bukkant a meleg krém, lassan folytatva útját a vörös vénuszdombon. A Jedi-mester nyitott szája fáradtan lihegett. A nő érezte a torka belsején lévő anyag meleg, irritáló érzését. Erotikus ajkain lecsordulva, az anyag lejutott állára, onnan csöpögve tovább a fekhelyre. Mámoros látványt nyújtott az idősebb togruta szájából szivárgó fehér anyag. Shaak Ti néhány lassú nyeléssel próbált megszabadulni a szájában maradt anooba nektártól, de teljes sikerrel nem tudott járni. A két togruta szépség végül lassan felállt, majd tétován várták az utasítást, hogy visszarendeljék őket az előcsarnokba, tisztálkodás céljából. 

A közönség elégedett kántálásba kezdett, egyértelműen azt jelezve, hogy újabb műsort akarnak a két togrutával.
- Engedve a közönség óhajának, úgy döntöttünk, két togrutánkat áthelyezzük a főműsorszámba. - jelentette be végül a bemondó. - Produkciójuk elég meggyőző volt, így nem lehet akadálya. - mondta, mire a két Jedi letörten felsóhajtott. Nem elég, hogy a kegyetlen anoobákkal kellett közösülniük, úgy tűnt, a jól megérdemelt pihenés helyett, a főműsorszám során valami még extrémebbel kell szembenézniük. Elképzelni sem tudták, mi lesz az....  


2015. február 1., vasárnap

Star Wars: Ahsoka krónikái: 19. fejezet - Egy hosszú kaland 3. - Togruta akcióStar Wars: Ahsoka krónikái
19. fejezet: Egy hosszú kaland 3. - Togruta akció


Írta: Cody


Nem sokkal azután, hogy Ahsoka Tano és Shaak Ti egy alvilági kartell fogságába esett Jedi-társuk, Aayla Secura után indultak, aki lelepleződött egy beépített akciója során, a két togruta eljutott egy Nouvo Perell nevű szerencsejátékoshoz, akinek segítségével reményeik szerint eljuthatnak a twi'lekhez. Hogy a fickó elvezesse őket a Kartelles kapcsolatához, Ahsoka és Shaak Ti kihasználva külső megjelenésüket, női fortéllyal elérték, hogy a férfi céljaiknak megfelelően cselekedjen. Egy alku keretében Nouvo beleegyezett, hogy amennyiben elégedett a két szépség ágyban nyújtott teljesítményével, úgy elvezeti őket a kapcsolatához, aki munkát adva nekik bejuttathatja őket a Kartellbe. Egy forró, erotikus kaland során, Ahsoka és Shaak Ti közös erővel repítették a mámoros kielégülésig a pantorait. A két togruta profi szájmunkája viszont még nem bizonyult elégnek, a férfi alaposabban is meg akarta ismerni szerencsés fogásait.

Az ágyon térdelő Ahsoka végignézett magán. Nouvo nem sokkal korábbi nektár-kitörése bőséges, ragacsos nyomokat hagyott türkizkék ruháján. A padawan sajnálta, hogy összemocskolta egyik legszebb szerelését, de tudta, hogy a cél érdekében tette. Miután végignézett a kecses Shaak Tin, hasonló nyomokat látott. Ám mindketten tudták, hogy az öreg pantoraival való akciójuk még nem ért véget.

Arra az időre, míg regenerálódik, a nem rég kielégült férfi úgy döntött, szeretné megízlelni az egyik togruta zamatát. Továbbra is az ágyon heverve, könyökein támaszkodva, végignézett a két kecses testen, melyek dereka két oldalán térdelve várták a további instrukciókat. A hibátlan testek puszta látványa elég volt ahhoz, hogy a pantorai újult erővel folytassa azt, amit elkezdett. Az öreg első választása Ahsokára esett. Már annak tudata feltüzelte a férfit, hogy egy ilyen fiatal, zsenge lány bájos szentélyébe nyerhet bebocsátást.
- Gyere, aranyom... - intett a kíváncsian néző togrutának. - ...lássuk meddig bírod. - folytatta, célul kitűzve, hogy a végsőkig kényezteti a fiatal padawant. Miután Ahsoka lassan elhelyezkedett a hanyatt fekvő férfi arca fölött, térdei a pantorai fejének két oldalán támaszkodtak meg. Nouvo a bugyin keresztül is érezte a terpeszben térdelő forróságból sugárzó hőt, amely tovább vadította vágyait. Ahsoka beleborzongott a váratlan érzésbe, amint a férfi nagyot szippantott a bugyija mögött rejlő szentélyéből. - Ha ilyen kellemes az illata... elképzelni se tudom, milyen lehet az íze. - mondta az öreg elvakultan vigyorogva, miközben félrehajtotta a lány derekán lógó türkizkék leplet, hogy szemügyre vegye a lila bugyit.
- Ezt csak egy módon tudhatod meg. - szólt közbe Shaak Ti, mielőbbi cselekvésre biztatva a férfit. Amíg az öreg velük szórakozik, lehet, hogy Aayla a kínok kínját éli át. Nem volt vesztegetni való idejük. Egyébként is, Nouvo egyáltalán nem volt olyan kellemes szexpartner, mint képzelte magáról, így Shaak Ti szeretett volna mielőbb szabadulni. Érezte, hogy Ahsoka fejében ugyanezek a gondolatok játszódnak le.
- Mondasz valamit. - felelte Nouvo. - Nem szeretném, ha addig unatkoznál... - folytatta, egyik kezével meglóbálva lágyulófélben lévő, nedves szerszámát. - ...légy jó kislány, és gondoskodj róla, hogy újra harcias legyen ez a bestia. - fejezte be, tudva, hogy Shaak Ti egyértelműen veszi a lapot.
- Ez csak természetes. - duruzsolta a Jedi-mester, igyekezve jó képet vágni a dologhoz. Úgy próbálta felfogni, hogy ez is csak egy küldetés, amit végre kell hajtania. Miután a férfi félrehajtotta a padawan bugyiját, alaposan megcsodálta a bájos és gerjesztő szeméremajkakat. A lány csupasz, narancssárga forrósága a leghívogatóbb nyílás volt, melyet Nouvo valaha látott. Miután túlesett a kezdeti csodálkozáson, majd kigyönyörködte magát, képtelen volt tovább várni, hogy elmerülhessen benne. Úgy érezte, mintha a padawan szentélye vonzaná ajkait. Ahsoka felnyögött, amikor a pantorai nyelve megérintette puncija bejáratát. Lehunyt szemmel igyekezett elterelni a gondolatait arról, hogy egy nála sokkal idősebb fickónak árusítja ki tökéletes báját. Nouvo a lány vékony combjaiba kapaszkodva tartotta a lehető legközelebb magához a tüzes szentélyt. Nyelve újra és újra alámerült a húsos, meleg és sikamlós punci mélyére, melyet Ahsoka halk nyögésekkel nyugtázott. Anakin, Barriss, Chuchi és Shaak Ti nyelvét képzelte fortyogó nyílásába, akik korábban már kényeztették őt ilyen módon. Ha száműzte agyából a gondolatot, hogy egy idegen, vén pantorai nyelve dúlja fel édes tinipunciját, valamelyest élvezni is tudta a dolgot. De összpontosítania kellett, hogy mesterei vagy barátnői sikamlós nyelvét képzelje az öregé helyébe. Ez főleg azért volt nehéz, mert Nouvo szakálla folyamatosan irritálta a lány bársonyos bőrét.

Shaak Ti közben a férfi lábai közé hajolva, minden erejét összeszedve vette ismét szájába a félig lágy férfiasságot. Bár korábban Ahsokával megtisztították a kéjrudat, Nouvo legnagyobb örömére, a Jedi-mester még mindig érezni vélte rajta az öreg kellemesnek nem mondható ízét. Mivel a férfi szerszáma vesztett méretéből, Shaak Ti könnyedén csúsztatta torka mélyére a teljes hosszát. Nouvo nem győzte megosztani figyelmét a Jedi-mester kiváló szájmunkája és a padawan mennyei zamata közt. Képtelen volt betelni a fiatalabb togruta mámoros ízével. Édes és egyszerre vadító zamata volt, ami arra késztette az öreget, hogy még tovább, egyre mohóbban nyalja a fantasztikus forróságot. Ahsoka továbbra is csukott szemmel, aranyosan nyögdécselve tűrte a benne kutakodó nyelv izgalmas érzését, miközben mestere nyelvét képzelte forrósága mélyére, hogy élvezni tudja a helyzetet. Nouvónak nem volt szüksége ilyen képzelgésekre. Élvezve a Jedi-mester tüzes szájának zsibbasztóan kellemes súrolását kéjrúdja teljes hosszán, egyúttal a padawan selymes punciját is csodálattal habzsolta, hogy a lány mézédes nedvének minden cseppjét felkutassa. A férfi hosszú percekig nyalta a mennyei forróságot, időnként a borsónyi csiklóra kitérve, vagy nyelvével a nyílás mélyére behatolva. Ahsoka érezte, hogy az ismerős érzés útnak indul testében, egyre közelebb hajtva őt az orgazmus gyönyöréhez. Éppen az édesen nyalakodó Chuchi és Barriss párosát képzelte maga alá, amikor egész testében megborzongott. Vad remegés vonult keresztül rajta, miközben Nouvo elégedetten látta, hogy a végsőkig sikerült tüzelnie a szexi szépséget. Ahsoka egy elfojtott kiáltással vezette le orgazmusát, amely vadul fröcskölve árasztotta el a kielégülés nektárjával az öreg pantorai képét. A fickó élvezte a meleg anyag áradatát, és a forró punci vad remegését. A fiatal togruta előre-hátra ringatta csípőjét, hogy levezesse gyönyörét. Nouvo élvezettel tűrte a dögös padawan kielégült szentélyének nedvtől ragacsos, sikamlós súrolását. Igyekezett minden cseppet lenyalni az édes togruta punciról.  
- Olyan... finom vagy. - suttogta elvakultan lihegve az öreg pantorai, miután levegőt vett a nyelves ostrom után. A hangja kizökkentette az apró lányt képzelgéseiből, aki így kénytelen volt a lábai közt élvezkedő, kékes fejre szegezni tekintetét, majd lágy mosollyal elhitetni a férfival, hogy értékeli a bókját. 
- Köszönöm. - felelte szerényen Ahsoka, miközben ráébredt, hogy valójában ki is juttatta őt a csúcsra. Mindeközben Shaak Ti elégedetten érezte, hogy az újra és újra nedves torka szorításába merülő pantorai dárda egyre merevebbre keményedve adja jelét annak, hogy készen áll a következő menetre. Nouvo bármennyire élvezte is Ahsoka aranyos forróságának ízét és érintését, kénytelen volt elszakadni tőle, ha nem akart ismét elsülni a professzionális munkát végző Shaak Ti ajkai közt. Nem akart, mert tudta, hogy a szexi togruták többi nyílása még nagyobb örömöket ígér.

- Én készen állok a továbbiakra... hát ti, lányok? - kérdezte a szexéhes férfi, miközben saját nyála és Ahsoka nedve szája körül fénylett.
- De mennyire. - felelte Shaak Ti, miközben elégedetten nézte, hogy a nem rég még szája ölelésében lévő szerszám ismét kőkeményen meredezik. Miután a karcsú padawan leszállt az ismét vágytól lángoló Nouvóról, az feltérdelt az ágyon.
- Ne menj messzire... - mondta a férfi az imént felette elsülő togrutára nézve. Ahsoka pechére, a fickó a jelek szerint a zsengébb forróságot részesítette előnyben. Nouvo a térdelő lányhoz hajolt, majd lassan elkezdte lehúzni róla lila bugyiját, hogy teljesen szabaddá tegye a narancssárga szentélyt. Miután a padawan térdééig lecsúsztatta a fehérneműt, a lány előzékenyen kilépett belőle. A kívánatos forróság immár csupaszon várakozott a türkizkék lepel mögött. A pantorai a lány mögé térdelt, majd lágyan előrenyomva hátát arra ösztönözte, hogy négykézláb térdelve várja a következőket. Ahsoka engedelmesen elhelyezkedett, miközben érezte, hogy értékes szentélye szabadon maradt, az oldalra hajtott lepel immár nem takarta. Nouvo ismét megcsodálta a mesés látványt, majd kéken meredező dárdájával megcélozta a bájos kis nyílást. Végre elmerülhetett a 16 éves lány fiatal barlangjában. Ahsoka érezte, hogy a kéjrúd hozzáér nedves szeméremajkaihoz. Kelletlenül tűrte a pantorai makkjának simogatását. Igyekezett a célra gondolni ahelyett, hogy ismét áruba bocsátja így is sokat használt szentélyét. A padawan kényszeredetten felnyögött, amint a merev szerszám egyre mélyebbre hatolva kezdte meg útját balzsamos puncijának mélyére. Nouvo élvezettel tűrte a szoros kéjbarlang nedves, feszítő érzését. A pantorait csaknem megőrjítette a padawan mennyei, bizsergetően selymes falának édes szorítása. A lány kecses derekára téve kezét, az öreg előre-hátra ringatva derekát, dolgozni kezdte a karcsú togrutát, aki halkan nyögdécselve tűrte az idős dárda behatolását. Shaak Ti igyekezett elterelni a lány gondolatait, ezért elé kúszott, majd hanyatt fekve széttárta hosszú lábait.
- Szolgáld ki magad. - nyögte a Jedi-mester, majd mosolyogva megsimogatta az aranyló miniszoknyája mögött lévő, hófehér bugyiját. Az előre-hátra rázkódó padawan visszamosolygott társára, majd lassan félrehajtotta a tüzes forróságot takaró fehérneműt. Shaak Ti vörös szeméremajkai hívogatóbbak voltak, mint valaha. Ahsoka lehunyt szemmel, kinyújtott nyelvvel sietett a kívánatos punci mélyére, hogy igyekezzen elterelni gondolatait az állatiasan hörgő Nouvo vad lökéseiről. Nouvo szerszáma vad utat járt a nedves togruta csodában, aki kitartóan tűrte az öreg kéjrúd gyalázását. Shaak Ti elégedett sóhajokkal nyugtázta az édes nyelv ismerős érintéseit. Ahsoka tehetsége kétségtelen volt. A lány pajkos nyelve újra és újra, nedves hangokat hallatva merült el a felnyögő Jedi-mester forróságában. A nőt hihetetlen élvezettel töltötte el társa meleg nyelvének izgalmas csiklandozása. Hosszú, selymes lábai közt céltudatosan nyalakodott a lány, miközben a mögötte munkálkodó öreg pantorai rohamozása egy pillanatra sem hagyott alább. A kék férfiasság sebesen ficánkolt ki-be a tüzes, narancssárga szeméremajkak közt, hosszú percekig döngölve a karcsú Ahsokát.

Miután Nouvo vad percekig dolgozta a négykézláb térdelő Ahsokát, úgy döntött, ideje, hogy a másik szexi togrutából is kivegye a részét. A padawan barlangjától nedves, kék szerszám, keményen lüktetve bukkant elő a narancssárga punci hamvas mélyéről, lassan elhagyva azt. A lány bájos, megdolgozott nyílása nedvtől fénylett. Az izgatott férfi hanyatt dobta magát az ágy közepén, miközben merev szerszáma nyíl egyenesen mutatott a lakosztály mennyezete felé. Élvezettel fürdőzött a két togruta tekintetében. Ahsoka és Shaak Ti a fickó két oldalán térdeltek, egzotikus szépségük még mindig lenyűgözte Nouvót.
- Gyere, pattanj, édesem. - biccentett a férfi Shaak Tire mosolyogva. - Téged sem szeretnélek kihagyni a jóból. - folytatta, miközben a Jedi-mester felállt, majd lassan lehúzta fehér bugyiját selymes combjain, és kilépett belőle. Erotikusan átlépte a férfit egyik lábával, így szexi puncija máris az erek borította fallosz fölé került. Shaak Ti lassan, guggolva ereszkedni kezdett, így a két testrész közti távolság egyre csökkent. Nouvo a togruta derekára tette kezeit, ezzel jelezve, hogy folytassa, amit az imént elkezdett. A férfi megérezte, milyen elképesztően forró az idősebb togruta szentélye is. Még hozzá sem értek a dús szeméremajkak, a barlangból áradó vágygerjesztő hő így is eljutott a nedvtől fénylő férfiassághoz. Amikor Shaak Ti tökéletesen csupasz puncija elérte a kéjrudat, a nő dögösen mozgatni kezdte csípőjét, őrjítően csiklandozva forró, nedves szeméremajkaival a sóvárgó szerszám hegyét. Ahsoka közelebb hajolt kettejükhöz, majd apró, narancssárga ujjaival izgatóan megmarkolta Nouvo dárdáját, amely már vadul lüktetett a vágytól, hogy elmerülhessen az idősebb togrutában is. A padawan Shaak Ti hívogató bejáratához vezette a szerszámot. Ahogy a duzzadt szerszám behatolt a lucskos szentélybe, a szeméremajkak egyre nagyobbra nyílva ölelték körbe az eres férfiasságot. A nő lehunyt szemmel nyögött fel, ahogy a meleg, lüktető dárda egyre mélyebbre merült el benne. Miután mindketten hihetetlen nedvesek voltak, a kéjrúd könnyedén csúszva jutott el a Jedi-mester mélypontjáig. Megszámlálhatatlan alkalommal hatoltak már belé, de még mindig imádta ezeket a pillanatokat. A férfi kiélvezte, hogy a nála jóval fiatalabb szépség mélyén lüktethet, kiélvezve mámorító szorítását. Shaak Ti végül térdelve helyezkedett el, kezeivel a férfi mellkasán támaszkodva, majd lassan, fel-le kezdte mozgatni dögös hátsóját. Nouvo azt hitte, azonnal elélvez a hibátlan punci kellemes súrolásának érzésétől. A férfi képtelen volt eldönteni, melyik a finomabb barlang, mindkét togruta hihetetlen kellemes volt. Vadító látvány volt, ahogy a kecses Shaak Ti kitartóan lovagolta a pantorai szerszámát. Még vadítóbb érzést nyújtott a férfi számára. A nő csíkos lekkui össze-vissza lengedeztek, miközben halkan nyögdécselt minden egyes becsapódásnál.

- Te se unatkozz... gyere csak. - nyögte a férfi Ahsokának címezve szavait, miközben a vadul lovagló Shaak Ti barlangjának mesés érzését élvezte. A lány a Jedi-mestert kefélő férfi arca fölé guggolt. Miután Ahsoka kívánatos puncija Nouvo szája fölött sugározta a csábító hőt, az öreg kéjes élvezettel telve ízlelte meg ismét a fiatalabb togrutát. Éppen olyan zamatos volt, ahogy arra emlékezett. Alapos nyelvmunkával kényeztette a zsenge, hamvas és sikamlós forróságot, miközben férfiassága az egyre gyorsulva lovagló nő lédús csodájában járkált. Nouvo szerszáma hol eltűnt, hol előbukkant a vörös forróság mélyéről, akár csak nyelve a 16 éves lány zamatos szentélyéből. A férfi továbbra is a Jedi-mester kecses derekát tartotta, aki egyre bátrabban ugrált a vastag dárdán. Miközben Shaak Ti hibátlanul lovagolt az öreg ágyékán, Ahsoka pedig a férfi pergő nyelvén ült, a két szexi togruta egymást sem hanyagolta: ismét szenvedélyes csókpárbajba kezdtek egymással. Nouvo megállt néhány pillanatra, így szerszáma megpihent az idősebb togruta szorító barlangja mélyén. Levette a Jedi-mester aranyló, magassarkú lábbelijeit. Felizgatta a szépség csupasz lábfejeinek látványa, amelyek a legkecsesebb testrészek közé tartoztak, melyeket valaha látott. Shaak Ti percekig lovagolt tovább fáradhatatlanul, miközben belső izmaival hevesen szorította a pulzáló dárdát. A férfi egyre gyorsabban nyársalta a kecses togrutát, aki hangos nyögésekkel kísérte a heves csattanásokat. A szerszám lehetetlenül vastagnak tűnt a szűk punci méreteihez képest, Shaak Ti mégis kitartóan hagyta, hogy egyre vadabbul fúrják tüzes nyílását. Újabb forró percek teltek el a hármas számára. 

Miután Ahsoka leszállt Nouvo kiéhezett nyelvéről, csábítóan megszabadult türkizkék lábbelijeitől, így aranyos lábfejei társa lábaihoz hasonlóan csupasszá váltak. Miután a férfi jelzett a dögösen pattogó Jedi-mesternek, az abbahagyta hibátlan lovaglását, majd leszállt az öreg dárdáról, mely könnyedén kicsusszant felhevült szentélyéből. Követve az izgatottan lihegő pantorai utasításait, Ahsoka és Shaak Ti hanyatt feküdtek. Ám míg Shaak Ti az ágyon, addig Ahsoka a Jedi-mesteren helyezkedett el, így alkotva egy szépséges, "emeletes togruta párt". Nouvo határozott céllal vetette fel velük ezt a pózt: felváltva szerette volna megdolgozni őket. A pantorai térdelve helyezkedett el a két togruta előtt, majd lassan felemelte a fentebbi Ahsoka bársonyos combjait. Mindkét kecses lábfej a mennyezet felé mutatott. Miután a férfi gyönyörködve megcsodálta a hívogató nyílásokat, nem habozott tovább. Ahsoka felkészülten várta a puncijába törő behatolót, ám meglepetésben részesült. A Shaak Ti nedvétől még sikamlós makk Ahsoka ánuszát kezdte ismerkedően cirógatni. A lány kevésbé szerette az anális kalandot, de tudta, hogy muszáj az öreg kedvére tennie, ha valaha el akarnak jutni Aaylához. Így végül ellazította záróizmait, bebocsátást engedve a kéklő dárdának. Nouvo férfiassága küszködve tört utat magának a szűk nyílásba, ám miután bejutott, sikerült egyre mélyebbre hatolnia a tökéletes togruta izgatóan szorító barlangjába. Shaak Ti érezte rajta fekvő társa karcsú testének rezdüléseit.  
- Mennyei! - nyögte Nouvo, miközben Ahsoka lilás alsó ajkába harapva vezette le fájdalmát, amely egyre halványabb lett, végül teljesen megszűnt, ahogy szoros végbélnyílása ellazulva szokott hozzá a jövevény méretéhez. Az öreg csillagokat látott a gyönyörtől, ahogy a meleg, szorító barlang tovább izgatta lüktető szerszámát. Lassan előre-hátra kezdte dolgozni a padawan mesés hátsóját, miközben érezte falának izgalmas kis göröngyeit. Ahsoka jól viselte az anális ostromot, így Nouvo felbátorodva, egyre gyorsabban kezdte dugni a hihetetlenül szűk nyílást. A lány szexi, narancssárga lábait egymáshoz szorítva tartotta Nouvo a magasba. Miután bemelegítette padawan barlangját, Nouvo kihúzta szerszámát a szűk nyílásból, Shaak Ti pedig tudta, mi következik. Az Ahsoka alatt fekvő Jedi-mester felhúzott, széttárt lábai közt mindkét nyílás szabadon várta, hogy megtöltsék. Shaak Ti még érezte a padawan melegét a kéklő férfiasságon, amikor az utat tört magának az ellazuló végbélnyílásba. Nouvo elégedetten nyögött fel, amikor a másik togruta hátsó bejáratát is sikerült felavatnia, méghozzá mámoros érzések kíséretében. Ahsoka igyekezett kihasználni a pihenő idejét, de nem élvezhette sokáig, miután a pantorai ismét visszatért barlangjába. Egy merülés a Jedi-mester, egy merülés a padawan mélyére. A két szexi szépség Nouvo munkálkodásával szinkronban nyögdécselt és rázkódott. A kék szerszám felváltva merült alá a két barlangba hosszú, mámoros percekig. Az öreg pantorai eres szerszáma erőteljes módon ostromolta a két Jedi kitágult barlangját, a lehető legmélyebbre hatolva.

Hosszú percekig tartó döngölés után, Nouvo kivette férfiasságát az idősebb togrutából, majd a rajta fekvő padawan édes szája felé irányította azt. Ahsoka nem törődhetett vele, hogy a szerszám az imént még Shaak Ti, korábban pedig az ő hátsójában járkált, a célra kellett koncentrálnia. Kinyitotta édes, lilás ajkait, majd lágyan szopogatni kezdte az izgalom nedvében fürdő kéjrudat. Nouvo felnyögött a puha ajkak, és a balzsamosan meleg nyelv kényeztetésétől. Az utóbbi időben Ahsoka egyre több tapasztalatot szerzett szájmunka terén, így érthető volt, ha a férfi a fellegekben járt, miközben kéjrúdja újra és újra eltűnt a lány bájos arca mögött. A továbbra is a padawan alatt fekvő Shaak Ti is igyekezett kivenni részét. Ahsoka két oldalán felemelte hosszú, kecses lábait, majd hihetetlenül szexi talpaival közrefogta a kék dárdát. Nouvo beleborzongott a Jedi-mester talpainak, és a padawan szájának fantasztikus harmóniában munkálkodó érintéseibe. Az idősebb togruta csupasz talpai polírozni kezdték a pantorai dárdát, miközben az egy pillanatra sem hagyta el a padawan édesen cuppogó ajkait. Ahsoka éhes csecsemőként, édesen szopogatta Nouvo szerszámát, míg Shaak Ti kitartóan fejte tovább kecses lábaival.

Az öreg pantorai végül felállította fekhelyéről a két szenvedélyes ágyast, majd a lakosztály falához állította őket. Shaak Ti lágyan pucsítva domborította ki kívánatos hátsóját, a kéjenc öreg legnagyobb örömére. Ahsoka precízen leutánozta a Jedi-mester pozícióját. A falnak támaszkodva, háttal Nouvónak, enyhén kidomborította hihetetlenül dögös, áramvonalas tinihátsóját. A férfi elképedve szemlélte a két hibátlan togruta hátsót. Legszívesebben egyszerre merült volna el mindkettejükben, a végsőkig dolgozva őket. Végül a fiatalabb lány mögé lépve, annak kecses, narancssárga domborulatai közé fúrta be kéklő dákóját. A padawan édesen felszisszent az egyre mélyebben belé hatoló fenevadtól. Nouvo szerszáma határozottan merült el a húsos, meleg szentélyben. Vigyorogva érezte magán Ahsoka belső izmainak mámoros szorítását. Így kezdte meg a fenomenális punci kefélését. Végül kivette dárdáját a fiatalabb lány nedves forróságából, majd Shaak Ti mögé lépve vadul mártotta meg az idősebb nőében. Továbbra is képtelen volt eldönteni, melyik punci nyújtja a finomabb érzést. Ahsoka zsengébb, édesebb és frissebb volt társánál, ám a tapasztalat, a szenvedély és az érettség kiegyenlítette Shaak Ti esélyeit. Nouvo érezte, hogy nem sokáig bírja tovább, olyannyira feltüzelte őt a két tökéletes togruta szépség. Felváltva dolgozta mindkettejük szentélyét. Egy merülés a vöröses, egy merülés a narancssárga punci mélyére. Mivel a pantorai nem tudta eldönteni, melyiküket jutalmazza meg nektárjának krémes érzésével, úgy döntött, abban a forróságban sül el, amelyikben éppen elmerül abban a pillanatban. Még percekig képes volt folytatni a felváltott döngölést, míg végül a fiatalabb togruta mögött állapodott meg, annak kecses derekát magához szorítva. Ahsoka magában érezte a többször megránduló férfiasságot, majd a kiszökellő nektár áradatának meleg érzését, mely teljesen feltölti szentélyét. Nouvo hangosan nyögve élvezte ki a padawan mélyén kielégülő szerszám nyújtotta örömöket. Elégedetten engedte feltöltődni az apró szépség meleg barlangját. Végül nagyot sóhajtva lépett el a megtöltött lány mögül, aki továbbra is a falnak támaszkodva várta, hogy túltelített szentélyéből kicsorduljon a pantorai krémes, meleg nektárja. Shaak Ti elképedve nézte, ahogy a bájos tinédzser punciból lágyan kifolyt a fehér nedű, majd kisebb tócsában gyűlt össze a padlón. Ahsoka szexi mosollyal nézett hátra a kielégült férfira, miközben továbbra is az öreg szósza csöpögött szentélyéből. Meg volt győződve róla, hogy jó munkát végzett.


Shaak Ti a mosolygó Ahsoka mögé guggolt, majd szenvedélyesen lenyalta a punciját beborító krémet. Képzett nyelve néhányszor elmerült a sikamlós forróságba, ott kutatva további nektár után. Ahsoka felkuncogott az elázott barlangban csúszkáló tüzes nyelv csiklandós érzésétől. 
- És velem mi lesz? - kérdezte Nouvo felvont szemöldökkel, miközben összefont karral állt a Jedik mögött. A két togruta egymásra nézett, végül a férfi lágyuló szerszámának két oldalán térdelve, egymás szájába adogatva tisztogatták meg a kielégült kéjrudat. Nouvo még utoljára kiélvezte a két mesés nyelv fantasztikus cirógatását. 

A két szépség, elégedett volt magával. Tudták, hogy az öreg pantoraival való megpróbáltatásaik véget értek.
- Ha nem bánod... - kezdte Shaak Ti, majd felállt. - ...szeretnénk felfrissíteni magunkat, amíg meghozod a döntésed. - folytatta, Nouvo ígéretére utalva.
- Ez csak természetes. - mondta a férfi, majd az ágyra vetette magát, hogy kiheverje a fantasztikus eseményeket. - Arra van a fürdő. - mutatott az egyik ajtó irányába a pantorai. - Mosó droidot is találtok odabent... az majd kimossa és megszárítja a ruháitokat, amíg zuhanyt vesztek.
- Köszönjük. - felelte a nő mosolyogva, majd Ahsokával együtt elindultak a mutatott irányba.

Nem sokkal azután, hogy frissítő zuhanyt vettek, Ahsoka és Shaak Ti elhagyták a vízfelszínre emelkedő Clementiát, az előttük sétáló férfival, aki természetesen elégedett volt a teljesítményükkel. Beleegyezett, hogy elvezeti a két togrutát egy Kartell-beli kapcsolatához. Nouvo luxushajójához érve, felsétáltak a rámpán, majd az ég felé emelkedő gépen maguk mögött hagyták a Pantolomint. Ahsoka és Shaak Ti megújult lelkesedéssel, elszántan tartottak céljuk felé. Volt okuk a lelkesedésre, mert jó úton haladtak: hamarosan találkoznak a Kartell egy közelebbi kapcsolatával, aki révén bejuthatnak a szervezetbe. Mindketten érezték, hogy egyre közelebb kerülnek Aaylához. Miután a hajó a hiperűrbe ugrott, a két Jedi és Nouvo megkezdték hosszú utazásukat a Peremvidék felé....


2015. január 15., csütörtök

Star Wars: Ahsoka krónikái: 18. fejezet - Egy hosszú kaland 2. - A meggyőzés erejeStar Wars: Ahsoka krónikái
18. fejezet: Egy hosszú kaland 2. - A meggyőzés ereje


Írta: Cody


Az elegáns hajó megközelítette a Pantolomin vízi világát, majd suhanva lépett be annak légkörébe, és egyre lejjebb ereszkedve folytatta útját. Az űr- és tengeri kikötő, mely felé közeledtek, karcsú, áramvonalas épületekből és dokkokból állt az óceánok övezte apró szárazföldön. A landolni készülő gép fedélzetén két Jedi, Ahsoka Tano és Shaak Ti készülődtek a leszálláshoz. A két togruta feltett szándéka volt, hogy kiszabadítják akció közben eltűnt társukat, Aayla Securát. Ennek céljából indultak útnak egy kémek által szerzett névvel: Nouvo Perell. Miután lenyomozták a férfit, majd útnak indultak a Pantolomin felé, Shaak Ti megosztotta a padawannal a togruta Vágyról szóló tapasztalatait, amely egy közös, erotikától fűtött kalandban csúcsosodott ki. A forró órákat követően, mindketten frissítő zuhannyal készültek fel küldetésük folytatására. 

Miután a hajó landolt egy kijelölt platformon, a két szépség lesétált a rámpán, úton a tengeri kikötő felé. Mindketten élvezték a sós, tengeri szellő simogatását. Ahsoka narancssárga combjai időnként felvillantak a fodrozódó, kékeszöld lepel alól. A Jedi Tanácstól kapott kreditekből, Ahsoka és Shaak Ti gond nélkül jegyet váltottak a türkiz vízben lebegő gigászi tengeralattjáróra, amelyre a "Clementia" nevet festették. Miután a szexi togruták beléptek a jármű fényűző belsejébe, egy fali térképen kezdték keresni célállomásukat. A tengeralattjáró egy szintén hatalmas kaszinónak is otthont adott. A jelentések és nyomozások szerint, ezen a szórakozóhelyen találhatták meg Nouvo Perellt, aki veszélyes szerencsejátékos hírében állt. A márvány padlós, vörös falú és arany díszektől hemzsegő folyosókat nem feltűnő tempóban szelték át, elhaladva számtalan kiöltözött faj férfi és női képviselői mellett. Elég rövid időn belül elérték a kaszinót. 

Természetesen a két álcázott Jedi is kiöltözött, hogy elvegyülhessen. Ahsoka egykori hercegnő-kosztümét öltötte magára, melyet a Zygerrián is viselt Anakin "rabszolgájaként". Az arany díszekkel és ékkövekkel ellátott, vékony, türkizkék ruha szabadon hagyta egyik vállát és kecses hasfalát. Karjait csaknem vállaiig ugyanez a szövet fedte. Szintén díszekkel ellátott derekáról selymes, szoknya-szerű lepel lógott, amely egyik vágott oldalán elővillanhatott hosszú, narancssárga combja. Türkizkék lábbelije mellett aranyló ékszereket viselt fején. Összességében felséges látványt nyújtott, mint egy valódi hercegnő.
Shaak Ti hasonlóan gerjesztő, de elegáns szerelésben érkezett. Aranyló, díszes estélyije tökéletesen simult testére. A ruha hátul hosszú palástban végződött, elől azonban egészen rövid miniszoknya volt, ami szabadon hagyta a hibátlan lábakat, és épp hogy eltakarta a szexi togruta bugyiját. Felkarjáig érő, arany színű kesztyűt viselt, míg lábbeliként egy ugyanilyen színű, magassarkú cipő szolgált.

Miután beléptek a kaszinóba, a két bombázó togruta, alaposan végigpásztázta tekintetével a hatalmas csarnokot, amelyben nyüzsögtek a különféle lények, a legkülönfélébb szerencsejátékokat játszva.
- Hogy találjuk meg ezt a fickót? - kérdezte Ahsoka úgy, hogy hangosabb legyen a beszélgetés morajánál, de elég halk ahhoz, hogy mások ne figyeljenek fel rá. Továbbra is a tömeget nézte.
- Az információink szerint, a férfi él-hal a sabacc-ért, így célszerű lenne a sabacc asztaloknál kezdenünk. - mondta Shaak Ti, majd mosolyogva megérintette a lány csupasz vállát. - Menjünk. - folytatta, és elvegyült a nyüzsgő, hangosan beszélgető tömegben, Ahsoka pedig csendben követte. Mindketten két előkelő togruta benyomását keltették, egyáltalán nem látszott rajtuk, hogy Jedik. Álcájuk eddig remekül működött.

Néhány percnyi kutatás után, az egyik sabacc asztalnál, Ahsoka felfigyelt a férfira, akire illett Nouvo Perell személyleírása. Kopaszodó, hátrafésült hajú pantorai volt, az adatok szerint 68 éves korában járt. Haja mellett gondosan nyírt szakálla is ősz volt. Kék bőrét leszámítva, átlagos küllemű, emberszerű férfi volt.
- Ő lesz az. - suttogta a lány a mellette lépdelő Jedi-mesternek, majd finoman a kártyázó fickó felé bólintott.
- Igen. - válaszolta Shaak Ti teljes meggyőződéssel, ami semmi kétséget nem hagyott Ahsokában.
- Mi a terv? - kérdezte a padawan, továbbra is szemmel tartva a férfit. 
- Felhívjuk magunkra a figyelmét. - mondta Shaak Ti egy közeli bárpulthoz indulva, ahol a férfi jól láthatta nőies adottságait. - A jól bevált módon. - folytatta erotikusan mosolyogva, majd szemezni kezdett a férfival, az Erővel keltve fel érdeklődését. Ahsoka gyorsan kapcsolt, majd társa mellé támaszkodva, felfedte bársonyos bal lábát, ami káprázatos hatást keltett a vékony, türkizkék lepel mögül előbújva. Miközben a két togruta kikért egy-egy italt, hogy ne keltsenek nem kívánt feltűnést, Nouvo hosszú percekig figyelte őket a sabacc parti közben. Egyértelműen felfigyelt a két kívánatos szépségre. A parti után, ő is a bárpulthoz sétált, majd kikért egy italt magának. Miután alaposan végigmérte a két togrutát, végül megszólalt. 
- Meghívhatom a hölgyeket még egy italra? - kérdezte, csábítani akaró tekintettel. Láthatóan nem zavarta az, hogy még az idősebb Shaak Ti is a lánya lehetett volna.
- Valójában... - kezdte Shaak Ti, majd kortyolt egyet italából. - ...munkát szeretnénk. - folytatta a lényere térve.
- Miből gondolják, hogy segíthetek? - kérdezte Nouvo felvont szemöldökkel.
- Olyan fickónak tűnik, akinek megvannak a kapcsolatai... - suttogta Shaak Ti közelebb hajolva a férfihoz. - ...olyan kapcsolatai, amikkel könnyen találnak munkát a hozzánk hasonló adottságokkal rendelkezők. - folytatta érzékien a nő, majd levezette a férfi kezét ágyékához, ahonnan a bugyin keresztül is érződött a sugárzó hő. 
- Azt hiszem... lehet róla szó. - felelte a férfi megértve az egyértelmű célzást, majd elvette kezét a vadító forróság közeléből, nehogy felfigyeljen rá a tömeg, és vén perverznek bélyegezzék. Shaak Ti és Ahsoka csábítóan mosolyogva vártak, míg Nouvo előhúzott egy szobaszámot tartalmazó műanyag lapot a mellső zsebéből, majd odadobta az idősebb togrutának, aki reflexszerűen elkapta. - Legyenek a szobámban, 15 perc múlva. Ott megbeszélhetjük a részleteket. - fejezte be Nouvo, majd kiiatta poharát.
- Ott leszünk. - felelte Ahsoka, hogy ő se tétlenkedjen. A pantorai végül elhagyta a bárpultot, maga mögött a két togrutával.

Mire Ahsoka és Shaak Ti elérték az öreg lakosztályát, a tengeralattjáró a víz felszíne alá merülve megkezdte útját. Nouvo Perell szerencsésnek érezte magát, miután alig több, mint 20 perccel azután, hogy szobájába invitálta a két bájos szépséget, máris elegáns magánlakosztályának díszes kanapéján ült, arra várva, hogy egyikük a fellegekbe repítse. A királykék szőnyegen guggoló Shaak Ti kiéhezve, határozottan csomagolta elő a pantorai kék férfiasságát, mely a korához képest méretesre duzzadt a nő puszta érintésétől. Nouvo széttárt térdekkel ült, szintén széttárt karjaival a vörös kanapén támaszkodva.
- Látom, hogy van még itt spiritusz. - duruzsolta mézes hangon a Jedi-mester.
- De mennyire, hogy van. - felelte a férfi, alig várva, hogy a kínzóan édes ajkak végre megsimogassák szerszámát. Shaak Ti végül lassan előrehajolt, és egy lágy, nedves cuppanással ajkai közé kapta a dárda csúcsát. A férfi elégedetten nyögött fel a bizsergetően meleg érzéstől. - Igen... - nyögte, majd a nő bólogató fejére tette kezét, aki heves szívásokkal izgatta tovább a keményedő szerszámot. Shaak Ti ezüstös ajkai nyomán fénylő nyál borította be a férfiasságot. - Várj egy kicsit, édesem. - lihegte a pantorai, majd miután a Jedi-mester lecuppant róla, felállt, hogy lejjebb tolja magán nadrágját. Shaak Ti előzékenyen követte útját. A nő a félig letolt nadrággal álló férfi elé guggolt, kezébe vette a kék szerszámot, majd meleg nyelvével kényeztetően nyalogatni kezdte a nyálas makkot. Miután néhányszor édesen végigcirógatta nyelvével a kéjrúd csúcsát, végül ismét tüzes szájába kapta a fenevadat, majd heves szívásokkal folytatta a balzsamos szopogatást. Shaak Ti hosszú, kéjes percekig folytatta az elsőosztályú szájmunkát. Sok tapasztalata volt, így jól tudta, milyen pontokon, és hogyan kell kényeztetnie a férfiasságot. A vadító togruta polírozni kezdte a szerszámot, miközben nedves nyelvével a golyókat vette kezelésbe. A Jedi-mester erotikus ajkai ismét visszataláltak Nouvo dárdájára. A tüzes, profi száj idomai tökéletesen simultak a lüktető rúdra. A nő mézédes érzéseket nyújtott a férfinak, aki időnként a togruta torkának mélyére döfte felhergelt szerszámát. Nouvo férfiassága a nő nyálától fénylett, aki édesen nyalta-falta a szája ügyébe került jövevényt. Shaak Ti hosszú percekig folytatta a hibátlan szopást, miközben lekkui előre-hátra lengedeztek két oldalán.

Ahsoka ráébredt, milyen gyors fordulatot vettek az események. Nemrég még egy bárpultnál iszogatott társával, a Pantolomin óceánjában úszó, gigászi tengeralattjárón. Most pedig ugyanezen hajó egyik egyik ablaka előtt állt, az elegáns magánlakosztály szőnyeggel borított padlóján guggoló Shaak Tit nézve, akinek sikamlós nyelve fürgén peregve, hihetetlen profi módon kényeztette Nouvo előtte meredező dárdáját. Miután a Jedik megérkeztek a szobába, a férfi alkut ajánlott a két szépségnek: amennyiben elégedett lesz az ágyban nyújtott teljesítményükkel, úgy segít nekik hasonló tevékenységű munkát szerezni a Kartellnél, ahol készségesen alkalmaznak örömlányokat. A két Jedi sikere nem is lehetett volna teljesebb... a fickó egyenesen a szervezet magjába viheti majd őket, ahol a két togruta reményei szerint, Aayla is van. Ehhez azonban Ahsokának is be kell szállnia a nála sokkal öregebb férfi kényeztetésébe, Shaak Ti mellé. 

Ahsoka is itt járt a gondolatmenetben, amikor a tökéletes szájmunkába belemerült Nouvo is felfigyelt, és a bájos szépség felé intett.
- Te nem jössz, kicsim? Ne légy félénk. - mondta a vén pantorai, mire Shaak Ti nyelve nyálas búcsút intett a férfiasságnak, a nő pedig felállt. Ahsokának voltak fenntartásai a helyzettel szemben. Kényeztette már el Plo Koont, de ő jó barátja volt, míg ezt a fickót alig ismerte. Ráadásul jóval idősebb volt nála. Viszont tudta, hogy a küldetésüket veszélyezteti azzal, ha most kezdi el óvni korábban számtalanszor földbe döngölt erkölcsiségét. Aayla élete is múlhatott ezen. 
- Gyere... - mondta Shaak Ti kedvesen, a padawanra nézve. Ahsoka tudta, hogy meg kell tennie. Végül a nő elé sétált, aki habozás nélkül egy forró, nyelves csókkal ajándékozta meg az apró togrutát. Társa íze mellett, a lány érezte a férfit is. A Jedi-mester nyelve határozottan nyalakodott Ahsoka lilás ajkai közt. Némi nyál csordult ki ajkaik találkozásánál, de a szenvedélyes csókviadal nem ért véget. A padawan visszacsókolt, nyelvük forró táncot járt a másik szájában.
- Ez az... ezt már szeretem. - dörmögte az öreg Nouvo reszesős hangján, majd polírozni kezdte nyálas szerszámát, kiélvezve az erotikus látványt. A kéjes szenvedéllyel cuppogó Shaak Ti nyalakodása alaposan lefoglalta Ahsoka mézédes száját. A Jedi-mester kéjesen nyalogatta és szopogatta a bájos padawan nyelvét, míg Nouvo tovább kényeztette magát, ráhangolódva az izgató jelenetre.

- Gyertek, lányok... lássuk, mit tudtok kezdeni vele. - mondta a férfi, meglengetve kéken meredező dárdáját. Megértve a célzást, a két togruta istennő engedelmesen letérdelt a puha, kék szőnyegre. Arcuk előtt az izgatottan lüktető, pantorai szerszám várakozott. Shaak Ti egyik markával megragadta a férfiasságot, majd Ahsoka dús ajkai elé kormányozta azt. A lány nem habozhatott tovább. Bátortalanul, édesen bekapva az arcára szegeződő szerszám hegyét, a padawan kellemesen meleg szájába fogadta a férfiasságot. - Igen! - nyögött fel Nouvo, beleborzongva a fiatal lány meleg nyelvének bizsergetésébe. A padawan aranyosan szopogatta az öreg dárdájának csúcsát, aki a lány bólogató fejére tette kezét. - Ne ilyen félénken, aranyom. - mondta a férfi, majd határozottan nyomni kezdte a lány fejét, aki így a szerszám egyre nagyobb részét volt képes eltűntetni tüzes szájában. Aprókat nyelve próbálta minél lejjebb tessékelni a jövevényt torkán. A férfi kiélvezte a heves gyönyört, miközben a lány szűk torka izgatóan szorongatta lüktető dárdáját. Shaak Ti elégedetten nézte a fiatalabb lányt, aki nedvesen kattogó hangokat hallatott. Ahsoka öklendezve küszködött a vastag jövevénnyel, miközben könny kezdett patakzani lehunyt szemeiből. A Jedi-mester a padawan fejére tette kezét biztatásként, miközben Nouvo beleborzongott az édes érzésbe. Ahsoka arca elvörösödött az oxigénhiánytól, amikor végül kivette a nyálban fürdő kéjrudat torka mélyéről, és hangosan lihegve kapkodott levegő után. A kiömlő nyál lecsordult a lány állán, türkizkék ruhájára.
- Szép volt. Fújd ki magad. - suttogta Shaak Ti mosolyogva, majd kinyitotta vadító ajkait, és a padawanhoz hasonlóan, szájába fogadta az izgatott férfiasságot. Az idősebb togruta először csak lágyan körözgetett nyelvével, alaposan megízlelve a szerszámot, rajta Ahsoka nyálával, miközben a lány a térdein támaszkodva lihegett tovább, érdeklődve figyelve a mester teljesítményét. Shaak Ti két kézzel megragadta Nouvo derekát, majd nagy lendületet véve előrecsapta fejét. A férfi csillagokat látott a gyönyörtől, amint az idősebb togruta még mélyebbre fogadta magába vastag dárdáját, ami így teljesen eltűnt a Jedi-mester szájában. Shaak Ti küszködés nélkül tartotta hosszú másodpercekig nedves torka mélyén a vendéget. Torka kidudorodott a vaskos dárdától, aminek tövére szorosan tapadtak a puha ajkak. A nő orra Nouvo fanszőrzetébe fúródott, majd megbökte vele néhányszor, ahogy hevesen próbálta még mélyebbre kényszeríteni a falloszt magába. Ahsoka elképedve nézte társa teljesítményét, aki láthatóan nem csak a Jedi-tudományok mestere volt. Sok tapasztalata lehetett a szájmunka terén is, hiszen küszködés nélkül nyelte be végsőkig a hatalmas dárdát. Végül kénytelen volt elengedni a szerszámot, hogy levegőhöz jusson. Nyálcsíkok kötötték össze ajkait a szabaddá váló árboccal, miközben levegőhöz jutott.
- Le vagyok nyűgözve. - sóhajtotta Nouvo elégedetten. - Úgy érzem, remekül fogunk szórakozni, szépségeim. - folytatta, majd megsimogatta mindkét togruta fejét. Ismét Ahsoka vette át a kezdeményezést. A szerszám hegyét bekapva, mézes érintésekkel halmozta el a férfit. Miközben a selymes makk előre-hátra súrolta Ahsoka puha kis nyelvét, Shaak Ti ujjai körülfonták a szerszám maradék részét, majd lágyan polírozni kezdték. A közös kényeztetés mámoros percekig eltartott. 

A padawan egy nedves cuppanással vette ki a férfiasságot hamvas ajkai közül, hogy társa ismét munkához láthasson. Egy nyálcsík még összekötötte a makkot a lány lilás ajkaival, de az idősebb togruta mit sem törődve vele, izgató szájába kapta a padawan nyálától fénylő kéjrudat. Lehunyt szemmel bólogatott előre-hátra, miközben heves szívásokkal hergelte tovább a péniszt. Bár a szerszám teljes hossza elfoglalt volt, ahogy az idősebb nő tüzes szájában csúszkált, Ahsoka sem unatkozott, gyorsan feltalálta magát. Nyelve hegyével a herezacskót kezdte izgatni, majd szívó mozdulatokkal fogott hozzá a golyók szopogatásához. Ahsokát egyáltalán nem zavarta, sőt élvezte, hogy az arca felett munkálkodó Shaak Ti ajkairól néha nyálcseppek csordultak rá a folyamat során. Nouvo az elégedettségtől sóhajtozott, alig bírt talpon maradni a mesésen gyengéd érzésektől. A két togruta profi módon kényeztette. Már az első percek után biztos volt benne, hogy könnyedén felvételt nyerhetnek a Kartell örömlányai közé, de ezt nem állt szándékában megosztani velük. Egyre növekvő élvezettel tűrte, ahogy szerszáma az idősebb togruta forró szájában csúszkált, míg a fiatalabb nyelve édesen kényeztette érzékeny golyóit. Nem sokkal később, Shaak Ti ajkai elhagyták a dárdát, így ismét Ahsoka vette kezelésbe az erektől lüktető fenevadat, míg társa is munkához látott, nem hagyta unatkozni a nyálas golyókat. Könnyedén szerepet cseréltek. Hosszú percekig kényeztették felváltva a szerencsés férfiasságot. Nouvo egyre inkább kételkedett abban, hogy képes lesz visszatartani orgazmusát addig, hogy a két togruta többi nyílását is alaposan megismerje. De képtelen volt megállítani tökéletes szájmunkájukat, annyira élvezetesen csinálták, percről percre még jobbá válva. Nouvo végül a mellette lévő, kényelmes ágyra rogyott, annyira elgyengült az érzéki kényeztetéstől, amely során hol Ahsoka, hol Shaak Ti szájában merült el lüktető dárdája, egyre közelebb érve a mennyei kitöréshez. A két togruta kiéhezett vadmacskaként követte a férfit az ágyra, vadítóan szexi módon, négykézláb kúszva ágyéka fölé.

A kéjrúd izgatott iránytűként meredt a díszes mennyezet felé, miközben a férfi dereka két oldalán, egymással szemben, négykézláb térdelve közeledett a két egzotikus szépség. Nouvo vágyakozva várta a további gyönyöröket, amikor a Jedik bájos ajkaikkal végre közrefogták a selymes makkot. A férfi csaknem beleőrült a gyönyörbe, ahogy egyszerre érezte magán a két szexistennő ajkát. Örömét tovább sikerült fokozni azzal, amikor a togruták nedves nyelvei sebesen táncolva kezdték csiklandozni a felhergelt szerszám hegyét. Eközben Ahsoka és Shaak Ti egymással is szenvedélyesen csókolózott, nem zavartatva magukat, hogy egy férfiasság akadályozza nyelveik tökéletes egymásba fonódását. A két togruta puha nyelve nyálas párbajt vívott egymással, aminek a köztük álló szerszám a végsőkig merevedve adta elégedettségét. Nouvo nagyokat sóhajtva simogatta a két szorgos fejet dereka két oldalán. Ahsoka és Shaak Ti egymással szemben térdelve, szenvedélyesen csókolóztak, egy vágytól feltüzelt makkal puha ajkaik közt. Hosszú, kéjes percekig, erotikától túlfűtve nyalogatták, szopogatták és csókolgatták a férfiasságot, melyet teljesen beborított mindkettejük nyála.  

A lakosztály méretes, ovális panorámaablakán csak az óceán víz alatti, kék világa látszott, néhány kecsesen úszó élőlénnyel a háttérben. Ahsoka és Shaak Ti közösen markolták a lüktető monstrumot, miközben egymás szájába adogatva osztoztak meg a selymes makkon. Mintha csak egy jégkrémet igyekeztek volna igazságosan elszopogatni... egy Ahsokának, egy Shaak Tinek, majd ismét. Újabb percek teltek el az izgató, közös szájmunkával, Nouvo nem bírta tovább elviselni a két tüzes togruta profi tehetségét. Ahsoka és Shaak Ti egymással csókolóztak, amikor Nouvo érezte, hogy képtelen tovább kitartani. Lehetetlen feladat volt két ilyen vadítóan dögös, erotikus tökéletességgel bíró togruta nedves, puha ajkai közt. Ahsoka és Shaak Ti egyszerre cuppantak rá a fényes makkra, miközben az egymással való zsibbasztó nyelvpárbaj sem maradhatott el. Ekkor Nouvo végletekig tüzelt dárdája rándult néhányat, a fekvő férfi pedig hangosan felüvöltött. A két togruta egy-egy kézfeje határozottan markolta az elszabadult fenevadat, miközben robbanva tört elő hegyéből a fehér nektár, a két Jedi teljesítményéhez illő, bőséges mennyiségben. A togruták nyelvei továbbra is lelkesen hadakoztak egymással, a hatalmasat élvező, ágyon rángatózó Nouvo két oldalán. A forró, ragacsos anyagból bőven jutott mindkettejüknek. Mind Ahsoka, mind Shaak Ti csaknem egész arcát beborította a krémes anyag, de estélyijükre is jutott alaposan a meleg nedűből. Mindkettejük nyelvét vastagon beborította Nouvo orgazmusának sós terméke, amely állukról lecsöpögve indult további útjára. A Jedi-mester egy utolsó, kellemesen borzongató cuppanással megtisztította a férfi szerszámát, miközben álláról lógva tovább csöpögött munkája gyümölcse. Miután végzett, hagyta, hogy Ahsoka puha kis ajkai is elbúcsúzzanak a kielégült dárdától. A két togruta elhagyta Nouvo ágyékát, aki sóhajtozva könyökölt fel az ágyon. Alaposan kigyönyörködte magát a két oldalán térdelő Ahsoka és Shaak Ti spermában fürdő gyönyörű arcában.

- Le vagyok nyűgözve. Példátlan munkát végeztetek. - lihegte a férfi. - Egymást se hagyjátok piszkosan. - mondta elégedetten vigyorogva. A két togruta a férfi ágyéka fölött egymáshoz hajolva, bájos módon, szenvedélyesen csókolózni kezdett egymással, miközben a krémes szósz lecsöpögött összeérő ajkaikról. A férfi anyaga ide oda táncolt sikamlós nyelveiken. Hosszú pillanatokig nyalogatták egymás arcát, teljesen megtisztítva a másikat Nouvo nektárjától, és alaposan megízlelve azt. Miután megtisztították egymást, hihetetlenül vadító módon szopogatni kezdték egymás nyelvét. Nedves cuppanások töltötték be a lakosztályt, miközben Nouvo elégedetten gyönyörködött a látványban. Alig várta, hogy alaposabban is megismerje a két forró szépséget....